Dua Orang Bidan

Pengenalan: Kel 1:15-21

 • Takut akan Tuhan (Kel 1:17)
  1. Orang yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segala hal (Kej 22:12).
  2. Orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan (Ams 16:6; Ayb1:1).

 

 • Menaati Tuhan (Kel 1:17)
  1. Mendengarkan lebih baik daripada korban (1Sam 15:22-23; Mi 6:6-8).
  2. Lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia adalah sepatutnya (Kis 5:29; 4:17-20).

 

 • Membiarkan bayi laki-laki hidup (Kel 1:17-18)
  1. Berani mengakui nama Tuhan di depan orang ramai ( Mat 10:28-33; Why 2:13)
  2. Berani memberitakan injil keselamatan (Kis 8:1-5; Ams 24:10-11)

 

 • Penuh dengan hikmat (Kel 1:19)
  1. Hikmat adalah perlindungan, hikmat memelihara hidup (Pkh 7:11-12; Pkh 9:13-16)
  2. Bijak dalam kebaikan, bebal dalam kejahatan (Rm 16:17-19)

 

Kesimpulan: Oleh kerana kedua-dua bidan takut akan Tuhan, menaati Tuhan, membiarkan bayi laki-laki hidup dan berhikmat, menyebabkan orang Israel dapat mengelak daripada kepupusan bangsa. Tuhan juga memberkati bidan-bidan tersebut, membuat mereka berumah tangga. (Kel 1: 21)

Senjata Gideon untuk Mengalahkan Musuh

Ayat kitab: (Hak 7:16-23. Rujukan: Hak 6:32; 2Sam 11:21; Hak 8:10)

 • Sangkakala di tangan kanan (Hak 7:20).
  1. Anugerah keselamatan Tuhan ( Luk 1:69; Mzm 18:3; Kis 26:18; 1Kor 2:1-2; Rm 15:29).
  2. Kekuatan Tuhan (Rm 1:16; Kel 15:6; Mrk 16:15-18; Rm 15:18).
  3. Sama-sama meniup sangkakala dan berseru (Mzm 81:4; Im 23:24; Bil 29:1; Yos 6:4,8-9,13,16; Neh 4:18; Yeh 33:3,6; Yes 58:1-2; Yl 2:1-3; 2Kor 6:2).
 • Obor di tangan kiri (Hak 7:20)
  1. Api boleh menerangi (Kis 13:47; Mat 5:14-16; Flp 2:15).
  2. Api boleh menyala (Rm 12:11; Kis 17:16; 18:5,24-25).
  3. Dipenuhi oleh Roh Kudus (Ef 5:18b; Kis 11:24)
 • Buyung kosong yang menyimpan suluh (Hak 7:16)
  1. Menjadi perabot Tuhan yang kudus dan sempurna (Ef 4:21-24; 1Ptr 1:15; 2Tim 2:21).
  2. Rendah hati, disertai Tuhan (Flp 2:3,6-8).
  3. Rela korban demi Tuhan (Hak 7:19-20; Ibr 2:15; Why 12:10-11; Kis 21:13).

Kesimpulan: Harus bersandar kepada Kekuatan Tuhan, rendah hati, sedia kekudusan, memohon kepenuhan Roh Kudus, berani maju demi kebenaran dan injil, mengibarkan bendera kayu salib, supaya semua manusia dalam Tuhan.

Kegagalan Lot

 • Peristiwa (Kej 11:27-31; 12:4-5; 13:1-13; 19:1-38)
 • Sebab
  1. Tamak akan dunia (Kej 13:5,10-13; 19:16-22).
  2. Berkawan dengan dunia, sehingga menjejaskan kepercayaan (Kej 19:4-7).
  3. Berlaku sumbang mahram kerana kemabukan (Kej 19:30-34,36-38).
 • Kesudahan
  1. Kehilangan semua harta benda (Kej 19:24-25).
  2. Kehapusan isteri dan anak-anak mertua (Kej 19:14,26).
  3. Meninggalkan nama busuk kerana sumbang mahram, mendapat keturunan percabulan (Kej 19:36-38; Bil 25:1-2).
  4. Keturunannya tidak boleh masuk jemaah Tuhan untuk selamanya ( Ul 23:3-6; Neh 13:1-2).
 • Pengajaran
  1. Jangan tamak akan dunia (1Yoh 2:15; Ibr 12:16-17)
  2. Jangan berkawan dengan sembarangan (Ams 18:24; Yak 4:4)
  3. Jangan minum minuman keras supaya mengelak dari percabulan (Ams 31:4-7; 23:29-34; 6:25-29,32)

Teladan Baik Kita

Dalam Alkitab terdapat banyak pemercaya yang boleh kita meneladani, di sini diambil beberapa orang sebagai rujukan dalam penyempurnaan rohani kita.

 • Yusuf yang menyembah Tuhan dan mengasihi manusia.
  1. Kelakuan menyembah Tuhan (Kej 39:9; 50:19).
  2.   Berlaku baik terhadap saudara (Kej 45:15; 50: 15-21).
 • Daniel yang setia rajin bertanggungjawab dan tak bercelah.
  1. Melakukan kerja dengan setia dan tidak bersalah (Dan 6:4; 6:10,22).
  2. Bertekad memelihara kekudusan (Dan 1:8; 2Ptr 3:14).
 • Tiga orang berani yang setia sampai mati.
  1. Tidak menyembah patung emas (Dan 3:16-18).
  2. Menunjukkan tanda mujizat, memuliakan Tuhan (Dan 3:28-30).
 • Ishak yang menurut.
  1. Menurut sampai mati (Kej 22:9-12).
  2. Menurut perintah tidak pergi ke Mesir (Kej 26:1-6, 12).
 • Elisa yang menghauskan Roh Kudus.
  1. Menigkut Elia sampai akhir (2Raj 2:1-8).
  2. Hanya memohon Roh Kudus (2Raj 2:9-11, 15).
 • Paulus yang menginginkan anugerah syurgawi.
  1. Menganggap semua sebagai sampah untuk mendapatkan hadiah dari atas (Flp 3:14,8).
  2. Tersedia mahkota kebenaran baginya (2Tim 4:7-8).