Siapakah Engkau? Ya, Tuhan !

Ayat suci : (Kis 9: 1-9) Pengalaman mengenai Saulus dipilih oleh Tuhan.

Latar belakang Saulus

(i) Seorang permercaya agama Yahudi yang soleh.

(ii) Seorang pengawai tinggi.

(iii) Seorang yang mempunyai pengetahuan tinggi, memahami segala hukum taurat.

 Kepercayaan Saulus

(i) Beragama Yahudi, membaca kitab perjanjian lama dan menyembah Tuhan yang Esa.

(ii) Menjadi giat kerana iman kepercayaan sendiri.

(iii) Percaya kepada Tuhan namun tidak mengenali siapakah Yesus sebenar.

(iv) Ingin menjadi giat bagi Tuhan, tetapi mengancam dan membunuh Jemaat benar. Ia menghalang injil dan menghalang Tuhan.

(v) Kepercayaan yang sia-sia, yang diturunkan oleh nenek-moyang,  mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan dan tidak mengikuti kebenaran Tuhan. Kini, ia dipanggil oleh Tuhan, maka ia berusaha untuk mengejarkan supaya mengenali Tuhan.

  • Dalam batin kerohaniannya, ia mencari : Siapakah Engkau? Ya Tuhan!

(a) Menunjukkan kesedarannya dalam kepercayaan.

(b) Menunjukkan ia mencari Tuhan dengan rendah-hati.

(c) Menunjukkan hatinya yang bersungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan.

(d) Memang benar, jalan kepercayaannya salah dahulu.

(e) Tahu nama Tuhan tetapi tidak mengenali siapakah Tuhan sebenarnya.

Kita harus mengenal pasti bahawa Tuhan yang dipercayai untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. (Yes 55: 6-7; Hos 6: 1-3) 

(I) Tuhan adalah Roh.(2Kor 3: 17; Why 22: 6; Yoh 4: 24)

(i) Menolak Roh Kudus bemaksud menolak Tuhan. Orang Yahudi adalah satu peringatan.

(ii) Menerima Roh Kudus dapat dilihat. (Kis 19: 1-7;  16-18; 10: 46; 2:33 )

(iii) Roh Kudus merupakan bukti untuk memasuki kerajaan sorga. (Efs 1 : 13-14)

(iv) Roh Kudus adalah slogan kesejahteraan.( Why 7 : 1-3)

(v) Roh Kudus adalah bukti menandakan kita milik Kristus.(Rm 8: 9)

(vi) Roh Kudus adalah bukti kebangkitan zaman akhir. (Rm 8 : 11)

(vii) Roh Kudus adalah saksi bersama dengan Tuhan. (1Yoh 3 : 24)

  • Orang yang sesungguhnya mengenali Tuhan iaitu mengenali Roh KudusNya.

(II) Jemaat merupakan tubuh Tuhan. (Efs 1: 23)

(i) Tubuh Tuhan hanya satu : walaupun demominasi agama kristian banyak, namum tubuh Tuhan hanya satu.

(ii) Mempunyai tiga syarat dalam tubuh Tuhan :

(a) Di mana ada tubuh, di situ ada rohnya. (Roh Kudus) (Rm 8:9)

(b) Di mana ada tubuh, di situ ada perkataannya. (Injil yang lengkap) (Kol 1 : 25; Kis 20: 27)

(c) Di mana ada tubuh, di situ akan menyatakan kekuatannya.

  • (Mujizat-mujizat Tuhan) (Mrk 16 : 17-18)

(iii) Percaya kepada Tuhan tetapi tidak menganut ke dalam gerejaNya, ia masih belum mengenali Tuhan.

(iv) Sesiapa yang menganiya GerejaNya, ia menganiya Tuhan.

(v) Taat dan mengambil berat tentang JemaatNya bermaksud menghormati dan mengasihi Tuhan.

(III) Tuhan adalah firman. (Yoh 1: 1; 14: 6)

(i) Sesiapa yang menolak perkataan dari mulutNya, ia menolak Tuhan. (Yoh 12 : 48)

(ii) Firman Tuhan, terdapat dua bahagian :

(a) Bersifat doktrin. (segi penyelamatan)

(b) Bersifat pengajaran. (segi penyempurnaan rohani)

  • Tidak seharusnya menambah atau mengurangkannya. (Ams 30 : 5-6); Why 22 :18-19)

(IV) Tuhan adalah kasih. ( 1 Yoh 4 : 8-16)

(i) Tuhan mangasihi manusia sehingga mengaruniakan anakNya yang tunggal.(Yoh 3: 16; 1Yoh 4: 9)

(ii) Seorang yang mengenali Tuhan iaitu tahu mengasihi Tuhan dan sesama manusia.

(iii) Kasih adalah terbesar dari semua karunia. (1 Kor 13 : 1-4)

Kesimpulan :  (Hos 6; 1-3; Mat 7: 21-24; Ayb 22: 21)

 

Buah Pemikiran daripada “Penyempurnaan Rohani”

Dalam kehidupan kepercayaan, lazim didengar mengenai topik berkaitan penyempurnaan rohani, pemberitaan dan pengajaran di atas mimbar, dorongan nasihat antara sesama pemercaya, harapan terhadap diri pada teman sekerja, kesemuanya mengharapkan diri menjadi seorang yang menyempurnakan rohani, menjadi seorang yang menggenapkan kerja penyempurnaan rohani. Sesungguhnya, penyempurnaan rohani adalah berkaitan dengan kebangkitan atau keruntuhan jiwa rohani individu, juga berkesinambungan dengan kejayaan dan kegagalan kerja suci gereja.

Ketika saya tidak berhenti-henti menyelidiki dua perkataan “penyempurnaan rohani” ini, didapati “penyempurnaan rohani” bukan sahaja boleh diertikan sebagai “latihan untuk kerohanian”, dalamnya terselindung usaha manusia, pengejaran dalam tekad hati, serta sasaran yang hendak dicapai; dari aspek lain, “penyempurnaan rohani” juga boleh ditafsirkan sebagai “pembaikan oleh Roh Kudus” (Yoh 15:2) atau “pembinaan semula oleh Roh Kudus” (Yeh 36:26), yang dinyatakan olehnya adalah kerja inisiatif daripada Tuhan dan prosesnya (Ef 2:10; I Kor 15:10).

Bagaikan Saul yang setelah melalui pembinaan semula oleh Roh Kudus, dahulunya adalah orang yang mendurhaka terhadap injil, kemudiannya berubah menjadi Paulus yang sanggup melepaskan nyawa dan melupakan kematian demi injil, dari manusia lama dibina semula menjadi manusia baru (Tit 3:5; Ef 4:23-24), dari manusia baru menjadi perabot yang dipandang berat dan digunakan Tuhan.

Sama juga bagi Petrus, dahulunya yang penakut (Luk 22:54-60), menurut kepada keinginan manusia (Mat 16:22-23), kemudiannya berubah menjadi kuat dan berani (Kis 4:19-20; 5:29), bahkan menyempurnakan kerja suci menurut kehendak Tuhan (I Pet 5:1-3).

Rasul Yohanes juga mempunyai pengalaman yang sama, dahulunya perangai yang panas barah (Luk 9:54); kemudiannya berubah menjadi rasul kasih (rujuk surat Yohanes I, II & III).

Ini menunjukkan, penyempurnaan rohani boleh menghasilkan kesan yang begitu indah! Roh Kudus sentiasa diam dalam manusia, membaiki dan membersihkan benda-benda yang tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan, agar manusia menjadi kudus, berbuah banyak. Sehubungan itu, kita hendaklah belajar bersandar kepada kekuatan Roh Kudus (Rom 8:13), menuruti kehendak Roh Kudus (Rom 8:5-6; Gal 5:16, 6:8), memohonkan kepenuhan Roh Kudus dalam doa (Yud 20), tidak mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kepercayaan (Ef 4:30), jangan padamkan Roh (I Tes 5:19), biarkanlah Roh Kudus benar-benar bermaharaja dalam kehidupan. Demikianlah, kerohanian kita barulah dapat mencenderung ke arah kesempurnaan Bapa di syurga menerusi “penyempurnaan rohani”.

Soal Jawab Inti Kebenaran

Bab 1-4: Allah, Yesus, Roh Kudus, Alkitab [wpdm_file id=6]

Bab 5-7: Manusia, Malaikat, Iblis [wpdm_file id=7]

Bab 8-10: Anugerah Keselamatan, Baptisan Air, Baptisan Roh [wpdm_file id=8]

Bab 11-13: Pembasuhan Kaki, Perjamuan Kudus, Doa [wpdm_file id=9]

Bab 14-15: Jemaat, Hari Kudus [wpdm_file id=10]

Bab 16: Mukjizat [wpdm_file id=11]

Bab 17: Penghakiman [wpdm_file id=12]

Bab 18: Tuhan Datang [wpdm_file id=13]