Sepuluh Dasar Kepercayaan

1. Percaya bahwa Yesus adalah Firman yang menjadi manusia, Ia berkorban mati di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia yang...

Doa Kami

Cara kami berdoa: Bersujud dengan rendah hati. Pejamkan mata, dan tumpukan perhatian. Mulakan dengan ayat "Dalam Nama Tuhan Yesus memanjatkan...

Persoalan Anda

Mengapakah dinamakan Gereja Yesus "Benar" ? Kami memuji dan menyebut Tuhan di syurga sebagai "Tuhan Benar", maka adalah sepatutnya gerejaNya...

Lima Doktrin Utama

Apakah yang dimaksudkan dengan "Doktrin"? Tafsiran Am Ahli Teologi Kebenaran yang menerangkan agama. Menurut ajaran Alkitab, disistematikkan oleh Ahli Teologi. Pandangan Gereja Ini Wahyu/petunjuk daripada Yesus Kristus, untuk menjelaskan kebenaran dalam Alkitab (Gal 1:11-12) Wahyu/petunjuk yang diterima setelah ditapiskan dalam Alkitab. Disistematikkan oleh golongan-golongan terdahulu dalam sejarah gereja. Skop Doktrin...