Hits: 483

Apakah yang dimaksudkan dengan “Doktrin”?

 1. Tafsiran Am Ahli Teologi
  • Kebenaran yang menerangkan agama.
  • Menurut ajaran Alkitab, disistematikkan oleh Ahli Teologi.
 2. Pandangan Gereja Ini
  • Wahyu/petunjuk daripada Yesus Kristus, untuk menjelaskan kebenaran dalam Alkitab (Gal 1:11-12)
  • Wahyu/petunjuk yang diterima setelah ditapiskan dalam Alkitab.
  • Disistematikkan oleh golongan-golongan terdahulu dalam sejarah gereja.

Skop Doktrin

 1. Merangkumi Kesemua Kebenaran dalam Alkitab
  • Konsep Alkitab, konsep Ketuhanan, Kreasionisme (Perihal Kejadian), Antropologi (Perihal Manusia), Kristologi (Perihal Kristus),  Soteriologi (Perihal Keselamatan) , Perihal Gereja,   Perihal Sakramen, Eskatologi (Perihal Akhirat), dan lain-lain merupakan doktin agama Kristian.
 2. Doktrin Gereja Ini
  • Skop doktrin gereja ini merangkumi sekitar pada Sakramen Pembaptisan, Sakramen Pembasuhan Kaki, Sakramen Perjamuan Kudus, Hari Sabat dan Roh Kudus. Biasanya digelar sebagai Lima Doktrin Utama.

Asal Usul Lima Doktrin Utama

 1. Wahyu daripada Yesus Kristus
  • Pekerja peringkat awal, Paulus Wai menuruti wahyu Tuhan Yesus, berpuasa dan berdoa selama 39 hari (dari tarikh 23 Mei 1917 (Kalendar Cina tanggal 3 bulan 4), menerima banyak wahyu mengenai doktrin keselamatan).
  • Veteran dalam sejarah gereja, setelah penapisan Alkitab, meneliti dan memahami wahyu yang diterima oleh Paulus Wai (I Kor 14:29)
  • Veteran dalam sejarah gereja, mensistematikkan Lima Doktrin Utama yang telah ditapis, menjadi “Firman yang Dipercayai Bersama” oleh gereja ini, dasar gereja (Tit 1:4; Ef 2:19-20; I Kor 3:11)
 2. Kepentingan Wahyu
  • Semenjak abad ke-2, ramai ahli teologi telah diselubungi pemikiran (II Kor 3:14-16, 4:3-4); mempunyai kesilapan yang amat serious, dalam tafsiran terhadap doktrin keselamatan.
  • Semenjak abad ke-16, gerakan reformasi Martin Luther, dan hasil usaha ahli teologi pelbagai mazhab agama kristian, masih tidak dapat mengembalikan tafsiran dalam Alkitab.
  • Alkitab adalah gulungan kitab yang termaterai (Yes 29:11-12; Wah 5:1), hendaklah ada wahyu daripada Roh Kudus, barulah dapat memahaminya (Yoh 16:13; I Kor 2:11)

Tujuan Membelajari Lima Doktrin Utama

 1. Memahami Kepercayaan Gereja Ini adalah Benar-benar Bertepatan dengan Alkitab  
  • Adanya asas-asas kukuh dari Alkitab, tidak ada percanggahan antara ayat-ayat Alkitab.
  • Adanya bukti-bukti pengalaman yang banyak, teori dan praktik berjalan seiringan.
 2. Melihat dengan Jelas Jalan Betul dalam Keselamatan
  • Lima Doktrin Utama gereja ini adalah berkaitan dengan keselamatan.
  • Merujuk Alkitab, semakin mengkaji, semakin melihat dengan jelas jalan keselamatan.
 3. Meneguhkan Dasar Kepercayaan Diri Sendiri  
  • Kesemua Lima Doktrin Utama adalah didirikan di atas dasar Kristus (I Kor 3:11; Ef 2:19-20)
  • Percaya pada doktrin ini, bermakna mendirikan kepercayaan diri sendiri di atas dasar Kristus, kukuh seperti batu karang (Mat 7:24-25; I Kor 10:4b)
 4. Mencapai Kesatuan dalam Gereja secara Kekal  
  • Lima Doktrin Utama gereja ini adalah dasar gereja ini buat selama-lamanya .
  • Bagi seiman gereja ini, melainkan seluruh percaya dan turuti doktrin ini, gereja ini barulah dapat mencapai kesatuan buat selama-lamanya. (Ef 4:13; Tit 1:4)
  • Martin Lurther dan Ulrich Zwingli, telah berpisah kerana berlainan pendapat mengenai Konsep Sakramen Perjamuan Kudus, yang harus dijadikan iktibar.
 5. Memelihara Gereja Agar Tidak Berubah secara Kekal  
  • Sebelum terangkat ke Syurga, perkara yang paling dibimbangi Tuhan Yesus adalah, gereja pada masa kelak akan mengubah injil yang Dia telah sampaikan kepada murid-muridnya (Mat 28:20).
  • Paulus memesan kepada Timotius, hendaklah memegang kepada segala sesuatu yang didengarkan daripadanya, contoh ajaran yang sihat (II Tim 1:13-14)
  • Lima Doktin Utama gereja ini, adalah injil semula yang diterima oleh para rasul daripada Tuhan Yesus, juga yang disampaikan oleh veteran gereja ini kepada kita, iaitu contoh ajaran sihat. Doktrin ini, melainkan dipegang sampai akhir, barulah dapat memelihara kepercayaan gereja ini tidak berubah buat selama-lamanya.
 6. Memandu Pemercaya Kristian Pelbagai Mazhab Agama Menganuti Gereja Benar  
  • Ada Umat Kristian kerana percaya akan doktrin yang silap, tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, tidak dapat masuk ke Kerajaan Tuhan (Yoh 3:5)
  • Memandangkan gereja ini telah memahami Lima Doktrin Utama yang bertepatan dengan Alkitab, telah melihat dengan jelas jalan keselamatan, maka kita adalah berkewajipan untuk memandu mereka memasuki gereja benar, bersama-sama menerima anugerah keselamatan.
  • Sesiapa yang merupakan domba Tuhan, hendaklah mendengar suara Tuhan, menjadi satu kawanan, kembali kepada satu Gembala (Yoh 10:16). Kita hanya menjalankan tanggungjawab diri sendiri untuk menaburkan biji benih sahaja; melainkan Tuhan yang memberikan hidup, menjadikannya berakar, bertumbuh (I Kor 3:6-7).
 7. Pergi ke Seluruh Pelosok Dunia untuk Memberitakan Injil  
  • Sebelum terangkat ke Syurga, Tuhan Yesus memesan kepada murid-muridnya, “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk” (Mrk 16:15)
  • Memberitakan injil di merata-rata tempat, adalah tanggungjawab yang  diserahkan Tuhan Yesus kepada kita. Sekiranya tidak memberitakan injil, maka celakalah; sekiranya melakukannya menurut kehendak diri, memang kita berhak menerima upah (I Kor 9:16-17; Rom 15:19,  23).
  • Injil yang dipercayai oleh mazhab agama Kristian lain, walaupun telah diubah pada peringkat awal (Gal 1:6-9); bahkan sangat giat. Apatah lagi kita yang percaya kepada Injil yang menyelamatkan, membolehkan manusia menerima Roh Kudus (Ef 1:13), bukankah patuh lebih memberitakan secara positif?

5 Doktrin Utama

 1. Sakramen Pembaptisan
 2. Sakramen Pembasuhan Kaki
 3. Sakramen Perjamuan Kudus
 4. Hari Sabat
 5. Roh Kudus
 

(Dibaca : 1749 kali)