Doa merupakan berkat bagi pemercaya. Tuhan berjanji, mereka yang berdoa dalam namaNya pasti akan dikabulkan. ( Yoh 14 : 14, 15 : 16, 16 : 23 – 30 ).

1. Meminta yang baik ( Mat 7 : 7 – 11 )

(i) Yang paling baik ialah Roh Kudus ( Luk 11 : 13 ).

(ii) Berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama ( 1 Kor 12 : 31, 8 – 10 ).

* Berbahasa roh terdapat 2 jenis:

I. Membangunkan jemaat, digunakan dalam pertemuan Jemaat, harus ditafsirkan ( 1 Kor 14 : 5, 26 – 27)

II. Membangunkan diri sendiri, digunakan dalam doa, tidak perlu ditafsirkan (1 Kor 14 : 2,4,14 – 15, 28 ).

* Memohon hikmat ( Yak 1 : 5, 1 Raj 3 : 4 – 28, 4 : 29 – 34, Dan 1 : 17 – 21 )

2. Meminta menurut kehendak Tuhan ( 1 Yoh 5 : 14 – 15 )

(i) Doa Tuhan di taman Getsemani ( Mat 26 : 39, 42, 44 ).

(ii) Sikap doa Paulus ( Rm 1 : 10 ).

(iii) Prinsip dalam kehidupan ( Yak 4 : 15 ).

(iv) Serangkap dalam kata-kata doa Tuhan ( Mat 6 : 10 )

3. Menuruti segala perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepadaNya (1 Yoh 3 : 21 – 23)

(i) Tidak menurut perintah, berdoa sambil berpuasa tidak berkesan ( Yes 58 : 3 – 9 , 59 : 1-2).

(ii) Harus mengampuni, maka Bapa juga akan mengampuninya ( Mrk 11 : 25 – 26 ).

(iii) Doa orang benar besar kuasanya ( 1 Ptr 3 : 12 , Rm 11 : 22 ).

(iv) Berdoa bagi mereka yang menganiaya kita ( Mat 5 : 44 – 48 ).

4. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaranNya ( Mat 6 : 31 – 34 )

(i) Mementingkan keselamatan jiwa ( 1 Ptr 1 : 9 )

(ii) Bapa akan mengaruniakan keperluan rohani dan jasmani ( Rm 8 : 32 ).

5. Hendaklah meminta dalam iman ( Yak 1 : 6 – 8 )

(i) Percaya bahawa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu ( Mrk 11 :

22 – 24 )

(ii) Pengajaran Petrus berjalan di atas air ( Mat 14 : 22 – 33 ).

6. Jangan kuatir tentang apapun, memohon dengan ucapan syukur ( Flp 4 : 6 – 7 )

(i) Menghampiri takhta kasih karunia ( Ibr 4 : 14 – 16 ).

(ii) Serahkan segala kekuatiran kepada Tuhan ( 1 Ptr 5 : 7 ).

7. Memohon dengan tekun ( Luk 11 : 5 – 8 , Rm 12 : 12 )

Yakub tidak membiarkan malaikat pergi jika tidak memberkatinya ( Kej 32 : 24 – 30 ).

8. Tidak jemu-jemu ( Luk 18 : 1 – 8 )

Musa menyebabkan orang Israel mengalahkan orang Amalek (Kel 17 : 8 – 13 ).

9. Meminta dengan sepakat ( Mat 18 : 19 )

Daniel doa bersama dengan tiga temannya ( Dan 2 : 17 – 19 ).

10. Saling mendoakan ( Yak 5: 13 – 18 )

(i) Samuel tidak berhenti mendoakan umat ( 1 Sam 12 : 23 ).

(ii) Paulus sentiasa mendoakan jemaat ( Ef 1 : 15 – 16 , 3 : 14 – 16 ), dia juga meminta jemaat

mendoakannya dan segala orang kudus (Ef 6 : 18 – 19 ). Paulus menyuruh Timotius mendoakan semua orang, raja-raja dan semua pembesar ( 1 Tim 2 : 1 – 4 ).

11. Memohon dengan sikap yang saleh ( Ibr 5 : 7 )

(i) Doa Tuhan di taman Getsemani ( Mat 26 : 37 , Luk 22 : 44 ).

(ii) Doa Hana ( 1 Sam 1 : 12 – 15 , 17 ).

(iii) Doa Daniel tiga kali sehari ( Dan 6 : 11 ).

12. Berjaga-jaga dan berdoa ( Mat 26: 36 – 45 )

(i) Nasihat Paulus ( Ef 6 : 18 , Rm 13 : 11 ).

(ii) Tiga perumpamaan Tuhan dalam Injil Matius fasal 25:-

I) Perumpamaan tentang sepuluh gadis – berjaga-jaga dan berdoa .

II) Perumpamaan tentang pemberian talenta seorang tuan kepada hamba-hambanya supaya menjalankan wang – taat setia kepada Tuhan.

III) Perumpamaan tentang hari penghakiman, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, Tuhan akan menghakimi semua bangsa – melaksanakan kasih .

Harus berjaga-jaga dan berdoa, bersiap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan.

(Dibaca : 549 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *