Mencari Teman

Firman Tuhan jelas menunjukkan kepada bahawa kebanyakan manusia harus berkahwin. Ketika Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, Tuhan tidak berniat membiarkan dia keseorangan lalu berkata, “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saya.” Lantaran itu memang tidak bersalah jika orang bujang berharap (ingin) berkahwin kerana itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Ada orang yang menerima kurnia untuk hidup bujang tetapi ada pula yang dikurniakan untuk berkahwin. Seseorang itu telah berdosa, jika ia telah menerima kurnia hidup bujang tetapi tetap mahu berkahwin atau bersungut-sungut tentang nasibnya. Sama juga, jika seorang itu telah menerima kurnia untuk berkahwin tetapi tidak menggunakannya, dia juga telah berdosa. Oleh itu setiap orang harus mencari karunianya yang datang dari Tuhan dan hidup deminya. Karunia Tuhan itu tidak diberikan dengan sebarangan, manusia juga tidak boleh sebarangan menggunakan, apabila telah sedar akan karunia kita haruslah berusaha menggunakannnya, untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Tujuan Tuhan memberi kasih karunia kepada manusia adalah demi mengenapkan kehendakNya serta memberkati umatNya sehingga mendapat faedah. Umat Tuhan harus mengaku bahawa karunia daripada Tuhan yang dibahagikan menurut kehendakNya itu adalah sesuai dan hanya mereka belum lagi melihat faedah karunia tersebut. “Bahawa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu ( termasuk karunia Tuhan untuk hidup bujang atau berkahwin ) untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan.” (Rm 8 : 28)

Umat Kristian yang keseorangan (bujang) sentiasa tidak berpuas hati dengan keadaan hidup mereka, ingin kahwin dan sentiasa bersusah hati terhadap keadaan diri mereka sendiri. Bagaimaankah memperbaiki keadaan yang sering kelihatan terjadi ini ?

Terdapat beberapa perkara yang harus dilakukan. Pertama jemaat harus mengaku bahawa peluang yang diberikan kepada umat Kristian yan muda yang belum berkahwin itu untuk bersama-sama adalah terlalu sedikit, jemaat harus bertobat (insaf) kerana perkara ini serta melakukan perkara yang berpadanan dengan pertobatan hati. Termasuk mula menyediakan dengan baik aktiviti-aktiviti bagi mereka yang hidup seorang diri seperti “Persahabatan Belia”, “Perhimpunan Bersukacita Bersama”, “Perhimpunaan Persaudaraan” – serta memberi perkhidmatan temu janji bagi pemercaya dan cara-cara yang baru demi membantu belia yang belum berkahwin mendapat jodoh yang padan (sesuai). Ibu bapa juga harus memikul tanggungjawab untuk membantu ataupun keluarga boleh menyediakan pelbagai tempat agar anak-anak dapat bertemu. (Sila ruj. I Kor 7 : 36, Ibu bapa memikul tanggungjawab yang penting dalam hal ini). Sekarang mempunyai banyak perkara yang boleh dilakukan.

Tetapi apa yang harus dilakukan bagi lelaki dan perempuan yang seorang diri? (Masalah perempuan lebih besar). Terutamanya perempuan Kristian yang belum berkahwin, apakah yang harus dilakukan? Ini merupakan masalah yang istimewa dan harus dihadapi secara langsung.

Terlebih dahulu, dia harus sedar akan kasih karunianya sendiri, kemudian dengan teliti menyelidiki diri sendiri berdasarkan I Kor fasal 7, ayat-ayat Alkitab ini menyatakan kebaikan seorang tetap diam seorang diri pada waktu penganiayaan (26–27). Ia boleh menyelidiki karunia diri sendiri, seperti hawa nafsu (2, 8–9). Perkahwinaan merupakan perkara yang biasa jika dalam keadaan yang aman (tiada penganiayaaan). Oleh itu biasanya gadis mempunyai karunia untuk berkahwin. Dalam keadaan demikian, ia harus mengembangkan karunia ini dan menggunakannya. Seterusnya kita akan lebih banyak membincang dalam segi ini. Sekirannya seorang gadis pernah mengalami karunia untuk hidup seorang diri, ia harus rela berbuat demikian dan bersedia berbuat demikian serta menyediakan diri dalam pekerjaan Tuhan dengan melakukan pekerjaan yang nyata diberikan Tuhan kepadanya. Dia seharusnya tidak takut menghadapi masa depan, juga harus faham bahawa ketika Tuhan memanggil anak-anaknya, sudah tentu akan memberi kekuatan kepada mereka dan membantu mereka demi menyelesaikan kehendakNya. Tetapi sekiranya seorang gadis itu telah berumur 26 – 27 tahun dan berharap berkahwin tetapi tidak dapat mencari seorang saudara seiman dalam Tuhan, apakah yang harus dilakukan? Sekiranya dia menganggap dirinya mempunyai karunia untuk berkahwin, sekurang-kurangnya ada tiga perkara yang harus dilakukannya.

1. Berdoa untuk hal ini, kamu membantah dan berkata, “Saya telah berdoa, adakah saya harus berdoa untuk hal ini sepanjang hari? Saya tahu kamu telah berdoa tetapi bukan setakat itu sahaja. Biasanya saudari yang belum berkahwin mempunyai sikap yang tidak bersesuaian dengan Alkitab, mereka fikir hanya berdoa sahaja dan gerak-gerinya yang lain tidak rohani. Ketika kamu berdoa bagi makanan seharian, adakah kamu berpeluk tangan sahaja dan duduk di bawah pokok untuk menanti buah-buahan jatuh dari langit? Kamu menjawab, “Bukan, tentu sekali bukan.” Baik, setelah berdoa, kamu pergi bekerja, makanan yang kamu makan setiap hari itu merupakan tindak balas daripada doamu, dan biasanya dia memberi jawapan melalui pekerjaanmu. Sebenarnya kamu harus berkata dalam doa, “Oh Tuhan! Berilah peluang untuk saya bekerja, berikanlah saya kesihatan untuk bekerja serta memberkati pekerjaan saya.” Kemudian doa itu harus ditambah dengan usaha, “Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan.” (II Tes 3 : 10). Sekiranya ia berdoa dengan mengatakan, “Berikanlah kami makanan pada hari ini.” Namun dia masih harus pergi bekerja. Begitu juga dengan gadis yang seorang diri. Dia seharusnya berdoa tetapi juga harus berusaha mencarinya (saudara), iaitu seperti dua butir berikut.

2. Buat persediaan diri bagi perkahwinan: Sekiranya kamu pasti bahawa Tuhan ada mengaruniakan kasih karunia untuk berkahwin kepadamu, haruslah kamu mula memelihara karunia tersebut. Cara melakukannya sekurang-kurangnya ada 3 perkara: Pertama, dengan sepenuhnya menunjukkan kebolehan dalam mengurus kerja rumahtangga, belajar memasak, menjahit serta mendampingi anak-anak kecil dan lain-lain. Kedua, mengusahakan diri supaya kelihatan lebih menarik. Sekiranya kamu mahu berpuasa, haruslah berpuasa dengan baik-baik. Jika kamu tidak tahu bagaimana memilih pakaian yang sesuai, ataupun tidak tahu apakah jenis hiasan rambut yang sesuai, haruslah belajar. Walau bagaimanapun janganlah hanya mementingkan perhiasan sahaja, hanyalah usahakan diri menjadi seorang yang lebih menarik. Sungguhpun mahu rupa kelihatan menarik (Why 21 : 2 ; 19 : 7 – 8), ini menunjukkan pengantin perempuan berhias untuk pengantin lelaki. Tetapi janganlah terlalu mementingkan aspek fizikal sehinggakan hanya mengutamakan kecantikan dalam hidup. Sila baca (Ams 31 : 30 dan I Ptr 3 : 3 – 5). Di sini telah mendatangkan butir ketiga yang terpenting, memelihara sikapmmu sebagai perempuan Kristian yang mempunyai tenaga hidup. Seorang umat Kristian yang bernyawa mempunyai kecantikan batiniah. Bagi seorang saudara Kristian (iaitu orang yang diharapkan kamu) adalah lebih menarik daripada seorang yang mempunyai rupa luar yang di dalamnya adalah kekosongan belaka. Sekiranya seorang saudari mempunyai kebolehan dalam mengurus rumahtangga dan rupa paras yang elok serta juga merupakan umat Kristian yang bernyawa ia tentu merupakan seorang gadis yang sangat menarik.

3. Maju menuju ke arah tujuan, “Apa” dengan terkejut kamu berkata, “Tidak mungkin saya sendiri yang harus pergi mencari seorang saudara?” Biar saya tanya balik, “Kamu tidak haruskah pergi bekerja mencari rezeki ?” Ingin menjadi seorang setiausaha, bukan saja harus berdoa tetapi harus menyediakan diri menjadi seorang setiausaha yang baik, pada masa yang sama, ia harus mencari satu pekerjaan, sama juga kamu harus mencari seorang suami. Tetapi bagaimana melakukannya merupakan suatu masalah yang besar. Terlebih dahulu, saya memberi amaran, kamu jangan menceburi persatuan perempuan seorang diri, di sini hanya menimbulkan masalah sahaja dan bukan merupakan cara untuk melaksanakannya. Ini hanya menimbulkan penderitaan, kekecewaan dan kamu tidak mempunyai masa melakukan perkara ini. Kamu seharusnya bekerja, sekiranya kamu telah menceburkan diri dalam persatuan demikian segeralah mengundurkan diri.

Pergilah ke tempat yang mempunyai saudara seiman, memilih suatu pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan saudara seiman, tanpa mempertikaikan tentang gaji kurang. Juga harus mengikuti Persahabatan Belia dan Kelas Pengkajian Alkitab, agar berpeluang bertemu dengan saudara seiman. Sesungguhnya ini bukan merupakan tujuan tunggal kita megikutinya; (sekurang-kurangnya bukan tujuan utama), tetapi tidak dapat dinafikan bahawa ia merupakan salah satu sebab kamu mengikutinya. Kamu juga boleh menjemput pendeta menolong kamu; mencari saudari Kristian yang sesuai dalam perkahwinan. Keluarga Kristian di dalam gereja boleh juga menjemput saudara-saudari yang sesuai ke rumah mengikut kebaktian keluarga. Di samping itu, kamu juga bertanya kepada saudari yang kamu hormati yang telah berkahwin. Tentang kamu menghormati saksian keluarga Kristian mereka dan bertanya kepada mereka bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dengan berbuat demikian kamu mungkin akan mendapat pendapat yang dapat membantumu.

Tidak kira apa yang kamu lakukan, haruslah mengutamakan keadaan kamu pada masa ini serta memperbaikinya dan juga harus menentukan apa yang kamu lakukan adalah memuliakan Tuhan dan memegang firmannya. Sekiranya Tuhan memberi kamu karunia untuk berkahwin dan kamu sendiri juga memelihara kebolehan mengurus rumahtangga, berusaha menjadikan diri sendiri lebih indah dan menarik, dipenuhi dengan kehidupan Kristus – kesemua ini kamu serahkan dalam doa di dalam Roh – maka ini merupakan sebab (alasan) yang dapat dipercayai bahawa Tuhan akan bila-bila masa mengutus seorang saudara yang sesuai kepadamu. Kemudian kamu boleh mempercayainya dengan tenang, menanti Tuhan bekerja. Kemungkinan Dia ingin menyediakan kamu dalam pelbagai segi, cuma kamu sendiri tidak faham.

Walaupun dalam penantian, kamu mengalami kekecewaan; tetapi sekiranya kamu sudah berusaha dan berdoa serta juga telah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan yang berhikmat. Maka dengan penuh yakin dapat menentukan bahawa akibatnya pasti dapat memuliakan Tuhan dan kamu sendiri akan diberkati.

Kesimpulannya: Sedar (insaf) akan karuniamu dan mengembangkannya serta menampakkan karuniamu.

Perkataan padan (bagai pinang dibelah dua) merupakan perkataan yang merbahaya, dalam Alkitab tidak menggunakan perkataan ini, biasanya ia dapat dilihat dalam hasil karya pada zaman sekarang serta sangat popular diperbincangkan, ertinya menyebabkan orang salah faham dan bersesuaian dengan Alkitab. Konsep “Saling Padan”, tidak kira digunakan dalam diri pemercaya Kristian atau bukan pemercaya Kristian, kemungkinan mengakibatkan nasib yang buruk.

Apakah erti “ Saling Padan” ini ? Biasanya ketika manusia menggunakan perkataan ini, ertinya menunjukkan kepadanan sikap, minat atau latar belakang bagi dua orang. Oleh itu ia dianggap kemungkinan memperolehi kebahagiaan dalam perkahwinan mereka lebih besar daripada orang yang tidak padan. Dalam Alkitab tidak dapat menjumpai bukti yang dapat membuktikan itu adalah benar. Cuba renungkan, mungkinkah kerana ekonomi mereka sama atau kedua-dua mereka suka bermain tenis atau bapa dari kedua-dua pihak suka memakai pakaian yang sama ketika bekerja ini dapat menjaminkan kebahagiaan dalam perkahwinan? Konsep ini tidak bersesuaian (menurut) dengan dasar Alkitab. Konsep “Padan” ini harus diselidiki semula.

Kenyataan dalam Alkitab menunjukkan tiada dua orang yang saling padan, tidak kira sama ada latar belakang mereka adalah sama. Kita dilahirkan oleh orang yang berdosa, ini menunjukkan dengan berdasarkan sikap kita, kita tidak dapat berpadanan dengan orang lain. Jika dua orang ingin dipadankan, terlebih dahulu harus menguduskan diri dan bersandar kepada Roh Kudus.  Melalui karunia Tuhan. Lama kelamaan akan saling berpadanan antara satu sama lain.

Jika demikian, bagaimana memilih teman? Hanya ada dua permohonan yang tidak boleh dikurangkan: 1) Pihak jodoh adalah pemercaya seiman, 2) Haruslah kamu berdua rela menggunakan firman Tuhan, cara Tuhan untuk menunjukkan kamu berdua makin lama makin dapat berhadapan dengan masalah, membincang masalah dan menyelesaikannya. Dalam perkahwinan, jika dalam segi ekonomi, bangsa, umur dan lain-lain berpadanan memang baik, tetapi ini bukan yang utama; sebenarnya itu hanya merupakan faktor sampingan sahaja dalam perkahwinaan. Faktor utama adalah kedua mereka itu menerima anugerah keselamatan. Kedua ialah dapat menggunakan cara yang bersesuaian dengan Alkitab untuk mengatasi masalah. Orang yang mempunyai kemampuan yang demikian sungguhpun mereka mempunyai latar belakang yang berbeza juga dapat sedar bahawa mereka sedang saling menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik. Masalah suka atau tidak bukan masalah yang penting. Sekiranya tidak mengharapkan kekuatan yang berdasarkan Alkitab dalam mengatasi masalah, mereka tetap tidak dapat dipadankan walaupun latar belakang kedua-dua orang yang berdoa sama.

Lantaran itu, sebelum menentukan sama ada berkahwin atau tidak; terlebih dahulu menguji diri sendiri: Adakah kita dapat bersama-sama menghadapi masalah dan mengatasinya? Umat Kristian berbuat demikian kerana tiada satu perkara lain yang lebih penting daripada perkara ini. Tidak kira telah berapa lama kamu menghadapi masalah, yang penting ialah , “Bolehkah kamu menggunakan cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah?” Sekiranya pihak jodoh tidak rela menghadapi masalah serta menyelesaikannya dan tidak rela bersama dengan kamu menggunakan cara dalam Alkitab untuk memuliakan Tuhan tetapi pergi mencari “Pakar Tanya”, maka jangan bergaul lagi dengannya. Sekiranya ia tetap tidak berubah maka jangan berancang berkahwin dengannya, juga memberitahu dia sebab-sebab kamu tidak dapat bergaul lebih rapat; sekiranya ia tetap seperti dulu tidak mahu berdasarkan ketetapan dalam Alkitab untuk menyelesaikan masalah, maka carilah jodoh yang lain.

Sekiranya berharap berdasarkan ketetapan dalam Alkitab untuk menyelesaikan masalah tetapi kekurangan kekuatan melakukannya, sebabnya mungkin salah satu dari antara dua sebab ini: 1) Pihak jodoh bukan dengan hati yang rela mempelajari cara-cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah ataupun tekad ini tidak cukup kuat. Sekali lagi menitikberatkan bahawa jangan bergaul dengannya jika keadaannya langsung tidak berubah. 2) Kemungkinan pihak jodoh tidak tahu bagaimaan mengubahnya. Alangkah baiknya jika baik, asalkan berusaha bersama maka lama-kelamaan pasti akan mencapai tujuannya. Dalam keadaan ini haruslah bersabar dan berusaha mendapatkan bantuan yang betul. Tetapi sebelum pihak jodoh menunjukkan apa-apa perubahan atau kemajuan, jangan berkahwin dengannya. Ingat, kerana Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemahuan maupun pekerjaan menurut kerelaanNya. ( Flp 2 : 13 ; II Kor 8 : 10 )

Tentu sekali , segala ini berlaku ke atas dirimu, kecuali kamu juga berharap menggunakan ketetapan Alkitab untuk mengatasi masalah dalam pelbagai perkara dalam kehidupan manusia. Sekiranya kamu belum lagi bersedia, kamu masih belum sesuai untuk berkahwin.

Sumber: Buku Kehidupan Keluarga Umat Kristian

(Dibaca : 544 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *