Empat Dimensi Doa

Ayat kitab: Yes 56:7; Why 8:3-4; 1Yoh 5:14

Pendahuluan:

‘Rumah doa bagi segala bangsa’, iaitu gereja doa bagi segala bangsa, ia ditubuhkan oleh pemercaya yang menjadi orang berdoa. Jemaat zaman rasul ialah jemaat berdoa, dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda-tanda mujizat dinyatakan, injil disebarkan, berbuah roh, kerana rasul-rasul menjadi orang berdoa yang mulia, pemercaya-pemercaya menjadi orang berdoa, inilah orang-orang yang menubuhkan jemaat yang berdoa. Kekuasaan Tuhan dinyatakan dalam jemaat berdoa, bukan dalam bangunan gereja.

Doa yang sempurna seperti (asap) kemenyan di atas ‘mezbah emas’, akan naik ke hadapan Tuhan dan diperingati.

Haruslah menjadi orang yang berdoa, doa kita akan menjadi kemenyan di hadapan Tuhan. Pada masa yang sama, kita memperoleh kekuatan, karunia, hikmat dan kebaikan yang rohani dari doa, supaya jiwa rohani kita seperti ketumbuhan Kristus, dan haruslah mementingkan doa, melatih berdoa, supaya kehidupan doa kita mencapai ‘empat dimensi’!

1. Kepanjangan (Merujuk kepada masa dan kekerapan doa kita: panjang dan banyak)

a) Masa: Tetaplah berdoa (1Tes 5:17; Mzm 77:3) – Panjang.

i. Yesus pergi ke padang gurun untuk berdoa sebelum hari menjadi terang (Mrk 1:35).

ii. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa setiap malam (Mrk 6:46).

iii. Yesus berdoa semalam-malaman kepada Tuhan untuk memilih rasul-rasul (Luk 6:12).

   • Mzm 119:147 “Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong…”

b) Kekerapan: Selalu berdoa (Luk 18:1) – Banyak

i. Daniel pasti berdoa tiga kali sehari (Dan 6:10) (Walaupun sibuk dan dianiaya, tidak berubah).

ii. Yesus berdoa bila-bila masa.

   • Memilih rasul-rasul (Luk 6:12).
   • Memberitakan injil (Luk 5:16).
   • Gembira (Luk 10:21).
   • Menghadapi masalah (Luk 22:39-44).
   • Mengajar murid-murid: Berjaga-jagalah dan berdoalah (Mat 26:41).
 • Doa Yesus: Penuh dengan kekuatan, peka kepada kerohanian (Mat 16:23), rupa wajah berkilau (Luk 9:28-29.
 • Doa Daniel: Penuh dengan Roh Kudus, hati terang, kerohanian baik (Dan 5:11-12).
 • Penjelasan (Mat 23:14): Menegur doa yang panjang-panjang dengan sengaja.

 

2. Kelebaran (Merujuk kepada isi kandungan dan liputan doa yang luas) ( 1Tim 2:1-4; Ef 6:18-20)

a) Dari doa persendirian diluaskan sehingga berdoa untuk segala bangsa.

b) Dari kawan dan sanak saudara -> musuh-musuh.

c) Dari keluarga -> gereja (seluruh dunia).

d) Dari gereja benar -> gereja kafir.

e) Dari pemercaya -> pencari injil -> orang tak percaya.

f) Dari pekerja gereja -> pegawai kerajaan -> pemerintah.

g) Dari ketenteraman negara -> dunia-> seluruh bumi.

 • Setiap isi kandungan harus mempunyai matlamat.
 • Doa ada kelebarannya, iaitu liputan doa menjadi luas, isi kandungan banyak, dan menjadikan masa doa panjang.

 

3. Ketinggian (Iaitu doa yang berkualiti dan disanjung tinggi, hati dekat kepada Tuhan, doa yang dikenan oleh Tuhan)

 • Tidak bermakna bagi doa yang panjang tetapi tiada kualiti tinggi.

a) Doa bersyukur, bukan bersungut-sungut (Ibr 13:15; 1Tes 5:18).

   • Bersyukur semasa ingat kepada kasih Tuhan (Mzm 103:1-3).
   • Bersyukur semasa menghadapi kesusahan (Dan 6:11; Ayb 1:20-21).
   • Saksian tentang bersyukur kepada Tuhan walaupun menghadapi kesusahan.

b) Berdoa dengan rendah hati, bukan menganggap diri benar (Luk 18:9-14; Yes 57:15).

   • Menganggap diri tidak layak dengan anugerah Tuhan (Luk 5:8).
   • Semasa menghadapi Tuhan yang sempurna dan kudus, berasa diri memang cemar, menyelidiki sendiri dan bertaubat dengan sedih (Luk 18:9-14; Mzm 51:19).
   • Untuk kelemahan orang lain atau gereja, mengakui dosa sendiri (Dan 9:3-5).

c) Berdoa dengan kasih, tidak mementingkan sendiri (1Kor 10:24; 13:5).

   • Doa menghauskan Tuhan (Mzm 73:25).
   • Mendoakan orang lain dengan kasih (Yak 5:16; Mzm 141:5; 35:13).
   • Berdoa bagi pengampunan dosa musuh (Mat 5:44; Kis 7:57-60).
  • Stefanus berdoa bagi musuh sebelum meninggal dunia, doa dia memang mencapai kepada Kristus, dengan ini Saulus diselamatkan.

d) Berdoa dengan berharapan, bukan tamak (Memohon dengan sembarangan) (Yak 4:3).

   • Memohon hal rohani, bukan kebendaan (Mat 6:31-33).
   • Memohon hal di atas, bukan hal duniawi (Kol 3:1-4; 1Yoh 2:15).
   • Memohon hal masa kelak, bukan hal sekarang (Kristus datang kembali dan berubah) (Flp 3:20-21).

e) Doa menurut, tidak memaksa (1Yoh 5:14)

   • Teladan doa Yesus di taman Getsemani (Mat 26:36-45).
   • Kehendak Tuhan adalah baik (Kej 50:20).
   • Rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan manusia, kita hanya boleh berkata “Jadilah kehendak Tuhan” (Yes 55:8-9; Kis 21:14).
 • Doa ada ketinggiannya, suara doa menjadi ‘kemenyan’, naik ke syurga dan didengar Tuhan.

 

4. Kedalaman (Mendalami sepenuhnya)

a) Keinginan doa menghauskan (Mzm 123:1-2; 122:1).

b) Kerja doa bertekun (Kol 4:2; Luk 11:5-8).

c) Tahap doa melupakan diri (2Kor 12:3).

   • Melupakan keletihan, kelaparan dan kekhuatiran diri.
   • Melupakan suasana (Hal, benda dan bunyi sekeliling).
   • Melupakan masa.
  • Dibawa masuk oleh Roh Kudus dalam rohani, berhubung rapat dengan Tuhan.
  • Seperti Petrus melupakan lapar dan berdoa, diliputi kuasa ilahi…(Kis 10:9-10).
  • Doa harus ada kedalaman, baru boleh masuk dalam tempat tersembunyi, melihat penglihatan, mendengar suara, sampai ke hadapan Tuhan, berdepan dengan Tuhan, hati dengan hati, roh dengan roh, berhubung dengan rapat, dipenuhi dengan sukacita. Rohnya, hatinya, wajahnya disinari Tuhan, bercahaya. Seperti Musa turun dari gunung dan mukanya bercahaya (Kel 34:29). Semasa Yesus berdoa, muka wajahNya berubah dan pakaianNya menjadi putih berkilau-kilauan (Luk 9:28-29).
  • Butir-butir yang tidak boleh diabaikan dalam kedalaman doa:
   • Ada persediaan dalam hati (kekudusan dalam rohani).
   • Menggunakan doa untuk membantu doa.
   • Memilih masa yang sesuai (Masa yang biasa dipilih Yesus: malam, subur).
   • Memilih tempat yang sunyi (Tempat yang biasa dipilih Yesus: padang gurun, gereja, tempat dalaman).
  • Dengan adanya kedalaman doa, secara spontannya ada juga kepanjangan, ketinggian dan kelebaran doa.

 

Kesimpulan:

Jika ingin gereja bertambah maju, diri sendiri bertumbuh seperti Kristus, memulihkan imej Tuhan, dipenuhi dengan hikmat, kekuatan kebaikan dan kasih, hendaklah mempunyai kehidupan berdoa yang berjaya. Doa yang berjaya tidak kurang daripada keempat-empat dimensi ini. Berusahalah dalam doa!

(Dibaca : 503 kali)

1 Comment

 1. Syukur, dapat membaca artikel rohani ini..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *