Renungan terhadap Eutikhus yang Bangkit dari Kematian

Ayat Alkitab: (Kis 20:7-12)

A. Mengapakah Eutikhus mati?

(Kis 20:9) Tidak dapat menahan kantuknya, tertidur lelap, jatuh ke bawah dan mati. Apakah pengaruhnya terhadap iman kepercayaan seseorang pemercaya sekiranya rohani telah tidur lelap?

       1. Simson tidur di pangkuan  perempuan.  Akibatnya:

      a. Ditangkap. ( Hakim-hakim 26:21)

      b. Kuasa Allah telah meninggalkan dia. (Hakim -hakim 16:20)

      2. Petrus dan murid-murid lain telah tidur. Akibatnya:

      a. Tidak tahu bahaya sudah dekat. (Matius 26:45-46)

      b. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. (Matius 26:69-75)

Oleh sebab itu, Tuhan berkata: Bangunlah, hai kamu yang tidur. (Efesus 5 :14)

B.  Mengapakah Eutikhus Dibangkitkan?

(Kis 20 10-12) Paulus telah membangkitkan dia demi nama Yesus. Justru itu, barangsiapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.(Yohanes 11:25-26)

        1. Elia membangkitkan anak  janda di Sarfat. ( 1  Raja-raja 17:17-24)

        a. Elia berseru kepada Tuhan. ( 1 Raja-raja 17:21)

        b. Iman janda, dia menyerahkan anaknya ke tangan Elia. (1Raja-raja 17:17-19,24)

       2. Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati selama empat hari. (Yohanes 11:41-46)

Yesus berkata: Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepadaKu, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepadaKu, ia tidak akan haus lagi. ( Yohanes6:35)

Kesimpulannya:

Kerana itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar…jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang kita terima. (Ibrani 2:1-4)

(Dibaca : 981 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *