Buah Pemikiran daripada “Penyempurnaan Rohani”

Dalam kehidupan kepercayaan, lazim didengar mengenai topik berkaitan penyempurnaan rohani, pemberitaan dan pengajaran di atas mimbar, dorongan nasihat antara sesama pemercaya, harapan terhadap diri pada teman sekerja, kesemuanya mengharapkan diri menjadi seorang yang menyempurnakan rohani, menjadi seorang yang menggenapkan kerja penyempurnaan rohani. Sesungguhnya, penyempurnaan rohani adalah berkaitan dengan kebangkitan atau keruntuhan jiwa rohani individu, juga berkesinambungan dengan kejayaan dan kegagalan kerja suci gereja.

Ketika saya tidak berhenti-henti menyelidiki dua perkataan “penyempurnaan rohani” ini, didapati “penyempurnaan rohani” bukan sahaja boleh diertikan sebagai “latihan untuk kerohanian”, dalamnya terselindung usaha manusia, pengejaran dalam tekad hati, serta sasaran yang hendak dicapai; dari aspek lain, “penyempurnaan rohani” juga boleh ditafsirkan sebagai “pembaikan oleh Roh Kudus” (Yoh 15:2) atau “pembinaan semula oleh Roh Kudus” (Yeh 36:26), yang dinyatakan olehnya adalah kerja inisiatif daripada Tuhan dan prosesnya (Ef 2:10; I Kor 15:10).

Bagaikan Saul yang setelah melalui pembinaan semula oleh Roh Kudus, dahulunya adalah orang yang mendurhaka terhadap injil, kemudiannya berubah menjadi Paulus yang sanggup melepaskan nyawa dan melupakan kematian demi injil, dari manusia lama dibina semula menjadi manusia baru (Tit 3:5; Ef 4:23-24), dari manusia baru menjadi perabot yang dipandang berat dan digunakan Tuhan.

Sama juga bagi Petrus, dahulunya yang penakut (Luk 22:54-60), menurut kepada keinginan manusia (Mat 16:22-23), kemudiannya berubah menjadi kuat dan berani (Kis 4:19-20; 5:29), bahkan menyempurnakan kerja suci menurut kehendak Tuhan (I Pet 5:1-3).

Rasul Yohanes juga mempunyai pengalaman yang sama, dahulunya perangai yang panas barah (Luk 9:54); kemudiannya berubah menjadi rasul kasih (rujuk surat Yohanes I, II & III).

Ini menunjukkan, penyempurnaan rohani boleh menghasilkan kesan yang begitu indah! Roh Kudus sentiasa diam dalam manusia, membaiki dan membersihkan benda-benda yang tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan, agar manusia menjadi kudus, berbuah banyak. Sehubungan itu, kita hendaklah belajar bersandar kepada kekuatan Roh Kudus (Rom 8:13), menuruti kehendak Roh Kudus (Rom 8:5-6; Gal 5:16, 6:8), memohonkan kepenuhan Roh Kudus dalam doa (Yud 20), tidak mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kepercayaan (Ef 4:30), jangan padamkan Roh (I Tes 5:19), biarkanlah Roh Kudus benar-benar bermaharaja dalam kehidupan. Demikianlah, kerohanian kita barulah dapat mencenderung ke arah kesempurnaan Bapa di syurga menerusi “penyempurnaan rohani”.

(Dibaca : 449 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *