Kasih Pemercaya Kudus Yang Luar Biasa

Ayat Alkitab: (Matius 5:20, 46-48)

Pendahuluan:

Kerajaan Tuhan adalah yang luar biasa, tidak milik dunia ini; Pemercaya Kudus juga adalah yang luar biasa, ialah umat surgawi. Dalam dunia ini adanya kasih maka setiap yang hidup dapat saling wujud, berhubung, tetapi kasih ini bukan sahaja tidak sempurna, ia juga semakin dingin, mewujudkan pertengkaran, saling mengigit dan saling menelan. Terjadinya tanah yang tandus, tidak dapat berdiri, saling membinasakan. Kasih pemercaya kudus syurgawi adalah yang meningkat, luar biasa dan sempurna.

 • Sasaran kasih yang luar biasa
 1. Biasa: mengasihi diri sendiri >keluarga>kehidupan, pertubuahan sekerja>orang ramai.
 2. Luar biasa: mengasihi diri sendiri>keluarga>gereja>orang ramai>musuh. (Lukas 6: 27; 37)
 • Isi kandungan kasih yang luar biasa
 1. Biasa: Keperluan pada tubuh jasmani dan emosi.
 2. Luar biasa: Keperluan Tubuh jasmani , emosi dan jiwa rohani yang kekal. (Markus 8: 36-37)
 • Langkah-langkah kasih yang luar biasa:
 1. Biasa:  Tidak menganiayai orang (Roma 13: 10) , juga menjaga orang lain. (Filipi 2:4)
 2. Luar Biasa: Tidak menganiayai orang, menjaga orang, dan rela berkorban untuk orang lain. (1 Yohanes 3:16; I Korintus 10: 24, 13:5)
 • Cara-cara menyatakan kasih yang luar biasa.
 1. Biasa: Meminta kasih daripada orang lain (dikasihi), penyelia, berkira, dahulu tergerak oleh kasih orang lain, barulah mengasihi orang.
 2. Luar Biasa: Meminta diri sendiri mengasihi orang lain (mengasihi), menyelidiki dan menegur diri sendiri, mengubah orang lain dengan kasih.
 • Karunia bagi kasih yang luar biasa
 1. Mendapat kasih manusia: Menabur dan menuai (Galatia 6: 7-8), melayani diri dan orang baik dengan baik. ( Lukas 6: 31)
 2. Mendapat kasih Tuhan: Tuhan lebih mengasihinya (Yohanes 14: 21), tinggal dalam kasih Tuhan. (1 Yohanes 4: 17)
 3. Keluar dari maut, masuk ke dalam kehidupan (1 Yohanes 3:14), tidak berasa takut pada penghakiman. (1 Yohanes 4: 17)

Kesimpulan:

Pemercaya kudus adalah yang milik rohani, milik syurgawi, maka kasih haruslah melebihi dunia! Tuhan adalah kasih, kita harus mengejar kasih yang luar biasa (agung), barulah dapat bersama-sama dengan Tuhan. (1 Yohanes 4: 12)

(Dibaca : 379 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *