Iman Abraham

Pengenalan: Abraham ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa oleh Tuhan (Kej 17:5). Ini bertujuan supaya segala bangsa menjadikan Abraham sebagai bapa keimanan dan mencontohi imannya yang jujur, tidak ada kepalsuan dan indah terhadap Tuhan, menjadi keturunan rohaniah Abraham dan menjadi orang yang diberkati.

 

Pertama, Percaya Tuhan dapat menjadikan tidak ada menjadi ada (Iman tentang pasti mendapat sesuatu) (Rom 4: 17)

  1. Walaupun usianya telah lanjut dan tidak mempunyai zuriat, namun dia percaya akan janji Tuhan yang akan memberikannya keturunan yang banyak umpama bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di pantai. Kerana itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. (Kej 15: 1-6)
  2. Tuhan yang dia percaya ialah Tuhan yang dapat menjadikan tidak ada menjadi ada. (Rom 4: 17-24)

 

Kedua, Percaya Tuhan dapat membangitkan orang mati (Rom 4: 17)

  1. Dia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran, imannya berjaya dalam ujian (Kej 22: 1-18)
  2. Dia percaya Tuhan telah membangkitkan anaknya yang dikasihi (Iman seperti telah menerima) (Ibr 11: 17-19)

 

Ketiga, Percaya Tuhan pasti menyediakan (Kej 22: 8, 14)

  1. Setelah melalui pengalaman di atas Gunung Moria, Abraham lebih lagi percaya tentang “Yehova Yire” (Kej 22: 14);
  2. Dalam menguruskan hal perkahwinan untuk Ishak, dia yakin Tuhan pasti mengutus malaikat untuk membantu dan menyempurnakannya (Kej 24: 7, 48)

 

Keempat, Percaya janji Tuhan tidak sia-sia (Rom 4; 20-22)

  1. Meninggalkan negeri, sanak saudara dan rumah bapanya ke negeri yang Tuhan janjikan kerana percaya kepada Tuhan dan taat kepada perintahNya (Kej 12: 1-4)
  2. Tuhan belum memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak ada, namun dia tidak meraguinya (Kis 7: 2-5); Ketika Ishak hampir berkahwin pada usia 40 tahun, dia telah meninggalkan negerinya selama 65 tahun, dan belum menerima harta pusakanya, tetapi dia tetap percaya akan janji Tuhan (Kej 24:7;12:4;21:5;25:20).
  3. Dia percaya Tuhan adalah setia dan Mahakuasa, Tuhan pasti tidak berdusta, apa yang dikatakanNya pasti akan digenapkan (Bil 23: 19; 1 Sam 15: 29).

 

Kesimpulan: Ibr 11: 1-2; 6; 10: 38-39.

(Dibaca : 300 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *