Makna Kebaktian

Konsep nilai manusia menjadi berbeza ekoran daripada peralihan zaman. Mereka merasakan bahawa tidak ada apa-apa yang dapat diperoleh dalam kebaktian, bukankah baik jika mereka membaca alkitab dan berdoa sendiri di rumah. Ditambah pula ‘sibuk’ dan ‘tekanan’, bilangan yang menghadiri kebaktian semakin berkurangan. Kedinginan dalam kebaktian menimbulkan perasaan sangsi pemercaya terhadap kebaktian. Apakah makna sebenar datang menghadiri kebaktian?

 

1. Renungan daripada sebuah kesaksian

Golongan senior gereja selalu menasihati pemimpin kebaktian agar berusaha untuk mempertahankan pembangunan rohani dalam kebaktian, dan mengekalkan sifat gereja bersama. Antaranya senior mengemukakan satu kesaksian dan menggelarnya sebagai ‘kebaktian yang paling berjaya’. Ringkasannya seperti berikut:
.
Pemimpin kebaktian sebuah gereja selalu tidak hadir. Seorang saudara berasa sungguh risau atas perkara ini dan mengeluh, ‘Aku tidak dapat memimpin kebaktian kerana gagap, namun kenapa pemimpin kebaktian yang diatur itu selalu tidak hadir?’ Suatu kali, pemimpin kebaktian tidak datang-datang juga dan semua orang lama menunggu. Hatinya sungguh cemas lalu pergi memimpin kebaktian. Dia berdiri di atas pentas khutbah dan tidak dapat berkata apa-apa, kemudiannya dia menangis. Tidak lama kemudian, semua orang menangis bersama-sama dengannya, dan selepas itu, mereka berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada hari itu. Sejak hari itu, semua orang menjadi giat. Kebaktian kali itu digelar sebagai ‘kebaktian yang paling berjaya’, satu kebaktian yang dipimpin oleh seorang yang gagap.

Renungan kita:

Gerakan daripada kebaktian merupakan kekuatan ajaib yang dapat membangunkan seseorang. Seseorang pasti akan menerima ‘gerakan dalam kebaktian’ jika rela membukakan hati (Mat 11:14-19).

Dahulunya, nyanyian kidung sungguh teratur dan keharmonian itu menggerakkan manusia, doa pula dipenuhi Roh Kudus dan suara bahasa roh sama seperti saling mendorong dan juga menggerakkan manusia. Sewaktu membaca Alkitab dalam kebaktian, disebabkan adanya semangat dan hati yang mengejar, nas kitab tersebut bagaikan terang yang memimpin, dengan itu hati menjadi terharu dan dengan mudah mendapat gerakan dari kebaktian. Tuhan tidak berubah buat selama-lamanya (Ibr 13:8) dan tangan Tuhan tidak kurang panjang (Yes 59:1), maka dulu Dia boleh, sekarang lebih-lebih lagi boleh.

 

2. Mendirikan konsep kebaktian

Kebaktian bukanlah mendengarkan ceramah. Seseorang dibangunkan bukannya melalui kata- kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan kekuatan roh dan Tuhan (I Kor 2:4-5). Kita akan membincangkan konsep kebaktian daripada dua perkara dalam Alkitab.

a. Berkebaktian adalah untuk beribadah kepada Tuhan

Sama seperti nyanyian ziarah dalam perjanjian lama, para umat memegang perayaan bersama-sama di bait suci, di situ mereka beribadah dan memuji Tuhan. Oleh itu, kita menyatakan segala perasaan di hadirat Tuhan melalui nyanyian kidung, berdoa demi mencari ajaran Tuhan dan berkhutbah.

Beribadah kepada Tuhan merupakan makna kebaktian. Setiap orang ada perasaan yang berbeza di hadirat Tuhan, begitu juga Tuhan ada kehendak-Nya yang berlainan atas setiap orang, inilah persoalan yang rahsia. Bagaimanakah mencapai tahap ini dalam satu kebaktian dengan semua orang mendengarkan firman yang sama? Kesaksian kita berbunyi, ‘‘Roh Kudus bagaikan pedang bermata dua dan Tuhanlah yang Maha Tahu. Melalui pendengaran khutbah, kita menjadi berkekuatan untuk menyanyi kidung dan berdoa. Demikianlah pekerjaan Roh Kudus menyatakan rahsia ini.

Satu objek simbolik yang digunakan pada zaman perjanjian lama untuk menyatakan ibadah terhadap Tuhan ialah ‘mezbah’. Para umat yang memegang perayaan di bait suci perlulah mempersembahkan korban di atas mezbah untuk menyatakan ibadah mereka terhadap Tuhan. Bagi kita, menghadiri kebaktian sama seperti sampai ke atas mezbah, mezbah perlu dinyalakan api agar tidak kehilangan fungsinya, dan kesemua bahan korban perlulah habis dibakar dengan api agar ia tidak mengotorkan mezbah. Apakah semangat yang ditunjukkan?

Kebaktian perlulah ada semangat mezbah, barulah ada pengalaman dan mendapat bukti dalam hal beribadah kepada Tuhan.

b. Kebaktian adalah untuk Melayani Tuhan

Perjanjian baru terus-menerus menitikberatkan ‘pelayanan’. Sama seperti Tuhan Yesus dilahirkan untuk melayani (Luk 2:28-33, Mat 20:28). Disebabkan adanya penebusan Tuhan, barulah kita ada peluang datang menghadiri kebaktian di gereja dan mendapat pelayanan-Nya, iaitu rahsia penebusan kerana Tuhan menyatakan janji-Nya melalui jemaat (Ef 3:8-11).

Kebaktian bertujuan untuk melayani Tuhan. Perjanjian baru menggunakan ‘kayu salib’ untuk menjelaskan maksud pelayanan. Penyempurnaan rohani dan pelayanan peribadi Paulus merangkumi semangat kayu salib (Gal 2:20, 5:24; Kis 20:23-24). Oleh itu, Tuhan telah menyatakan kekuasaan-Nya di merata tempat melalui Paulus untuk membangunkan manusia. Perlulah kita mendapat pelayanan Tuhan terlebih dahulu supaya hati kita tergerak lalu mendapat kekuatan untuk melayani Tuhan dan manusia (kayu salib).

Menyanyi kidung, berdoa dan membaca Alkitab merupakan tiga kerja utama dalam kebaktian dan melalui kebaktian kita melayani Tuhan. Oleh itu, kita haruslah menghormati tiga perkara ini dan menerima pelayanan Tuhan melalui nyanyian kidung, doa dan pembacaan alkitab. Dengan itu, sudah pasti kita akan tergerak untuk mencontohi Kristus dan melayani semua orang.

Apakah sikap kita dalam menghadiri kebaktian pada hari ini?

 

3. Beberapa Konsep Kebaktian

Pembelian bangunan gereja bertujuan untuk menjaga jiwa rohani para pemercaya. Kebaktian merupakan caranya, jika tidak berkebaktian, maka tidak bergunalah bangunan gereja itu.

Pada kebiasaan adanya kebaktian malam, kebaktian Hari Sabat, Kebaktian Kebangunan Rohani, Kebaktian Kebangunan Murid-murid, kebaktian khas dan sebagainya. Kita patut menjadikan beberapa jenis kebaktian ini sebagai ‘Kata Nama Khas’ dalam budaya gereja dan mengekalkannya bersama-sama supaya mendirikan imej kita dalam masyarakat. Huraian ringkas tentang konsep beberapa jenis kebaktian ini seperti berikut:

a. Kebaktian Malam

Kebaktian malam pada masa sekarang merangkumi kebaktian membaca alkitab, kebaktian nyanyi kidung dan berdoa, kebaktian berkhutbah. Pengaturan sedemikian timbul seiring dengan keperluan zaman. Semangat inisiatif memainkan peranan yang amat penting dalam kedua-dua kebaktian membaca alkitab serta kebaktian nyanyi kidung dan doa, yakni inisiatif untuk belajar menerima ajaran Tuhan dari Alkitab dan belajar menyelidiki diri melalui nyanyian kidung dan berdoa untuk meluahkan berbagai-bagai perasaan di hadirat Tuhan.

Pada zaman awal kebaktian digelar sebagai ‘latihan’. Pada waktu itu, ‘pertaubatan’ dan ‘kesyukuran’ merupakan dua permintaan penting dalam latihan. Namun, cara kebaktian hari ini telah berubah dan ditambahkan dengan pembelajaran untuk ‘menerima secara inisiatif’.

Kebaktian dalam gereja pada zaman awal dilihat dengan serius, sama seperti memasuki khemah pertemuan, mereka juga memimpin kidung sebelum kebaktian untuk menyediakan hati demikian. Pemercaya tidak berani lewat dan semuanya begitu teratur sehinggakan kebaktian menjadi mantap, dengan itu secara spontannya timbullah kesukacitaan. Demikianlah dalam keadaan yang biasa para pemercaya dibangunkan.

b. Kebaktian Hari Sabat

Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuat-Nya itu pada hari ketujuh, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuat-Nya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya (Kej 2:1-3). Tuhan telah menetapkannya sebagai firman yang keempat (Kel 20:8-11).

Hari Sabat terkandung dalam kehendak Tuhan, ia merupakan kebaktian pada hari kudus dan tanda kehidupan umat Kristian. Terdapat kira-kira empat peringkat perkembangan bagi kehendak yang dinyatakan oleh Hari Sabat dari zaman asli dalam Kejadian sampai zaman hukum taurat, zaman anugerah dan zaman kedatangan semula Yesus Kristus. Pengkajian cara dan peralihan yang terkandung di dalamnya pasti akan menjadikan kita lebih kukuh dalam Hari Sabat pada hari ini. Sekiranya semangat Hari Sabat bergoyah, maka sejarah Alkitab akan menggelarnya sebagai jemaat telah berubah/ merosak.

Hari Sabat mengandungi rahsia penebusan. Ringkasnya, dengan memegang Hari Sabat pada hari ini, kita dapat memahami anugerah istirahat kelak yang dijanjikan Tuhan. Malah kita perlu masuk ke dalam perhentian pada Hari Sabat sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan-Nya (Ibr 4:10-11). Pihak gereja telah menetapkannya sebagai salah satu doktrin agama, di sini ternyatalah ketegasannya.

c. Kebaktian Kebangunan Rohani

Mengapakah wujud nama ‘Kebaktian Kebangunan Rohani’ ini? Terdapat begitu banyak denominasi agama Kristian, namun hanya Gereja Yesus Benar yang ada.

Ada beberapa ayat sedemikian pada zaman awal, ‘Kebaktian Kebangunan Rohani telah diasaskan berdasarkan semangat Gereja Pembetul Segala Bangsa dan amanat untuk memulihkan jemaat pada zaman rasul. Melalui penjelasan kebenaran, karunia roh dinyatakan sehingga menarik ramai orang berbalik kepada Tuhan dan membangunkan pemercaya di dalam Tuhan.’ Berdasarkan pengalaman golongan senior, Kebaktian Kebangunan Rohani merupakan masa yang paling sensitif dalam pemulihan jemaat, dan dianggap sebagai perayaan Tuhan yang serius. Pengalaman dari segi perang rohani juga paling banyak dialami semasa Kebaktian Kebangunan Rohani.

Kesaksian dalam Kebaktian Kebangunan Rohani tentang permohonan karunia roh supaya berkekuatan untuk mengalahkan kesusahan sangat banyak. Oleh itu, setiap pemercaya amat mengharapkan ketibaan Kebaktian Kebangunan Rohani ini. Kenapa ia menjadi lemah pada hari ini? Sebab telah kehilangan makna dalam sejarah! Generasi ini perlulah menanggung masalah ini dan menghalang kelemahan ini daripada berterusan.

Telahpun Kebaktian Kebangunan Rohani digelarkan sebagai perayaan Tuhan, maka perlulah memusatkan Tuhan dan tidak boleh mengubah cara dalam segala kerja disebabkan menuruti kelemahan manusia.

d. Kebaktian Kebangunan Rohani Murid-murid

Diadakan bertujuan untuk membangunkan penyempurnaan rohani generasi akan datang. Sekiranya murid-murid tidak menerima kesukacitaan daripada penyempurnaan rohani, maka besarlah krisis dalam perkembangan gereja. Melalui Kebaktian Kebangunan Rohani, murid- murid dipimpin untuk mengalami kesukacitaan dalam nyanyian kidung, doa dan pembacaan alkitab supaya para murid mendapat pembangunan.

Pada mulanya ia digelar ‘Kebaktian Kebangunan Rohani Belia’, setiap orang mendapat kesukacitaan daripada nyanyian kidung, doa dan pembacaan alkitab. Kebaktian Kebangunan Rohani Belia ini juga merupakan masa latihan yang amat penting bagi para belia untuk melibatkan diri dalam kerja suci gereja. Setiap mereka mendapat pembangunan dalam kerohanian serta sedar akan amanat masing-masing. Dengan cara itulah para belia dipimpin untuk membantu kerja suci di gereja tempatan masing-masing, demikianlah pemulihan dalam kerja pendidikan agama.

Setelah aktiviti diselitkan dalam Kebaktian Kebangunan Rohani murid-murid, pimpinan dalam penyempurnaan rohani seakan-akan telah dikurangkan. Perubahan dalam dasar pendidikan sekolah telah mempengaruhi Kebaktian Kebangunan Rohani murid-murid secara langsung dan menyebabkan bilangan peserta semakin berkurangan. Pihak penganjur tidak berani memperkukuh penyempurnaan rohani kerana takut akan bilangan peserta yang semakin sedikit, keadaan ini telah menjadikan Kebaktian Kebangunan Rohani hanyalah satu aktiviti murid pada masa cuti.

Sekarang asalkan ada suasana yang bersifat emosional maka akan dikatakan sukacita rohani dan membangun, ia sama sekali berbeza dengan keadaan pada masa dulu. Semoga Tuhan memimpin dan menambahkan kekuatan hati kita agar motivasi atas kerohanian kita dapat dipertingkat.

e. Kebaktian Khas

Dalam gereja kita adanya kursus latihan, seminar, kebaktian khas akhir tahun pendidikan agama, upacara pembukaan, persahabatan bagi kumpulan lawatan, persekutuan, upacara pernikahan, upacara pengebumian dan sebagainya, kesemua ini merupakan kebaktian khas. Pengaturan tugas adalah berdasarkan tema dan sifat setiap kerja tersebut dan dirancang oleh AJK eksekutif gereja.

Gereja melakukan kerja yang patut dilakukannya. Sifat yang sama bagi semua kerja dalam gereja ialah kesolehan. Terdapatnya sifat dan keadaan yang berlainan pada setiap kebaktian khas ini, maka dengan cara inilah kita melatih kesolehan kita supaya kelakuan soleh itu tidak hanya wujud di satu keadaan sahaja.

 

4. Renungan Buat Masa Kini

Kebaktian biasa pada masa sekarang semakin longgar dan pemercaya selalu datang lambat, dengan itu hati yang soleh tidak mudah terpelihara pada hari-hari biasa bahkan mempengaruhi kebaktian yang lain. Konsep penyempurnaan rohani semakin berubah dan hati yang menghauskan Roh Kudus juga kian lemah. Disebabkan keadaan longgar dalam kebaktian malam biasa, keadaan ini telah mempengaruhi seluruh gereja.

Satu-satunya matlamat dalam kerja penggembalaan ialah pembangunan jiwa rohani. Ia merupakan projek kehidupan, dan pembangunan kehidupan ini bukannya secara kebetulan, melainkan usaha pada hari biasa merupakan faktor terpenting. Jiwa rohani pasti merosot jika kurangnya kebaktian biasa, dan sudah pasti tiada pengalaman akan pembaharuan hidup, dan juga tidak berdaya untuk menentang kejutan arus. Dengan demikian, gambar dan rupa umat Kristian akan diseret oleh arus dunia dengan cepatnya.

Zaman semakin kompleks dan pukulan dasar masyarakat terhadap gereja semakin besar. Oleh itu, kita mestilah memiliki penyempurnaan rohani yang lebih baik dan memahami ajaran tentang kebenaran supaya budaya unik gereja dapat terpelihara. Diharapkan generasi kita ini dapat menghargai kebaktian untuk membangunkan jiwa rohani.

 

5. Kesimpulan

Harus kuatkan hati yang menerima didikan pada hari ini serta belajar semangat memungut manna dan jelai, supaya penyempurnaan rohani kita sekali lagi dapat dikobarkan.

Setiap kebaktian akan mengandungi sekurang-kurangnya satu perang rohani, jika kurangnya konsep tentang perang rohani, kita akan mudah dilukai kerana masalah gereja.

Alkitab mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.

Perkara-perkara Komunikasi:

1. Kemukakan satu perkara atau satu ayat yang memberi gambaran yang paling dalam kepada kamu dalam kebaktian untuk dikongsi bersama.
2. Bagaimana untuk berhadapan dengan kehidupan kepercayaan sendiri?

(Dibaca : 644 kali)


Gereja Yesus Benar Sabah

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *