Matius 28:1-20

Matius. 28:1-20
Kebangkitan Yesus dan amanat agung

Dasar pemahaman
Latar belakang

​Injil Yesus Kristus tidak berakhir dengan kematianNya. Tanpa kebangkitanNya, iman kita sia-sia dan kita masih akan ada di dalam dosa (I Kor. 15:17). Tetapi setelah Tuhan menderita, mati, dan dikuburkan, Ia bangkit kembali dari kubur seperti yang telah Ia katakan kepada murid-muridNya. Ia telah mengalahkan maut dan menjadi Juruselamat kita. Sebagai Raja segala raja yang telah menerima segala kuasa di Syurga mahupun di bumi, Ia menugaskan murid-muridNya untuk menyampaikan injil keselamatan ke seluruh dunia sampai Ia datang kembali.

Ayat kunci

​“Yesus mendekati mereka dan berkata:’KepadaKu telah diberikan segala kuasa di Syurga dan di bumi’” (28:18)

Pengamatan
Isi utama
​​
​​​​​​​​​​(28:1-8)
​​​​​​​​​​(28:9-10)
​​​​​​​​​​(28:11-15)
​​​​​​​​​​(28:16-20)

Kata kunci/ ungkapan

Analisis umum

​1. Di dua tempat manakah kejadian-kejadian pada fasal ini terjadi?

​2a. Mengapa kebangkitan Tuhan sangat penting bagi iman kita?

​​2b. Bagaimanakah seharusnya kebangkitan Tuhan memimpin hidup kita sehari-harian?

Analisis bagian
28:1-8

​1. Mengapa malaikat menggulingkan batu dari pintu kubur?

28:9-10

​2. Mengapa para perempuan itu bersukacita? Mengapa anda juga sepatutnya bersukacita?

28:11-15

​3. Apakah yang dapat kita ketahui tentang para imam besar dan tua-tua dari reaksi dan keputusan-keputusan mereka?

4a. Apakah dua hal yang ditunjukkan oleh “sejumlah besar wang”?

4b. Apakah Iblis juga menyuap orang-orang pada hari ini untuk mencegah mereka memberitakan kebangkitan Tuhan kepada orang-orang lain? Bila ya, bagaimanakah ia melakukannya?

5a. Mengapa para imam besar dan tua-tua berjanji kepada para penjaga untuk berbicara kepada gubernur dan melindungi mereka?

5b. Mengapakah cerita tentang pencurian jenazah tidak menyakinkan dan tidak masuk akal?

28:16-20

​6. Apakah istilah atau tema yang muncul berulang kali dalam Amanat Agung Tuhan?

​7. Apakah kuasa yang telah Yesus terima?

​8. Kata “kerana itu” menunjukkan hubungan langsung antara kuasa Yesus dengan Amanat Agung. Jelaskanlah hubungan itu.

​9a. Bagaimanakah kita menjadikan semua bangsa murid Yesus?

​9b. Apakah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan tentang ciri-ciri seorang murid?

​10. Bagaimanakah janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian. 12:3b digenapi di sini?

​11a. Apakah maksudnya “dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus”? Mengapa Yesus memberikan penjelasan yang demikian panjang, padahal Ia sebenarnya cukup menyebutkan satu nama?

11b. “Baptislah mereka dalam nama…” Apakah perintah ini sekadar kornalitas dalam baptisan air? Apakah maksudnya dibaptis dalam nama Tuhan?

12a. Bagaimanakah Amanat Agung Tuhan berlaku bagi anda secara peribadi? Bagaimanakah anda memenuhi amanat ini?

12b. Jelaskanlah janji Tuhan, “Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman” dan amalkanlah pada amanat Tuhan.

(Dibaca : 456 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *