Matius 24:1-51

Matius. 24:1-51
Kembalinya Yesus (1)

Dasar pemahaman
Latar belakang

​Tuhan meninggalkan Bait Allah dan menyingkir dari kerumunan orang. Pelayanan terakhirNya sekarang adalah kepada murid-muridNya. Menjawab pertanyaan murid-murid mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan dan akhir zaman, Ia menyampaikan pengajaranNya yang terakhir, yang juga disebut Khotbah di Bukit Zaitun (24:1-25:46). Dalam pelajaran ini, kita akan melihat pada bagian pertama khotbah itu, yang menubuatkan urutan peristiwa menuju kembalinya Kristus, peringatan akan pernyataan-pernyataan yang mengelabui, dan memerintahkan kita untuk berjaga-jaga.

Ayat kunci

​“Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat” (24:13)

​“Kerana itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang” (24:42)

Tahukah anda…?

1. “Tidak satu batupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain” (24:2): Digenapi secara hurufiah di tahun 70, ketika Kekaisaran Romawi di bawah perintah Titus sepenuhnya menghancurkan Yerusalem dan bangunan-bangunan Bait Suci. Bahkan batu-batunya dibongkar untuk mengumpulkan ceceran emas yang meleleh dari atap ketika Bait Allah dibakar. Penggalian arkeologi di tahun 1968 menemukan banyak sekali batu-batu ini, yang runtuh dari tembok oleh para penyerbu. 8/1474

2. Pembinasa keji (24:15): Hal menjijikkan yang menyebabkan najisnya tempat kudus. Rujukan utama di Kitab Daniel adalah pada tahun 168 SM, ketika Antiokhus Epifanes mendirikan mezbah penyembahan berhala kepada Dewa Zues di atas mezbah suci Bait Allah di Yerusalem. Menurut beberapa orang, masih ada dua tahap lagi dalam penggenapan nubuatan di Kitab Daniel dan Matius: (1) Penghancuran Bait Allah oleh tentera Roma di tahun 70 dan (2) penggambaran rupa antikristus di Yerusalem. 8/1475

3. Atap rumah (24:17): Kebanyakan atap rumah di daerah itu datar (ref. Ul. 22:8; Mrk. 2:4; Kis. 10:9)- tempat yang enak di waktu hari tidak terik. Ayat 17 menyiratkan ketergesaan yang begitu sangat sehingga orang yang melarikan diri tidak akan meluangkan waktu untuk turun ke bawah untuk menyelamatkan barang-barang mereka, tetapi akan berlari dari atap untuk meninggalkan kota sesegera mungkin (ref. Jos Antiq. XIII, 140[ay. 3])6/501

Pengamatan
Garis besar

​​​​​​​​​​(24:1-3)
​​​​​​​​​​(24:4-22)
​​​​​​​​​​(24:23-28)
​​​​​​​​​​(24:29-31)
​​​​​​​​​​(24:32-35)
​​​​​​​​​​(24:36-44)
​​​​​​​​​​(24:45-51)

Kata kunci/ ungkapan

Analisis umum

​1. Ayat-ayat manakah yang menjelaskan kejadian atau tingkatan berikut ini?

​1a. Jatuhnya Yerusalem

​1b. Masa kesusahan sebelum akhir zaman.

​1c. Akhir zaman dan kedatangan Anak Manusia.

​2a. Hal-hal apakah yang mungkin dapat mempengaruhi iman orang-orang Kristian dan bahkan menyebabkan mereka meninggalkan kebenaran?

2b. Dari hal-hal di atas, apa saja yang anda temukan pada hari ini?

3. Seperti apakah nantinya kedatangan Kristus?

4. Apakah tujuan khotbah ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, tuliskanlah semua perintah yang berlaku bagi kita.

24:15-20

​5. Mengapa penduduk Yudea harus melarikan diri?

24:21-28

​6a. Bagaimanakah mesias-mesias dan nabi-nabi palsu akan mengelabui?

​6b. Dengan mengetahui cara tipu daya mereka, bagaimanakah kita dapat membedakan dan berjaga-jaga terhadap kristus dan nabi palsu?

​7. Apakah maksudnya “seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan ​ cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia”?

24:32-35

​9a. Apakah “semuanya ini” di ayat 33?

​9b. Apakah “waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu”?

​10. Mengapa Yesus mengucapkan katakata yang ada di ayat 34-35?

24:36-44

​11. Mengapa Yesus berkali-kali menekankan bahawa Ia akan datang pada saat yang ​ tidak kita duga?

​12. Apakah pengajaran yang dapat kita peroleh dari zaman Nuh?

13. Bagaimanakah gambaran “seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan” menambahkan penekanan pada peringatan Yesus?

24:46-51

​14a. Bagaimanakah hamba yang baik itu setia dan bijak?

​14b. Apakah yang dikatakan pada ayat 45 tentang tanggungjawab Kristiani kita dan erti siap sedia?

15. Bagaimanakah hamba yang jahat mengabaikan peringatan Yesus?

16. Secara khusus, bagaimanakah anda bersiap-siap menyambut kedatangan tuan?

(Dibaca : 496 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *