Pengenalan: Kel 1:15-21

 • Takut akan Tuhan (Kel 1:17)
  1. Orang yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segala hal (Kej 22:12).
  2. Orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan (Ams 16:6; Ayb1:1).

 

 • Menaati Tuhan (Kel 1:17)
  1. Mendengarkan lebih baik daripada korban (1Sam 15:22-23; Mi 6:6-8).
  2. Lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia adalah sepatutnya (Kis 5:29; 4:17-20).

 

 • Membiarkan bayi laki-laki hidup (Kel 1:17-18)
  1. Berani mengakui nama Tuhan di depan orang ramai ( Mat 10:28-33; Why 2:13)
  2. Berani memberitakan injil keselamatan (Kis 8:1-5; Ams 24:10-11)

 

 • Penuh dengan hikmat (Kel 1:19)
  1. Hikmat adalah perlindungan, hikmat memelihara hidup (Pkh 7:11-12; Pkh 9:13-16)
  2. Bijak dalam kebaikan, bebal dalam kejahatan (Rm 16:17-19)

 

Kesimpulan: Oleh kerana kedua-dua bidan takut akan Tuhan, menaati Tuhan, membiarkan bayi laki-laki hidup dan berhikmat, menyebabkan orang Israel dapat mengelak daripada kepupusan bangsa. Tuhan juga memberkati bidan-bidan tersebut, membuat mereka berumah tangga. (Kel 1: 21)

(Dibaca : 353 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *