Hits: 8

[Zhang Guo Qing]

Nas Kitab: Kej 2:18, 21-25, 3:7

Isi Kandungan:

1. Tidak baik seorang diri (Kej 2:8a), melainkan kalau ada karunia yang khas (I Kor 7:7-9)

2. Penolong yang sepadan dengannya (Kej 2:8b), berdua lebih baik dari seorang diri (Pkh 4:9-12a)

3. Adam tidur nyenyak (Kej 2:21a), berserah dengan sepenuhnya (Mzm 31:6a), sekali-kali tidak ada aku ~ menjunjung besar, muliakan Tuhan (luk 1:46), percaya dan bersandar pada Tuhan, percaya dan berpaut pada Tuhan, percaya dan taat pada Tuhan, percaya dan tunduk pada Tuhan.

4. Diberikan kepada Adam – memilikinya tanpa tersangkakan (Kej 2:22b) ~ isteri yang berakal budi adalah karunia Tuhan (Ams 18:22; 19:14b).

5. Dibawa kepada Adam (Kej 2:22b) ~ penjodoh penikahan yang sebenarnya ialah Allah, bukan Adam. Percintaan Hawa adalah bebas namun bukan cari sendiri, lihat sendiri, perhati sendiri maupun pilih sendiri.

6. Bersyukur dan terima (Kej 2:23) ~ Saling menerima baik dari segi ketinggian, berat maupun rupa fizikal; baik dari segi akademik maupun kelayakkan; baik dari segi umur, latar belakang maupun status.

7. Penyatuan roh dan daging (Kej 2:24)

  1. Berkahwin di dalam Tuhan (II Kor 6:14-16a)
  2. Teman pewaris dari kasih karunia (I Ptr 3:7b)
  3. Bukan dengan kekerasan dan tidak bercerai (Mal 2:16)

8. Saling melayani dengan jujur ikhlas (Kej 2:25)

  1. Hidup bersama-sama dengan bijaksana (I Ptr 3:7a)
  2. Tidak berlaku tidak setia antara satu sama lain (Mal 2:13-15)

9. Saling mengasihi dengan sesungguhnya (Kej 2:23)

  1. Suami terhadap isteri (Ef 5:25, 28-29, 33a)
  2. Isteri terhadap suami (Ef 5:22-24, 33b)

10. Jangan sampai mengasih-manjakan isteri melebihi Allah (Kej 3:17), mengikut kehendak manusia melebihi kehendak Allah (Mat 16:21, 23)

Kesimpulan:

Peliharalah diri di dalam kasih Tuhan (Yud 21a)

(Dibaca : 396 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *