Hits: 11

[Zhang Guo Qing]

Nas Kitab: Kej 2:8-25

Isi Kandungan:

1. Dibuatkan Allah (Kej 2:8a) ~ paling selamat dan kukuh ~ dibangun dan dikawal Allah sendiri (Mzm 127:1)

2. Menempatkan orang (Kej 2:8b) ~ taman dan tempat kediaman yang disayangi …… (Why 20:96)

3. Tidak kuatir akan makanan ~ makanan tumbuhan lebih menyihatkan (Kej 2:9; 1:29; 2:16)

4. Tidak kuatir akan pakaian ~ tubuh bercahaya (telanjang) tidak malu, roh kemuliaan (I Ptr 4:14b); setelah berbuat dosa baru kuatir akan pakaian dan perlu pakaian (Kej 3:7, 21)

5. Tidak kuatir akan penginapan ~ luas dan selesa, bebas, hidup aman, kerjaya baik, tidur tenang (Kej 1:28; 3:15, 19-20; Mzm 127:2b)

6. Tiada penderitaan

  • Kehidupan bahagia lelaki dan perempuan baik dari segi jasmani maupun rohani (Kej 2:18, 23-25; 3:16-19)
  • Segala makhluk hidup aman damai (Kej 1:28; 2:19-20a)
  • Tiada ketakutan, penyakit maupun maut (Kej 3:10, 16-19; Rm 5:14, 12)

7. Tuhan diam bersama-sama (Kej 2:22; 3:8-9); aman tenang (Mzm 131:2)

8. Berhadap-hadapan muka (Kej 1:26a-27; 5:1-2; Mzm 82:6; Bil 12:8a)

  • Benar-benar bahagia ~ di dalam Tuhan, di dalam Roh ~ jauh sangat baik (Yoh 14:27; 16:33a, 22; Flp 1:23)

Kesimpulan:

Sedemikian indah kehidupan Taman Firdaus ~ haruslah kita rindui, usahakan / kejari dan carikan (Mat 7:7-8; Mzm 32:a)

(Dibaca : 330 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *