Hits: 21

Berkenaan berkata-kata dalam bahasa roh, pendirian Gereja Yesus Benar adalah betul dan ianya bukanlah semata-mata satu pandangan teologi yang tidak berkesimpulan.

Sesetengah Kristen mempunyai anggapan yang salah dengan berkata bahawa Gereja Yesus Benar adalah dari kumpulan Karismatik ataupun kami tergolong dalam denominasi berbahasa roh. Kemungkinan pandangan salah ini berpunca daripada pendirian kami tentang berbahasa roh (Kisah 10:45-46). Amanat gereja kami ialah kembali kepada keadaan gereja benar seperti pada zaman para rasul. Justeru itu, kami tidak tergolong dalam mana-mana denominasi.

Sekiranya berbahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus, maka non-karismatik akan kehilangan satu daripada pengalaman rohani tersebut. Sebaliknya bagi karismatik, mereka akan terjerumus dalam charismania seperti pada jemaat Korintus. Namun, di dalam Alkitab, bahasa roh adalah satu tanda bukti yang dikesan untuk membuktikan samada seseorang pemercaya tersebut telah menerima Roh Kudus. Misalnya, orang-orang Samaria yang baru bertobat dan sudah dibaptis masih belum menerima Roh Kudsu. Justeru itu adalah perlu untuk menanyai soalan: “Sudahkah kamu menerima Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya?” (Kisah 19:2).

Memandangkan Roh Kudus adalah jaminan untuk keselamatan kita (Roma 8:9; Efesus 1:13,14), maka setiap umat Kristen perlu mengkaji semula kedudukannya menurut prinsip-prinsip Alkitab dan memberi satu jawapan yang jujur-ikhlas kepada soalan Paulus yang berbunyi: “Sudahkah kamu menerima Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya?”. Kiranya belum, janganlah kita melepaskan peluang untuk berusaha menerimanya.

(Dibaca : 1624 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *