Tangan Doa

[Lai Yin Fu]

Prakata

Para pemercaya sepatutnya menadahkan tangan yang suci untuk berdoa di mana-mana jua (I Tim 2:8). Berikutnya akan dibentangkan 4 aspek berkenaan pengaruh tangan yang berdoa terhadap hati manusia, kerja suci, dunia dan Allah (nas ini boleh dibahagikan kepada dua kali khotbah).

[1]   Pengaruh Atas Hati Manusia

1. Tangan yang menggerakkan hati manusia

Δ       Ketika berada di atas kayu salib dengan dua tangan yang mengalirkan darah dalam kesakitan, Tuhan Yesus berdoa memohon pengampunan untuk orang-orang yang menganiayaNya (Luk 23:33, 34)

Δ        Tangan Tuhan yang berdoa telah menggerakkan ratusan ribu umat Kristian untuk berdoa bagi musuh dan bagi orang-orang yang menganiaya mereka (Mat 5:44, 45)

2. Tangan yang membalikkan hati manusia

Δ    Tuhan berdoa untuk murid-murid supaya mereka insaf dan iman mereka jangan gugur iman mereka (Luk 22:31, 32)

Δ   Berdoa memohon kuasa dari Tuhan untuk meruntuhkan benteng-benteng Iblis dan menawan segala fikiran dan menaklukkannya kepada Kristus (II Kor 10:4, 5)

3. Tangan yang mengubah hati manusia

Δ        Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkanNya ke mana Ia ingini (Ams 21:1)

Δ      Umat Tuhan berpuasa tiga hari tiga malam lalu Ester menghadap raja tanpa izinnya; Allah menjadikan hati raja berkenan lalu bangsa Yahudi terselamat (Est 4:15-17; 5:1-4)

[2]   Pengaruh Atas Kerja Suci

1. Tangan yang beroleh kuasa

Δ        Setelah menerima Roh Kudus pasti mendapat kuasa demi menjadi saksi Tuhan di mana-mana jua (Kis 1:8)

Δ    Petrus dan Yohanes selalu pergi ke Bait Suci untuk berdoa dan Tuhan telah mengaruniakan kuasa sehingga mereka dapat melakukan mujizat besar di Pintu Gerbang Indah (Kis 3:1-2, 6-8)

2. Tangan yang menyokong kerja suci dengan teguh

Δ    Setelah Tuhan sibuk melakukan kerja-kerja menyaksikan firman dan menyembuhkan penyakit, Ia telah mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa untuk menambahkan kekuatan dan kekuasaan rohani (Luk 5:12-16)

Δ     Tangan yang berdoa akan membukakan pintu pemberitaan Injil (Kel 4:2-4)

3. Tangan yang menggenapi anugerah keselamatan

Δ    Sebelum Tuhan disalibkan, di Taman Getsemani Ia telah berjaga-jaga di dalam doa memohon Bapa Syurga memberikan kekuatan untuk menggenapi kerja anugerah keselamatan (Luk 22:39-46)

Δ    Permohonan Elia telah dikabulkan Tuhan lalu memulihkan kembali iman kepercayaan umat Israel sehingga mereka meninggalkan yang palsu berbalik kepada yang benar (I Raj 18:36-40)

[3]   Pengaruh Atas Dunia

1. Tangan yang menopangkan dunia

Δ    Langit dan bumi baru yang dijanjikan Tuhan masih belum tergenap sehingga sesetengah orang menganggap itu sebagai kelalaian, tetapi pada hakikatnya itu adalah kesabaran (II Ptr 3:9)

Δ    Terdapat satu ucapan pembuka tirai di sebuah program ‘Doa Malam’ di suatu siaran radio yang berbunyi: ‘Seandainya dahan-dahan pokok yang menopangkan burung-burung; maka dunia ini adalah ditopangkan oleh tangan-tangan yang berdoa’. Oleh itu, adakah anda pernah berdoa demi keselamatan manusia pada setiap hari?

2. Tangan yang mengubahkan dunia

Δ        Allah mendengar doa Yosua sehingga matahari dan bulan tidak bergerak sepanjang satu hari ~ ini telah mengubahkan masa satu hari dunia (Yos 10:12-14)

Δ        Atas doa Elia yang sungguh-sungguh maka hujan tidak turun di atas tanah Israel selama tiga tahun enam bulan; lalu ia berdoa lagi, maka langit menurunkan hujan dan bumipun mengeluarkan buahnya. Tangannya yang berdoa telah mengubahkan dunia orang Israel (Yak 5:16-18)

3. Tangan yang memperbaharui dunia

Δ        Tuhan mengajar murid-muridNya supaya berdoa dahulu untuk kedatangan kerajaan Allah dan supaya terjadilah kehendakNya di bumi seperti di Syurga ~ tujuannya adalah untuk memperbaharui dunia yang penuh dosa kejahatan (Mat 6:10)

Sambil menantikan langit dan bumi baru, haruslah kita berusaha mengejar kekudusan, kesalehan; perbaharui diri sendiri dahulu, maka doa sedemikian adalah berkesan, yang dapat memperbaharui manusia dengan bersandarkan Tuhan (II Ptr 3:10-13)

[4]   Pengaruh Atas Tuhan

1. Tangan yang dibelas kasihani oleh Tuhan

Δ        Doa yang rendah hati mengharapkan belas kasihan Tuhan pasti disayangi Tuhan (Mzm 123)

Δ        Perempuan Kanaan memohon dengan sungguh-sungguh untuk dapatkan belas kasihan Tuhan dengan tidak tawar hati, akhirnya dikabulkan Tuhan lalu anak perempuannya beroleh damai sejahtera (Mat 15:25-28)

2. Tangan yang menggerakkan Tuhan

Δ    Umat Israel menyembah anak lembu emas telah membangkitkan murka Tuhan sehingga ingin membinasakan mereka; tetapi Musa memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk mengampuni mereka dan doanya telah didengarNya (Kel 32:7-14)

Δ     Raja Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa sambil menangis kepada Tuhan, Tuhan telah memperpanjangkan hidupnya lima belas tahun lagi (Yes 38:2-5)

3. Tangan yang mereda-lenyapkan amarah Tuhan

Δ        Manusia sememangnya lemah, justeru itu haruslah memohon Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan yang tidak kita sedari, dan melindungi kita terhadap hal-hal jahat (Mzm 19:13-15)

Δ        Yunus mengengkari perintah Tuhan lalu ia dihajar. Di dalam perut  ikan besar ia memohon penyelamatan Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada ikan itu untuk memuntahkannya ke darat (Yun 2:1-3,7,10)

Δ        Penduduk kota Niniwe, baik orang dewasa mahupun anak-anak kesemuanya berpuasa memohon belas kasihan Allah; Allah melihat segala tersebut maka menyesallah Allah dan Iapun tidak jadi melakukannya (Yun 3:5-10)

Penutup

Semoga kita semua akan berdoa setiap waktu di dalam Roh (Ef 6:18)

(Dibaca : 562 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *