Bahagian 9: Konsep Kehidupan – Hidup Demi Tuhan

Bahagian 9: Konsep Kehidupan – Hidup Demi Tuhan

Nas kitab: 5:14-21

[1]      Sebab-Musabab Hidup Demi Tuhan (5:14-15)

i. Kasih Kristus menguasai kita.

“Ia, satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua seudah mati” (14).

¬    Ia menjadi Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia (Yoh 1:29).

Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhNya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurNya kamu telah sembuh (I Ptr 2:23,24).

“Supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka” (15).

a) “Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada  Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati” (Rm 12:1, 2).

b) Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan (Rm 14:8, 9).

ii. Kita telah menjadi manusia ciptaan baru (16-17).

‘Tidak lagi menilai seorang jugapun menurut ukuran manusia’ (16).

Tidak lagi mempunyai konsep nilai menurut pandangan mata jasmani maupun duniawi.

Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilaiNya demikian (16b).

Δ Sebelum Paulus dipanggil, dia melihat Kristus hanya dari ukuran mata jasmaninya, di mana ia melihat bahawa Kristus hanyalah datang dari Nazaret, dan berdasarkan ukuran mata jasmani juga ia menganiayai jemaat. Setelah dipanggil ia mengenali Kristus sebagai yang tak ternilai, oleh itu: sekarang kami tidak lagi menilaiNya menurut ukuran manusia.

Δ Kristus memberikan kita hidup baru, iaitu manusia ciptaan baru, oleh demikian kita harus miliki objektif baru ~ Hidup Demi Tuhan.

[2]      Amanat Hidup Demi Tuhan (5:18-21)

i. ‘Pelayanan’ mendamaikan semua orang (18a).

‘Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah’ (18a).

Δ “Oleh darah Kristus, Ia mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah”  (Ef 2:13,14).

“Dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami” (18b).

Δ Dengan perantaraanNya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namaNya (Rm 1:5).

“Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diriNya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka” (19a).

Δ Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma kerana penebusan dalam Kristus Yesus… untuk menunjukkan keadilan Allah, kerana Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaranNya (Rm 3:24,25).

ii. ‘Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu (firman) kepada kami’ (19b).

Δ …pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juruselamat kita (Tit 1:3).

Δ Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk (Mrk 16:15,16).

Δ  Pergilah dan beritakanlah……kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, kerana itu berikanlah pula dengan cuma-cuma (Mat 10:7, 8).

iii. Jadi ‘utusan’ mendamaikan manusia dengan Allah (5:20-21)

¬ Dengan sikap yang tekun, tabah dan sungguh-sungguh, para rasul menyelamatkan orang-orang  Korintus berdamai dengan Allah (20).

‘Kami ini adalah utusan-utusan Kristus’ (20a).

Δ Versi terjemahan baru: kami ini adalah utusan-utusan Kristus (20a).

‘Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami’ (20b).

Δ Versi terjemahan baru: Allah sendiri menasihati kamu dengan perantaraan kami (20b).

Meminta kepada mereka yang berbuat dosa agar memulihkan hubungan yang normal dengan Allah.

‘Dalam nama Krsitus kami meminta padamu: berilah dirimu didamaikan dengan Allah’ (20c).

Δ Versi terjemahan baru: ‘Dalam nama Kristus kami meminta padamu: biarkanlah Allah mengubahkan kamu, agar kamu berdamai semula denganNya’ (5:20c).

iv. Tanda bukti mendamaikan manusia dengan Allah.

¬ ‘Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatNya menjadi dosa kerana kita (21a).

Δ Versi terjemahan baru: Pada hakekatnya, Kristus tidak berdosa tetapi oleh kerana kita, Allah membiarkanNya memikul dosa kita (21a).

 ‘Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah’ (21b).

Δ Versi terjemahan baru: supaya kita berdamai semula dengan Allah, olehNya (21b).

(Dibaca : 911 kali)


Gereja Yesus Benar Sabah

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *