Bahagian 8: Konsep Kehidupan Berdasarkan Iman Bukan Melihat

Bahagian 8: Konsep Kehidupan Berdasarkan Iman Bukan Melihat

Nas kitab: 5:1-13

[1]      Kemah Tempat Kediaman Di Bumi Pasti Dibongkar

i. “Kerana kami tahu” (5:1).

¬ Seumur hidup yang Tuhan berikan kepada manusia (Mzm 90:3-10).

a) Seperti suatu giliran jaga di waktu malam (4).

b) Seperti mimpi (5).

c) Seperti dihanyutkan air (5).

d) Seperti rumput yang tumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu (6).

e) Masa hidup ialah tujuh puluh tahun, jika kuat delapan puluh tahun (10).

ii. Selama di dalam kemah ini, kita mengeluh:

¬ Kehidupan manusia di dunia tetap ada penderitaan (Ayb 5:7) [singkat dan tersiksa] (Kej 47:9).

­- Kebanggaan hidup manusia ialah kesukaran dan penderitaan; sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap (Mzm 90:10; Pkh 1:2).

– Kerana kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi (5:2).

Δ Itu memang jauh lebih baik (Flp 1:23).

– Tidak persimis, tidak membenci dunia.

‘Tanpa menanggalkan yang lama’ (5:4c), bukanlah bermakna awal-awal meninggalkan dunia ini (ruj: Yoh 17:15), melainkan hidup demi Tuhan menurut kehendakNya.

‘Mau mengenakan pakaian yang baru’ (5:4b) ~ maksudnya ialah tubuh rohaniah yang bangkit kerana itu adalah jauh lebih baik (Flp 1:23; Rm 8:18).

‘Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup’ ~ versi terjemahan baru: ‘supaya yang fana itu digantikan hidup’ (5d).

Δ Kita berharap di masa kelak kita akan bangkit dan sepenuhnya berubah kepada tubuh rohaniah yang mulia (I Kor 15:43).

[2]      Tujukan Pandangan Kepada Hidup Kekal ~ Kerana Percaya, Bukan Kerana Melihat (5:1, 5-13)

i. ‘Allah telah menyediakan’ (5:1).

Δ Terjemahan bahasa Cina: “Dibangunkan Allah’.

– Yang direncanakan Allah (Ibr 11:10).

– Tempat kediaman yang kekal di sorga (5:1) ~ tidak dapat binasa, tidak dapat cemar dan tidak dapat layu ( I Ptr 1:4).

– Dengan demikian kita berpakaian (5:2,3) ~ betapa mulia dan hormat.

ii. ‘Allah mempersiapkan kita’ (5:5) ~ Tetapi Allahlah yang mempersiapkan kita untuk hal itu.

Δ Versi terjemahan baru: “Allah sendiri mempersiapkan kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu (5:5).

¬  Mula-mula menanamkan firman hidup (benih) ke dalam hati kita (Yak 1:21; Yoh 1:16).

Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah (Kol 3:3). Di masa kelak, kita akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan (Kol 3:4).

iii. Roh sebagai jaminan ~ “Roh Kudus sebagai tanda bukti” [kata asalnya: sebagai aset / modal] (5:5).

Δ Aset bermakna gadai janji, cagaran ataupun jaminan.

iv. Sebab hidup kami ini adalah hidup kerana percaya, bukan kerana melihat (5:7).

“Maka oleh kerana itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sedar, bahawa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan” (5:6).

“Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan” (5:8).

Δ Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan, juga tidak pernah melihat Sorga, namun disebabkan kita percaya bahawa Dia adalah Allah maha setia, dengan Roh Kudus sebagai jaminan yang paling nyata, maka siang dan malam kita mengharapkan penyataan kemuliaan tersebut. Justeru itu, kita tabah menghadapi hidup maupun mati – itulah pengharapan hidup yang dijanjikan Tuhan (I Ptr 1:3-5; II Ptr 1:4).

v. Berusaha melakukan segala yang berkenan kepada Allah (5:9) ~ hidup layak di hadapanNya (Kol 1:10).

Δ Haruslah hidup berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi (I Tes 4:1).

Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus (5:10a).

Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat (5:10b).

vi. Takut akan Tuhan.

– Kami tahu apa ertinya takut akan Tuhan, kerana itu kamu berusaha menyakinkan orang (11).

¬ Bagi Allah hati kami nyata terang (5:11a).

Aku berharap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu (5:11b).

vii. Muliakan Allah dalam segala hal (12).

Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami (12a).

Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah kerana hal-hal lahiriah dan bukan batiniah (12b).

Δ Memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami ~ itu adalah demi kebaikan jemaat, di mana jemaat memuliakan Allah atas kesaksian-kesaksian baik para gembala.

Δ Orang-orang yang bermegah kerana hal-hal lahiriah bukan batiniah – ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Sudahpun hati tidak percaya, mulut pula mahu memfitnah; juga ditujukan kepada pertuturan dan perbuatan para pendeta.

Δ Versi terjemahan baru: agar kamu boleh menjawap mereka yang hanya mengutamakan lahiriah, tidak mengutamakan perwatakan seseorang (5:12).

viii. Bergiat untuk Allah, menguasai diri kerana orang lain “Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah untuk Allah”.

Terjemahan bahasa Cina: Sebab jika kami gila, itu adalah untuk Allah.

¬ Kegairahan Paulus untuk firman menyebabkan orang beranggapan ia sudah gila (Kis 26:24).

Disebabkan ketidakpercayaan bangsa Yahudi, Paulus berdukacita dan selalu bersedih hati – suara hatinya turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahkan ia mau terkutuk demi saudara-saudaranya (Rm 9:1-3); demi menyelamatkan jiwa, ia tidak menghiraukan apa jua sehingga disalah-fahamkan bahawa ia telah menjadi gila.

‘Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu’ (13b).

Δ  ‘Supaya jangan dipandang tidak waras oleh para pemercaya, maka mereka menguasai diri dengan upaya’.

Δ Kuasailah diri dalam segala hal (I Kor 9:25).

(Dibaca : 472 kali)


Gereja Yesus Benar Sabah

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *