Bahagian Lapan: Memohon Tuhan Jangan Memusnahkan Umat

Bahagian Lapan: Memohon Tuhan Jangan Memusnahkan Umat

Nas Kitab: Ul 9:25-29

Prakata

Maka aku sujud di hadapan Tuhan – empat puluh hari empat puluh malam lamanya aku sujud – kerana Tuhan telah berfirman akan memusnahkan kamu (Ul 9:25).

[1]      Doa Yang Agung

i. Mereka ialah umat milikMu (26).

ii. Yang Kautebus dengan kebesaranMu (26).

iii. Ingatlah janjiMu kepada bapa-bapa leluhur (27).

iv. Supaya jangan ditertawakan (28).

¨ Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menaniaya kamu (Mat 5:44-45).

[2]      Hati Lapang Yang Agung

i. Tidak memperingat caci maki umat.

¨ Tidak menyimpan kesalahan orang lain (I Kor 13:5).

ii. Sanggup menderita berpuasa demi umat.

¨ Dengan sukarela dan dengan pengabdian diri (I Ptr 5:2).

iii. Mengetengahi umat.

¨ Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihanNya, tidak mengetengahi di hadapanNya, untuk menyurutkan amarahNya, sehingga Ia tidak memusnahkan mereka (Mzm 106:23).

[3]     Kesimpulan

i. Seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi (Bil 12:3).

ii. Disebut sebagai abdi Allah (Ul 33:1).

(Dibaca : 425 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *