Bahagian Enam: Menerima Loh Batu Yang Ditulisi Jari Tuhan

Bahagian Enam: Menerima Loh Batu Yang Ditulisi Jari Tuhan

Nas Kitab: Ul 9:9-11

Prakata

Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah (Ul 9:10).

[1]      Ditulisi Jari Allah

i. Ilahi, Hormat, Mulia.

¨Allah ingat akan firmanNya yang kudus (Mzm 105:42).

¨Firman Allah yang kudus (Ruj:Yer 23:9).

¨Dipercayakan firman Allah (Rm 3:2).

ii. Tersangat wibawa dan penting.

¨Allah sendiri berikan, tertulis pada batu tidak akan ditiadakan (Mat 5:18).

¨Raja yang baru dinobatkan, mesti salin senaskah (Ul 17:18-20).

[2]      Pengorbanan Untuk Menerima

i. Mendaki gunung Horeb (9).

¨Naik ke gunung Tuhan, sebab dari Sion akan keluar pengajaran (Yes 2:2,3).

ii. Empat puluh hari empat puluh malam tidak makan tidak minum (11).

¨Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal (Yoh 6:27).

[3]     Kesimpulan

¨Telah ditetapkanNya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberiNya di Israel (Mzm 78:5).

(Dibaca : 305 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *