Raja Yoram

Raja Yoram

[Zheng De Ming]

Nas Suci: II Raj 8:16-24; II Taw 21:1-20

[1]      Riwayat Hidup Raja Yoram

¨ Anak Yosafat (II Taw 21:1)

¨ Ia mempunyai tujuh orang saudara (II Taw 21:2)

¨ Saudara-saudaranya menerima emas, perak dan barang-barang berharga dari ayah mereka (II Taw 21:3a)

¨ Seluruh negara diberikan kepada Yoram (II Taw 21:3b)

¨ Berumur tiga puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan delapan tahun lamanya ia memerintah (II Taw 21:5)

[2]     Sebab-Musabab Kegagalan

 1. Membunuh saudara-saudaranya sendiri (II Taw 21:4)
 2. Mengawini perempuan asing sebagai isteri (II Taw 21:6)
 3. Meninggalkan Tuhan Allah (II Taw 21:10)
 4. Mendirikan berhala-berhala di atas bukit-bukit (II Taw 21:11a)
 5. Membujuk penduduk untuk berzinah (II Taw 21:11a)
 6. Tidak mendengar peringatan nabi (II Taw 21:12-15)

[3]     Akibat

 1. Allah menggerakkan hati musuh untuk melawannya (II Taw 21:16)
 2. Musuh memasuki istana dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana, juga anak-anak dan isterinya (II Taw 21:17a)
 3. Hanya anak bongsu, Yoahas yang tinggal (II Taw 21:17a)
 4. Mendapat penyakit usus yang tak dapat disembuh lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat (II Taw 1:18,19)
 5. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang (II Taw 21:20)

[4]     Pengajaran

i. Umat Kristian tidak boleh membunuh (Mat 5:21)

¨  Setiap orang yang membenci orang lain adalah pembunuh manusia (I Yoh 3:15)

¨  Menggugurkan kandungan adalah membunuh (Mzm 139:13-16)

ii. Jangan kahwin-mengawini orang kafir (Ul 7:3-4)

¨ Sesungguhnya yang percaya pada Tuhan tidak seimbang dengan yang tidak percaya (II Kor 6:14)

¨ Di zaman Perjanjian Lama harus dicabut rambut (Neh 13:24-25)

iii. Jangan meninggalkan Allah (Ibr 6:4-8)

¨ Celakalah orang yang meninggalkan Tuhan Allah (Yer 17:5)

iv. Jangan menyembah berhala (Kel 20:3-5)

¨ Keserakahan sama dengan menyembah berhala (Ef 5:5)

v. Jauhi hal-hal percabulan (Kel 20:14; I Kor 6:9-10; Why 21:8)

¨ Percabulan ada dua jenis: percabulan jasmani dan percabulan rohani (Yak 4:4-5)

vi. Taatilah perkataan nabi (Ibr 13:7)

Kegagalan raja Yoram bukanlah sesuatu yang kebetulan melainkan dia sendiri telah mendurhakai Allah, yang berpunca daripada tidak menunaikan tanggungjawab sebagai anak Allah. Segala yang menimpanya haruslah dijadikan peringatan para pemercaya akhir zaman ini (I Kor 10:11)

(Dibaca : 418 kali)


Gereja Yesus Benar Sabah

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *