Raja Yosafat

Raja Yosafat

[Zheng Jin Xue]

Anak Asa, menjadi raja atas Yehuda, berumur tiga puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh lima tahun lamanya ia memerintah (I Raj 22:41-42)

[1]      Kelebihan

i. Bersandar pada Tuhan dan memegang firman dengan segenap hati.

¨ Hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, tidak mencari baal-baal (II Taw 17:3,4)

¨ Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan (II Taw 17:6)

ii. Menghapuskan berhala dalam negara

¨ Menghapuskan segala bukit pengorbanan dan tiang berhala dalam negara (II Taw 17:6)

iii. Mengutus beberapa pembesar untuk mengajar umat

¨ Mengutus beberapa pembesar dan orang Lewi untuk mengajarkan umat agar memahami hukum Allah (II Taw 17:7-9)

iv. Memerintahkan hakim-hakim supaya bertindak secara adil

¨ Memerintahkan para hakim supaya bertindak dengan seksama (II Taw 19:5-7)

¨ Memerintahkan para iman dan orang-orang Lewi serta pada kepala puak harus takut akan Tuhan, bertindak dengan setia dan dengan tulus hati (II Taw 19:8-11)

v. Mengalahkan musuh dengan mempercayai nabi dan bersandar pada Tuhan

¨ Bani Moab dan bani Amon datang berperang melawan Yosafat (II Taw 20:1,2)

¨ Mengistiharkan puasa dan meminta pertolongan Tuhan (II Taw 20:3,4)

¨ Percaya pada jalan yang ditunjuk-ajarkan nabi (II Taw 20:14-17)

¨ Percaya dengan yakin bahwa perkataan nabi pasti membawa hasil (II Taw 20:20-23)

[2]      Kekurangan

i. Mengikat persaudaraan dengan Ahab, raja yang jahat (menjadi besan Ahab)

¨ Ketika menjadi kaya dan sangat terhormat ia menjadikan anak perempuan Ahab sebagai menantu (II Taw 18:1)

ii. Maju berperang bersama-sama raja Ahab

¨ Terikut dengan sentimen pertalian keluarga lalu maju berperang  bersama raja Ahab (II Taw 18:2,3)

¨ Menggangap rendah akan peringatan nabi jangan membantu orang jahat, lalu mengakibatkan maut (II Taw 18:16-31; 19:1,2)

iii. Bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal

¨ Berurus-niaga dengan raja jahat lalu dirosakkan Allah (II Taw 20:35-37)

[3]     Pengajaran

  1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati (Ams 3:5,6; Zak 4:6, 7)
  2. Percaya pada nabi Tuhan pasti berhasil (II Taw 20:20; Yoh 13:20)
  3. Jemaat dan setiap keluarga mestilah mempraktikkan pendidikan firman (Hos 4:6; Ul 6:6,7; Ams 22:6)
  4. Jangan bergaul atau bersahabat dengan dunia (II Taw 19:2; II Kor 6:14-18)
  5. Bernikahlah dengan seiman (Ul 7:3,4; Mal 2:11,12)
  6. Jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik (III Yoh 11)

 

(Dibaca : 730 kali)


Gereja Yesus Benar Sabah

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *