Raja Abiam

Raja Abiam

[Liu Ying Xiang]

¨ Anak raja Salomo yang juga bernama Abia (I Raj 14:31), memerintah sebagai raja atas Yerusalem selama 3 tahun.

[1]      Kelebihannya

  1. Menyampaikan dahulu seucapan peringatan yang amat penting (II Taw 13:4-12)
  2. Mengenali amat fasih pekerjaan dan identiti para imam (II Taw 13:9-11)
  3. Bersandar kepada Allah untuk mengalahkan lapan ratus ribu tentera Yerobeam (II Taw 13:3, 15-18)

[2]      Kekurangannya

  1. Hidup dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya (I Raj 15:3)
  2. Sewaktu kerajaannya kokoh, ia mulai hidup menurut nafsu daging dan mengambil banyak gundik (II Taw 13:21)
  3. Fasih mengetahui hukum Allah tetapi tidak menurutinya bahkan membawa umat menyembah berhala (II Taw 14:3-4)

[3]     Hukuman Allah

¨ Menjadi raja buat masa yang tersangat pendek, yakni hanya 3 tahun lalu mati (I Raj 15:1-8)

[4]     Pengajaran

i. Sewaktu aman sejahtera, janganlah hidup menurut nafsu daging, mengambil banyak gundik (Ul 17:17)
ii. Pertahankan kelebihan diri sampai pada kesudahannya (I Tes 5:21-22; Ibr 3:14)
iii. Utamakan perlanjutan iman kepercayaan keagamaan (Ul 6:7-9)

¨ Ibubapa yang tidak melakukan firman pasti mempengaruhi kepercayaan anak-anak (I Tim 1:5)

iv. Peliharakan firman kebenaran, hindari hal-hal jahat, jangan lakukan (I Tes 5:20-22)

 

(Dibaca : 474 kali)


Gereja Yesus Benar Sabah

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *