Raja Rehabeam

Raja Rehabeam

[Liu Ying Xiang]

¨ Rehabeam, anak raja Salomo telah dinobatkan menjadi raja di Sikhem, tujuh belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, berumur empat puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja (I Raj 14:21-22).

[1]      Kelebihan

 1. Tiga tahun sebelum menjadi raja, ia bersama umat beribadah kepada Allah (II Taw 11:14, 16-17)
 2. Sewaktu dihajari dan ditegor Tuhan, ia tidak mengeraskan hati melainkan merendahkan diri (II Taw 12:5-12)
 3. Mendengar nasihat nabi tidak berperang dengan Israel (I Raj 12:21-24; II Taw 11:1-4)
 4. Memperkuat kota-kota kubu, menempatkan kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan dan minyak (II Taw 11:5-12)

[2]      Kesalahannya

 1. Tidak mendengar nasihat orang-orang tua melainkan mendengar nasihat strategi orang-orang muda (I Raj 12:8-14)
 2. Hidup menurut nafsu daging, mengambil banyak gundik (II Taw 11:18-22)
 3. Menyediakan makanan yang berlimpah-limpah untuk anak-anak sendiri dan menyediakan bagi mereka banyak isteri (II Taw 11:23)
 4. Beserta umat meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh (II Taw 12:1; I Raj 14:22-24)
 5. Berbuat yang jahat, kerana ia tidak tekun mencari Tuhan (II Taw 12:14)

[3]     Pembalasan Tuhan

 1. Menyebabkan kerajaan terpecah-belah (I Raj 12:16-20)
 2. Menyebabkan kedua-dua kerajaan sebelah timur dan utara selalu beperang (I Raj 14:30; 15:6)
 3. Pada tahun kelima pemerintahan, ia diserang kerajaan Mesir dan kesemua barang-barang perbendaraan rumah Tuhan dan rumah raja dirampas, juga segala perisai emas ~ di mana ianya merupakan kerugian yang amat besar (I Raj 14:25-28; II Taw 12:2-12)
 4. Menjadi raja untuk jangka waktu yang amat lama, cuma memerintah selama tujuh belas tahun lalu mati (I Raj 14:21-31; II Taw 12:13-16)

[4]     Pengajaran

 1. Mesti pertahankan kelebihan diri sampai pada kesudahannya (I Tes 5:21-22; Ibr 3:14)
 2. Jangan berkahwin dengan orang kafir (Ul 7:3-4; Neh 13:23-27)
 3. Jangan hidup menurut nafsu daging, mengambil gundik-gundik (Ul 17:17)
 4. Hormati orang-orang tua (Im 19:32; Ayb 32:6-7)
 5. Peliharalah dan jagalah kekudusan sewaktu dalam keadaan aman sejahtera (Ibr 12:14; I Tes 5:3)
 6. Tinggalkanlah pusaka warisan kepercayaan kepada anak-anak (Raj 2:1-4; I Taw 39:19)

 

(Dibaca : 702 kali)


Gereja Yesus Benar Sabah

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *