Perihal Menerima Roh Kudus

[Lai Yin Fu]

Prakata

Roh Kudus merupakan syarat dan keistimewaan Gereja Benar; namun mengapakah sesetengah pemercaya yang beriman, mempunyai kasih serta mempunyai perbuatan yang baik, tidak-tidak juga menerima Roh Kudus? Sebaliknya, terdapat juga pemercaya yang telah menerima Roh Kudus pula menunjukkan perilaku yang lebih buruk berbanding mereka yang belum menerima Roh Kudus? Mengapakah ada yang awal menerima Roh Kudus manakala yang lain lebih lambat? Marilah kita kaji secara lebih mendalam soal tentang menerima Roh Kudus.

[1]      Janji Menerima Roh Kudus

i. Lebih kurang 800 sebelum masehi, Allah telah bernubuat melalui nabi Yoel: kemudian dari pada itu, Allah akan mencurahkan RohNya ke atas semua manusia (Yl 2:28, 29).

ii. Janji Yesus: Barangsiapa percaya kepadaNya, akan menerima Roh Kudus. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup (Yoh 7:37-39).

Janji Tuhan: Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kebenaran (Penolong, Penghibur), akan menyertai para pemercaya selama-lamanya (Yoh 14:16, 17).

[2]     Sebab-Musabab Awal Menerima Roh Kudus

i. Memohon dengan tekun dan sungguh-sungguh (Luk 11:8, 13).

ii. Allah mahu mengamanatkan kerja-kerja suci penting kepadanya (Ruj: Luk 4:18, 19).

iii. Ia akan mengalami pengujian, maka perlu memberikan Roh Kudus untuk membantunya (Rm 8:13, 26).

iv. Melaluinya Allah mahu memimpinkan seisi rumah percaya pada Tuhan atau menjadi giat semula (Yoh 16:13; Ef 3:14-17).

v. Membolehkan simbaptisan mengenali Gereja Benar, mengecapi penyertaan Allah lalu meninggalkan yang palsu berbalik kepada yang benar (Ef 1:23; I Yoh 3:24b).

[3]     Sebab-Musabab Lambat Menerima Roh Kudus

i. Sebaik saja pejamkan mata untuk berdoa, hati mulai berfikir sebarangan lalu tidak dapat memohon dengan hati yang suci dan secara tekun (Mat 5:8).

ii. Masih tidak cukup beriman mempercayai bahwa Allah akan mengaruniakan Roh Kudus (Ibr 11:6).

iii. Perbuatan sendiri tidak baik, tidak ingin pula bertobat (Ibr 12:14).

iv. Waktu Allah belum genap (Ruj: Yes 55:8, 9); beranggapan menerima Roh Kudus lambat tidak akan mempengaruhi imannya.

v. Waktu-waktu biasa sangat malas berdoa, persekutuan rohani dengan Allah tidak mencukupi (Ruj: Yak 4:8).

[4]     Buah Fikiran Tentang Pemercaya Tua Menerima Roh Kudus

i. Membuktikan janji di dalam Alkitab adalah benar (Kis 1:5; 2:38).

ii. Memohon Roh Kudus di Gereja Benar pasti akan terima (Ef 1:13)

iii. Kehendak Tuhan sememangnya baik, asal saja tidak henti-henti memohon, apabila waktu sudah genap pasti menerima Roh Kudus (Ruj: Kej 50:20).

iv. Sememangnya ada banyak saksi-saksi yang boleh dijadikan dorongan kepada orang-orang tua supaya jangan jemu-jemu berdoa memohon Roh Kudus (Ruj: Ibr 12:1).

v. Roh Kudus ialah jaminan mendapat bagian dalam Kerajaan Sorga (Ef 1:14), pemercaya tua haruslah beranikan diri untuk memohon Roh Kudus di hadapan mimbar.

Penutup

Setiap yang belum menerima Roh Kudus haruslah memohon dengan sungguh-sungguh manakala setiap yang telah menerima Roh Kudus harus memohon kepenuhan Roh (Ef 5:18).

(Dibaca : 340 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *