Hits: 14

Kehidupan Yang Mulia

[Hsu Tong Lin]

Prakata

Secara amnya, manusia beranggapan bahwa kemuliaan ialah sewaktu hidup di dunia, kekayaan, pendidikan, jasa dan sumbangan serta kedudukan sendiri melebihi orang lain. Namun, bagi umat kristian kemuliaan ialah ditebus-selamatkan oleh Tuhan, dibenarkanNya sehingga beroleh pengharapan (Rm 8:30; Kol 1:25-27).

[1]      Kemuliaan Ialah Menjadikan Allah Sebagai Bapa (Ams 17:6; Mzm 62:8)

a. Kita adalah anak-anak Allah kerana iman di dalam Yesus Kristus (Gal 3:26).
b. Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah (Rm 8:14-17).
c. Allah ialah kemuliaan abadi kita (Yes 60:19).

[2]      Kemuliaan Ialah Penglibatan Dalam Kerja Suci (II Kor 3:5-11)

a. Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, dihina kerana Kristus sebab pandangannya ia arahkan kepada upah (Ibr 11:24-26).
b. Semangat Paulus berkobar-kobar bekerja demi Tuhan dengan tidak menghiraukan nyawanya sedikitpun, asal saja dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan (Kis 20:22-24); ia percaya dengan yakin bahwa ia pasti menerima mahkota kebenaran (II Tim 4:6-8; Flp 3:12-14).
c. Janganlah hendaknya kerajinan kita kendor, biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan (Rm 12:11; Kol 3:22-24); kerana kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia (I Kor 15:58; Mat 25:21, 23).

[3]     Kemuliaan Ialah Menjadi Raja Bersama-Sama Kristus (II Tim 2:10-12; Why 5:10)

a. Hidup adalah Kristus (Flp 1:20, 21; Gal 2:20; 4:19).
b. Bersandar kepada Tuhan untuk mematikan keinginan daging (Rm 8:13; Kol 3:4-10).
c. Lawanlah Iblis dengan iman yang teguh (I Ptr 5:8-10; Yak 4:7-8).
d. Semangat sabar menderita, memerintah sebagai raja (II Tim 2:9-12; Kol 1:2-4).

[4]     Kemuliaan Ialah Meninggal Di Dalam Tuhan (Why 14:13; Luk 10:19-20)

a. Teguh berpegang kepada pengakuan iman (Ibr 4:14); dengan iman dan kasih di dalam Kristus, peliharakan itu dengan baik-baik oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita (II Tim 1:13-14).
b. ‘Iman’ ialah dasar diselamatkan (Rm 1:16-17; I Yoh 5:4-5; Ibr 3:14).
c. ‘Kasih’ ialah dasar bukti penghakiman di masa nanti (I Yoh 4:17-18; Mat 25:31-46).
d. ‘Roh Kudus’ ialah dasar bukti nyata pengharapan juga kekuatan untuk memegang firman (Rm 5:5; 15:13; Ef 1:13-14; 3:16).

¨ Pegangilah firman kesabaran (Mat 24:13) supaya jangan kehilangan mahkota yang patut diterimakan (Why 3:10-11; II Yoh 8; I Kor 9:27).

Kesimpulan

Semoga kita tetap menjadi anak-anak Allah untuk seumur hidup kita, libatkan diri dalam pekerjaan suci, sehingga hidup adalah Kristus dan menganggap kemuliaan tatkala meninggal di dalam Tuhan (II Tim 4:6-8).

(Dibaca : 433 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *