Hits: 29

Pendahuluan:

Nama gereja kita telah menimbulkan perbalahan dan serangan daripada sesetengah manusia, juga menghasilkan perasaan negatif yang amat sangat, tetapi juga terdapat orang yang menjadi umat pilihan yang diselamatkan kerana nama gereja. Sama seperti pada mulanya Juruselamat ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan (Luk 2 : 35), begitu juga gereja kita. (Iaitu soal ‘Kristus’ dan ‘benar’).

Mengapakah sesetengah orang berperasaan negatif terhadap nama gereja, sebabnya amat ringkas: pengenalan mengenainya dari segi lahiriah dan hurufiah sahaja, tidak mengkaji dan menyelidik secara mendalam rahsia kebenaran yang terkandung dengan rendah hati. Kita merupakan umat Kristian bagi Gereja Yesus Benar, harus mempunyai pengenalan yang jelas terhadap kebenaran nama gereja kita, barulah akan mengasihi gereja sendiri dan menyebarkan Injil kebenaran.

1. Asal usul nama gereja

I. Tuhan dengan suara nyaring mengilhamkan pekerja gereja peringkat awal melalui Roh Kudus: nama gereja harus ditambahkan perkataan ‘benar’, membetulkan semua allah palsu, firman palsu, gereja palsu, guru palsu , pemercaya palsu.

II. Sewaktu mengadakan kebaktian penginjilan di Xi Tou, Tian Jing pada tahun 1917 musim dingin, perlu menulis nama pada sehelai kain rentang yang berukuran 20 kaki panjang, 17 orang teman sekerja sehati lutut berdoa dengan tekun, Roh Kudus mengilhamkan Penatua Paulus Wei dengan suara nyaring berkata: “Harus menulis ‘Gereja Yesus Benar’.” Rujuk ‘Majalah Peringatan Ulang Tahun ke-30’ .

2. Kebenaran nama gereja

I. Analisis terhadap ‘Gereja Yesus Benar’

i) ‘Benar’ melambangkan ‘Allah’ atau ‘Allah yang benar’ (Yoh 3 : 33, 7 : 28, 17 : 3; 1 Tes 1 : 9). Mengapakah tidak digelar ‘Gereja Allah Benar’ tetapi menyembunyikan Allah dan menunjukkan Yesus?

ii) ‘Yesus’ menunjukkan Allah

@ “Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah” (1 Yoh 4:12).

@ “Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia” (1Tim 6 :16).

@ “Tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakanNya” (Yoh 1:18).

@ “Barangsiapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Allah Bapa” (Yoh 14:8-9).

@ “Yesus dan Bapa adalah satu” ( Yoh 10:30).

“Yesus” bukan sahaja menunjukkan Allah yang tidak dapat dilihat, Dia juga menunjukkan amanat penyelamatan Allah di perjanjian baru (ruj Mat 1:21) Dia merupakan nama baru Allah yang di atas segala nama (Yes 62:2, Flp 2:9–10).

iii) Gereja/Jemaat: kumpulan yang ditebus Allah melalui penyataan Yesus yang mengalirkan darah (Kis 20:28, Why 5:9–10).

II. Kebenaran dalam susunatur ‘Gereja Yesus Benar’

i) Menepati ajaran kitab : Kepala dari Kristus ialah Allah, kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus ( 1 Kor 11 : 3 ).

ii) Di antara ‘Gereja’ ( manusia ) dan ‘Benar’ (Allah) , “Yesus” menjadi pengantara (1Tim 2:5).

iii) Kebenaran pemilikan: Kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah (1Kor 3:23 ).

iv) Kebenaran menjadi benar: Benar di dalam Yesus (Yesus Benar), dan benar juga di dalam kamu (Gereja Benar) (1 Yoh 2:8).

v) Kebenaran penyatuan: Allah, Anak, Gereja menjadi satu (Yoh 17:21, 23).

III. ‘Gereja Yesus Benar’ merupakan wahyu di Buku Wahyu.

Why 3:12: Barangsiapa menang… dan padanya akan Kutuliskan nama AllahKu, nama kota AllahKu, dan namaKu yang baru. Nama Allah: Benar; nama Tuhan yang baru: Yesus à Yesus Benar; nama kota Allah: gereja à Gereja Yesus Benar.

IV. Kebenaran ‘Gereja Yesus Benar’ yang menjunjung tinggi nama Tuhan.

i) Gereja/Jemaat adalah tubuh Yesus, harus mempunyai nama Yesus (Ef 1:23).

ii) Gereja/Jemaat adalah isteri Yesus, harus mempunyai nama Yesus (Ef 5:23-25,31).

iii) Gereja yang menegakkan nama Allah akan diberkati.

Kel 20: 24 : memberi persembahan di sana, Allah akan memberkati engkau di sana.

Ul 12 : 11,5 : tempat itulah harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi.

* ‘Kristus’ bukan nama, merupakan jawatan, dalam bahasa Ibrani ialah ‘Mesias’, maksud dalam perkataan Yunani adalah diurapi (dahi disapu minyak) menjadi raja.

* ‘Yesus’ adalah nama, nama yang diberi Allah sendiri.

V. Penyataan ‘Gereja Yesus Benar’

i) Penyataan Allah menyatakan diriNya dalam rupa manusia (1 Tim 3:16). Gereja di dunia dibentuk oleh tubuh jasmani, Yesus Benar menyertai gereja iaitu Allah menyatakan diri dalam rupa manusia (Yoh 14:12).

ii) Penyataan kota suci

Why 21:22 : tidak melihat Bait Suci di kota, sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba.

Why 21:23 : …sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya.

iii) Penyataan kemah Allah ada di tengah manusia

Why 21:3 : Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. * Yesus benar menyertai gereja dinyatakan di tengah-tengah manusia (1 Yoh 3 : 24 : Roh Kudus menjadi saksi).

iv) Penyataan mempelai lelaki bersatu dengan mempelai perempuan.

Kid 6 : 3 : Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku (bersatu).

v) Penyataan kebenaran

Seluruh dunia penuh kepalsuan, hanya satu yang benar. Bagaimana tidak berkata: “Benar demikian!” dengan peryertaan Tuhan, juga ajaran bertepatan dengan Alkitab, lagi mempunyai penyataan saksian (Yes 43:9).

1 Yoh 2 : 8 : Terang yang benar bercahaya.

Yoh 15 : 1 : Pokok anggur yang benar.

Ibr 8 : 2 : Melayani ibadah di dalam kemah sejati.

Kesimpulan:

Nama gereja bagi ‘Gereja Yesus Benar’ merupakan kehendak Allah, tersirat rahsia kebenaran yang tak terhingga. Asalkan mengkaji dengan rendah hati dan menerima dengan iman, pasti memperolehi berkat sejati pada akhir zaman.

(Dibaca : 522 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *