3. Tiga Tingkatan Rohani

Tingkatan Rohani umat Kristian dapat dibagi menjadi 3 bagian, Tingkat pertama dan kedua belum mencukupi syarat berohani, hanya setelah sampai pada tingkat ketiga baru dapat disebut berohani dan berkenan kepada Allah.

I.       MEMBALAS KEBAIKAN DENGAN KEJAHATAN – TINGKAT PERTAMA

  • Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya (Ams 17 : 13).

1.      Kerana Nabel membalas kebaikan dengan kejahatan terhadap Daud, maka dipukul Allah sehingga mati (1 Sam 25 : 21, 36-38).

2.      Kerana Saul membalas kebaikan dengan kejahatan terhadap Daud, maka bapa dan anak, empat orang mengalami kebinasaan (1 Sam 24 : 16-18;  31 : 2-6).

II.     GIGI GANTI GIGI – TINGKAT KEDUA

  • Saling gigit dan saling menelan, maka dapat saling membinasakan (Gal 5 : 15).

1.      Kerana suku Benyamin dan orang Israel tidak mahu saling mengalah, sehingga terjadi peperangan (Hak 20 : 12-17), akhirnya terbunuh 50,100 orang dari suku Benyamin (Hak 20 : 35, 44-46), dan orang Israel telah mati sebanyak 4,000 orang (Hak 20 : 21, 25, 31).

2.      Kerana Abner dan Yoab ingin adu kekuatan, sehingga membinasakan sebanyak 360 orang pasukan Abner, dan Yoab kehilangan 19 orangnya dan juga Asael adiknya (2 Sam 2 : 14-17, 23, 30-31).

III.    MEMBALAS KEJAHATAN DENGAN KEBAIKAN (Rm 12 : 21)

1.      Yusuf melayani dengan kebaikan terhadap para abangnya yang mencelakai dia (Kej 50 : 15-21).

2.      Tuhan melayani dengan kebaikan terhadap orang yang menyalibkan Dia,  memohon pengampunan kepada Allah Bapa bagi mereka, serta meninggalkan teladan yang baik bagi kita (Luk 23 : 34).

  • Kita sebagai anak-anak Bapa, hendaklah menghargai nasihat/petuah “membalas kejahatan dengan kebaikan” tersebut.

Saudara-saudara, engkau termasuk tingkat yang mana?

(Dibaca : 469 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *