Krisis & Tindak Balas Umat Pilihan Zaman Akhir

Tuhan Yesus tidak berputus-putus mengingatkan murid-muridNya untuk menantikan kedatangan hari kiamat dengan sikap yang berwaspada dan berjaga-jaga. Manusia adakala juga menjadi lamban dalam janjiNya. Dengan itu, manusia memerlukan tanda-tanda, yang dijadikan kesedaran dan perhatian terhadap perkara-perkara yang akan terjadi. Maka, dengan spontannya Tuhan Yesus juga telah menubuatkan pelbagai malapetaka pada zaman akhir, Apabila terjadinya malapetaka-malapetaka tersebut, itulah tanda-tanda atau pengumuman tentang sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua, juga merupakan krisis yang perlu dihadapi oleh umat pilihan; lebih-lebih lagi, untuk mengingatkan umat pilihan bersiap sedia sebelum kedatangan kembali Tuhan.

 

Krisis Umat Pilihan Zaman Akhir

Meninjau kepada situasi dunia pada hari ini, sesungguhnya hari ziamat sudah mendekat, akan datang masa yang sukar (II Tim 3:1-5). Umat pilihan yang berada dalam situasi hari ziamat ini, juga akan menghadapi pelbagai krisis, bahkan jatuh tersandung dan meninggalakn Firman Hidup Kekal Tuhan (Mat 24:20-24). Oleh itu, hendaklah sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga, barulah dapat mengubah krisis menjadi titik perubahan (I Kor 9:27; I Tim 4:16).

Apakah krisis bagi umat pilihan?

Pasti Ada Malapetaka yang Besar

Tuhan pernah bernubuat bahawa sebelum menjelang tiba hari kiamat, pastinya ada malapetaka-malapetaka yang besar. Sejak permulaan dunia, sehingga kini, tidak ada malapetaka yang sedemikian, juga tidak berlaku pada hari kemudian. Tidak ada seseorang pun yang dapat terlepas daripada malapetaka yang besar ini, termasuklah umat pilihan (Mat 24:20-22).

Nabi Elia yang beriman besar, berkuasa, dan berani, bagaimanakah kemudian meminta mati di bawah pohoh arar? (I Raj 19:3-4). Petrus yang mengenali Tuhan yang memiliki firman hidup yang kekal, bahkan memberi janji kepada Tuhan “Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau” (Yoh 6 : 66-68; Mrk 14 : 31), namun kemudian mengapakan dia tidak mengakui dirinya adalah murid Tuhan? (Mrk 14: 66-72). Kesemua ini adalah disebabkan malapetaka, yang menyebabkan dia kehilangan iman. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh malapetaka terhadap seseorang, maka hendaklah berwaspada terhadapnya.

Pasti Ada Mesej Palsu

Sebelum ketibaan hari kiamat, pastinya ada mesej palsu yang mengatakan “Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana.” (Mat 24: 23). Kesemua ini adalah perkara untuk menyesatkan manusia. Tuhan Yesus memberitahukan kita agar “jangan percaya”.

Paulus mengatakan: “Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil, yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia” (Gal 1:6-8), diperdayakan … dengan kelicikannya (II Kor 11 :2-4), rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan (Ef 4:14). Kita hendaklah memahami kebenaran, membezakan baik daripada jahat, supaya tidak disesatkan (Ibr 2:1; 5:12-14).

Pasti Ada Tanda Mukjizat Palsu

Sebelum kedatangan hari kiamat, pasti ada Mesias palsu, nabi palsu bangkit, melakukan tanda mukjizat besar, perkara ajaib yang besar, bahkan umat pilihan juga disesatkan (Mat 24:24).

Kita hendaklah mengetahui bahawa Iblis juga menyamar sebagai malaikat yang terang (II Kor 11:13-14), untuk mengacaubilaukan kepercayaan pemercaya. Oleh itu, para pemercaya hendaklah meneguhkan sasaran kepercayaan — menerima hidup kekal dan masuk ke dalam Kerajaan Syurga, barulah tidak digoda oleh tanda mukjizat, kerana yang membolehkan kita masuk ke dalam Kerajaan Syurga adalah dengan melakukan kehendak Bapa di Syurga, dan bukan hanya berdasarkan tanda mukjizat, perkara ajaib, kuasa luar biasa (Mat 7:21-23). Dengan itu, hendaklah menggunakan kebenaran untuk mengesahkan tanda mukjizat, perkara ajaib, kuasa luar biasa yang kita hadapi. Ini adalah firman yang seharusnya difahami umat pilihan, maka barulah dapat meluputkan diri daripada disesatkan oleh hal-hal tanda mukjizat palsu.

Pasti Ada Filsafat yang Kosong dan Palsu

Paulus memberikan amaran: “Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia” (Kol 2:8).

Sekiranya memperhatikan manusia pada hari ini yang menggunakan jiwa batin yang kosong untuk mendirikan agama dan pengajaran baru, menawan manusia: Pergerakan Zaman Baru, ajaran karma hidup masa lampau dan hidup kini, ilmu hipnosis …, “Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal Roh Allah: setiap roh yang mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh, yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia.” (I Yoh 4:1-3). Oleh itu, hendaklah berwaspada, jangan hanyut dibawa arus dan kehilangan kebenaran keselamatan, serta menuruti filsafat manusia yang kosong dan palsu (Ibr 2:1-4).

 

Sumber bahan: True Jesus Church New Life Alliance Network Center (Air Hidup Bil.8/2011)

(Dibaca : 406 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *