1. Baptisan Air

I.       Asal Usul

1.      Tuhan sendiri memberi teladan baptisan (Mat 3 : 13-16).

2.      Tuhan memerintahkan pada para rasul untuk membaptiskan orang-orang yang menerima Injil Kebenaran (Mat 28 : 19;  Mrk 16 : 15-16).

3.      Para rasul mentaati perintah, yakni membaptiskan orang-orang yang percaya kepada Tuhan (Kis 2 : 41;  8 : 12, 35;  9 : 18;  10 : 47-48;  16 : 15-33;  18 : 8;  19 : 5).

II.     Makna

1.      Sakramen pengampunan dosa (Kis 2 : 38;  22 : 16;  1 Ptr 3 : 21).

A.     Apakah dosa itu?

a.      Dosa asal (dosa yang diturunkan oleh nenek moyang).

Di dalam rahim ibu sudah berdosa (Mzm 51 : 5;  58 : 3).

Dosa yang berasal dari Adam (Rm 5 : 12-14, 16, 18-19).

b.      Dosa mula-mula (dosa yang diperbuat oleh diri sendiri).

Segala kejahatan (1 Yoh 5 : 17).

Mengetahui perbuatan baik tapi tak melakukannya (Yak 4 : 17).

Melanggar Hukum Taurat (1 Yoh 3 : 4;  Kel 20 : 3-17;  Yak 2 : 10-11).

c.      Maka semua orang berdosa (Rm 3 : 9-10).

B.      Apakah pembalasan dosa?

a.      Iaitu maut (Rm 6 : 23).

Maut menunjukkan sikap kemalangan meninggalkan Tuhan (Luk 15 : 24;  Ef 2 : 1, 5;  Kol 2 : 16).

Di dalam Adam semua orang berdosa (1 Kor 15 : 22).

Kebinasaan dan kemalangan tubuh semua dikeranakan dosa (Kej 3 : 16-19).

b.      Kelak menerima penderitaan neraka.

Kematian kedua kali (Why 20 : 3-15).

Binasa selamanya (2 Tes 1 : 9).

Neraka:   Tempat kegelapan, api kekal, hukuman kekal (Mat 25 : 30, 41, 46;  Mrk 9 : 48).

c.      Maka yang menerima baptisan akan dibenarkan oleh Allah, serta berdamai dengan Allah (Rm 5 : 9-11).

2.      Baptisan Kelahiran Kembali (Tit 3 : 5).

a.     Orang yang ingin masuk Kerajaan Syurga, harus dilahirkan kembali (Yoh 3 : 3-6).

b.      Orang yang dibaptis beroleh hidup baru dan menjadi manusia ciptaan baru (Rm 6 : 3-11;  Gal 6 : 15;  2 Kor 5 : 17).

3.      Menjadi milik Kristus (Gal 3 : 27-29).

a.     Iaitu menjadi satu bagian dari jemaat (1 Kor 12 : 13).

b.      Memperoleh bagian (hak) sebagai anak Allah, serta menikmati karunia Allah (Gal 3 : 26;  4 : 5;  Ef 1 : 5;  2 : 19).

III.    Cara

Harus sesuai dengan Alkitab (Yes 8 : 20).

Lambang : 2 Raj 5 : 14 (Ruj: Luk 4 : 27).

Naaman melambangkan orang yang memperoleh Keselamatan;  Penyakit Kusta melambangkan dosa;  Mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali melambangkan baptisan sempurna yang ditentukan oleh Allah.

1.      Seluruh tubuh harus diselamkan.

Baptisan : Dalam bahasa Ibrani yang asli bererti Selam.

a.      Teladan Tuhan Yesus (Mrk 1 : 9-10).

b.      Cara Baptisan para rasul (Kis 8 : 36-39).

Ruj:   Yohanes Pembaptis pun membaptiskan di tempat yang banyak airnya (Yoh 3 : 23).

c.      Lambang : Air bah pada zaman Nuh (1 Ptr 3 : 20-21) melalui laut Merah (1 Kor 10 : 1-2;  Mzm 77 : 19;  51 : 10).  Semua melalui air, sehingga diselamatkan.

d.      Nubuat : Tubir laut (Mi 7 : 19), sumber (Za 13 : 1).  Harus dibaptis dalam laut atau sungai;  Dalam kolam atau palungan semua tidak diperkenankanNya (Yer 2 : 13).

e.      Erti kerohanian : Dikubur (Rm 6 : 4;  Kol 2 : 12).  Seluruh tubuh diselamkan ke dalam air, lebih dapat menyatakan penguburan dalam pengertian Rohani.

2.      Harus dalam Nama Tuhan Yesus.

a.      Dalam Nama Yesus Kristus (Kis 2 : 38;  10 : 48).

Dalam Nama Tuhan Yesus (Kis 8 : 16;  19 : 5).

  • “Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus”.  Iaitu dalam nama Tuhan Yesus.

“Nama” pada Matius 28 : 19, dalam bahasa Ibrani aslinya menunjukkan bentuk tunggal.

Bentuk tunggal mempertandakan bahawa Allah bukan beroknum tiga, melainkan hanya satu, serta namaNya iaitu Yesus.

Yesus iaitu nama Bapa (Yoh 17 : 6, 11-12, 26).

Bapa dan anak, sebenarnya satu adanya (Yoh 10 : 30;  14 : 7-11;  Yes 9 : 6;  1 Tim 3 : 16;  Ruj : Kis 20 : 28).

Roh Kudus iaitu Roh Yesus (Kis 16 : 6-7; 1 Ptr 1 : 11;  Ruj : Yoh 4 : 24;  2 Kor 3 : 17).

b.      Dosa memperoleh pengampunan kerana nama Tuhan (Kis 10 : 43;  1 Yoh 2 : 12;  Mat 1 : 21;  Kis 22 : 16;  Ruj : Kis 4 : 12).

Bukan dalam Nama manusia (1 Kor 1 : 13-17).

3.      Kepala menunduk.

a.      Mencontoh sikap Kematian tuhan (Rm 6 : 3-8;  Yoh 19 : 30).  Penerima Baptisan, kepalanya harus ditundukkan dengan muka ke bawah, pertanda mati bersama Tuhan;  Seluruh tubuh direndam dalam air, pertanda dikubur bersama-sama Tuhan;  Keluar dari dalam air, pertanda bangkit bersama-sama Tuhan.

  • Kerana baptisan sehingga manusia lama (berdosa) mati, menjadi manusia baru, maka disebut permandian Kelahiran Kembali (Tit 3 : 5).
  • Kerana baptisan sehingga manusia lama yang mati dalam Adam dilahirkan kembali (Kebangkitan Roh). (Kol 2 : 12;  Ef 2 : 5-6).
  • Pada akhir zaman kelak akan bangkit bersama, serupa dengan kemuliaan tubuh Tuhan (Yakni Kebangkitan tubuh). (Rm 8 : 11;  Kol 3 : 1-4;  Flp 3 : 20-21;  1 Kor 15 : 50-54).

b.      Sebab berdosa, maka tak dapat menengadah kepalanya. (Ezr 9 : 6;  Mzm 40 : 12;  Luk 18 : 9-14).

IV.    Syarat Memberi Baptisan ( Pembaptis )

 • Harus atas pimpinan Allah dan mempunyai Roh Kudus (Yoh 20 : 21-23).
 • Yohanes yang memimpin Tuhan pun mempunyai Roh Kudus (Luk 1 : 15).

1.      Khasiat Baptisan adalah bersandar pada Kuat Kuasa Roh Kudus (1 Kor 6 : 11;  12 : 13).

2.      Melalui pelaksanaan Roh Kudus, air dalam Roh menjadi darah Tuhan yang kudus (1 Yoh 5 : 6-8;  Yoh 19 : 34).

  • Pengampunan dosa yang diperoleh adalah bersandar pada darah Tuhan (Ibr 9 : 22;  Ef 1 : 7;  1 Ptr 1 : 18-19;  Why 1 : 5).

Ketika diadakan Baptisan pada Gereja kita, sering ada orang melihat penglihatan, air berubah menjadi darah.

V.     Syarat Menerima Baptisan

1.      Harus percaya (Mrk 16 : 16;  Kis 18 : 8).

a.      Percaya Tuhan Yesus (Kis 8 : 36-37;  26 : 18).

b.      Percaya khasiat baptisan (Rm 3 : 25).

c.      Percaya Injil sejati (Pengajaran yang diberitakan Gereja Benar). (Kis 8 : 12-13).

Meskipun percaya Tuhan Yesus, namun tidak percaya akan khasiat baptisan;  Atau percaya akan khasiat baptisan, namun tidak mengakui Gereja Benar, kesemuanya tidak mempunyai syarat untuk baptisan.

2.      Harus bertobat (Kis 2 : 38;  Luk 24 : 47).

a.      Mengaku dosa sendiri (1 Yoh 1 : 9-10).

b.      Merubah perbuatan jahat (Mat 3 : 5-8;  Luk 3 : 10-14;  Kis 19 : 18-20).

  • Orang yang percaya dan bertobat, dapat segera dibaptiskannya (Kis 2 : 41;  8 : 36;  16 : 33;  22 : 16).
  • Orang yang menerima baptisan yang Allah, harus menerima baptisan lagi yang sesuai dengan Alkitab (Kis 19 : 1-6).

VI.    Bolehkah Bayi Atau Anak-Anak Menerima Baptisan?

1.      Anak-anak pun berdosa.

2.      Tuhan tidak menolak anak-anak (Luk 18 : 15-17).

3.      Sekeluarga menerima baptisan (Kis 16 : 15, 33;  18 : 8;  1 Kor 1 : 16).

  • Maka kalau ibu-bapanya percaya, anak-anak juga boleh menerima baptisan.  Tetapi ibu-bapanya harus bertanggungjawab untuk mengajarkan anak-anaknya. (2 Tim 1 : 5;  3 : 15;  Ul 6 : 4-7;  Ams 22 : 6;  Ef 6 : 4).

VII.  Setelah Dibaptis Tidak Boleh Berbuat Dosa Lagi

1.      Baptisan hanya dapat diterima satu kali (Ef 4 : 5).  Satu baptisan : satu kali, satu macam.

2.      Tidak boleh terdapat korban penebusan dosa lagi (Ibr 6 : 4-8;  10 : 26-27).

3.      Apabila berbuat dosa lagi, kelak akan menerima hukuman yang lebih berat (Ibr 10 : 28-31;  2 Ptr 2 : 20-21;  Yoh 5 : 4;  8 : 11).

Tetapi kalau tidak berbuat dosa yang mendatangkan maut, maka pertobatan dapat memperoleh pengampunan (1 Yoh 5 : 16-17).

(Dibaca : 459 kali)

1 Comment

 1. halo… beberapa tahun yang lalu, sy sdah d baptiskn d sbuah GerejaYesus Benar. adakah pembaptisan sy sah? hanya melalui bebrpa soalan dan trus d baptis hanya selang beberapa minit?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *