Hits: 32

B. Lokasi kemunculan gereja kita mengenapi Alkitab

a. Taman Allah dibuat di sebelah timur. ( Kej  2  : 8 )

b. Nubuat Alkitab, menggerakkan seorang (gereja) dari timur pada masa akhir. (Yes 41:1–4, 25; ruj Why 7:2; Mat 24:27)

c. Negara China terletak di sebelah timur bumi, gereja kita didirikan di Beijing, China pada tahun 1917.

C. Memiliki 3 syarat khas gereja/jemaat  para rasul milik Allah (Ef 2:20)

a. Mempunyai meterai Roh Kudus. (2 Tim 2:19; Yoh 3:33; Ef 1:13–14; Rm 8:9)

  1. Kenyataan penerimaan Roh Kudus: mendengar bahasa roh, melihat gerakan, ini merupakan tanda keselamatan pada akhir zaman. (Kis 8:18-19, 10:46, 19:6; Why 9:4)
  2. Bahasa asal bagi bahasa roh adalah bunyi lidah, tiada orang yang mengerti bahasanya, oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahsia. (1 Kor 14:2)

b.  Mengikut ajaran Alkitab menyebarkan Injil yang lengkap (Alkitab menjadi saksi). (Kol 1:25; 2 Tim 3:15–16; Why 22:18–19; Ul 12:32; Ams 30:5–6).

  1. Melakukannya menuruti perintah Tuhan, menyebarkan kebenaran Yesus dan hukum  Allah. (Why 14:12).

(i) 5 Doktrin utama: Pembaptisan air, Pembaptisan Roh, Pembasuhan kaki, Hari Sabat, Perjamuan Kudus.

– Syarat sakramen: Tuhan sendiri melakukannya, Tuhan memerintah supaya melaksanakannya, berkaitan dengan keselamatan, disertai mujizat menjadi saksi.

(ii) Turuti perintah Allah. ( Mat  19:17; 1 Yoh 2:3–4; 1 Yoh 5:2–3)

– Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada  Yesus. (Why 14:12).

* Tidak menambahkan atau mengurangkan sesuatu dari Alkitab. (Why 22:18–19)
* Menuruti jalan- jalan yang dahulu kala dalam Alkitab (Yer 6:16, 18:15), tidak melangkah keluar dari piawaian Alkitab. (2 Yoh 9; 1 Kor 4:6)

(iii) Disertai tanda-tanda dan mujizat-mujizat (menyaksikan penyertaan Allah). (Mrk 16:20; Ibr 2:4; Kis 14:3).

(1) Dipenuhi Roh Kudus, melihat penglihatan;
(2) Air menjadi darah sewaktu menjalankan pembaptisan, penyakit disembuhkan;
(3) Penyataan terang kemuliaan dan malaikat sewaktu kebaktian;
(4) Menyembuhkan penyakit, mengusir syaitan;
(5) Bahaya diselamaatkan Tuhan;
(6) Juga terdapat saksian orang mati dibangkitkan.

          – Tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda jika Allah tidak menyertai. (Yoh 3:2).

D. Amanat yang harus dipikul

1. Terhadap luaran, memberitakan Injil kepada segala makhluk. (Mat 28:19-20; Mrk 16:15).

– Memperbetulkan kesilapan ajaran yang diturunkan dalam aliran gereja lain. (Yes 58:12).

2. Terhadap dalaman, menggembalakan pemercaya.

Kesimpulan:

Mereka yang datang dari Allah akan mengatakan perkataan Allah , domba yang milik Tuhan pasti akan mengenali suara Tuhan.  Maka umat pilihan yang benar harus mengenali gereja benar yang datang dari Allah, maka akan menerima Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan, sama seperti masuk ke dalam bahtera keselamatan.

(Dibaca : 435 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *