Hits: 42

Ayat Alkitab : Ibrani 12:6-8

Kata Pendahuluan:  Ibu bapa menghajar anak-anak.

A. Mengapa menghajar?

1. Anak-anak yang dikasihi Allah. (Wahyu 3:19; Yeremia 31:20)

2. Untuk kebaikan kita. (Ibrani 12:10; Yesaya 48:17)

3. Menunjukkan jalan yang harus ditempuhi. (Mazmur 31:8)

4. Memperoleh keselamatan dan hidup kekal. (Yesaya 38:17, 54:13; Amsal 23:14)

B. Menghajar dengan  cara apa ?

1. Tuhan sendiri menghajar. (Kejadian 2:16-17; Ibrani 1:2)

2. Melalui Roh Kudus. (Yohanes 16:7-8; Efesus 2 :24-26; Yeremia 20:8-9)

3. Melalui hamba Tuhan. (Ibrani 1:1; 1Timotius 5:20; 2 Timotius 2:24-26; Amsal 27:5)

4. Melalui mimpi dan penglihatan yang ajaib. (Ayub 33:14-18; Kejadian 31:24)

5. Melalui Alkitab. (2 Timotius 3:16; Mazmur 118:17)

6. Melalui segala sesuatu. (Roma 1:20; Ibrani 3:4)

7. Melalui kesengsaraan. (Ayub 36:15-16; Yeremia 18:11)

C. Apakah yang harus diperbuat apabila  dihajar?

1. Jangan anggap enteng terhadap didikan Tuhan. (Amsal 3:11-12­; Ibrani 12:5)

2. Menyelidiki diri dan bertaubat. (Pengkhotbah 7:14; Yehezkiel 33:11; Amsal 29:1)

3. Mendengar dan tidak mengeraskan hati. (Amsal 4:1-2, 8:33; Ibrani 3:7)

4. Bersabar menanggung dan meminta belas kasihan. (Ibrani 12:7-10; Hosea 11:8)

5. Meminta Tuhan memimpin dan menuntun. (Yesaya 50:4-4; Mazmur 31: 4)

 

(Dibaca : 523 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *