Hits: 16

Pendahuluan : Menjadikan Yusuf sebagai cermin, menyelidiki diri sendiri.

1. Teladan Yusuf

i. Takut akan Tuhan : Aku inikah pengganti Allah ? ( Kej 50 : 19 )

ii. Taat kepada Tuhan : Allah mereka-reka untuk kebaikan ( Kej 50 : 20 )

iii. Mengasihi Tuhan dan manusia : Menghiburkan orang dan menenangkan hati orang dengan perkataan mesra.

2. Apakah yang dilakukan oleh ‘Manusia menjadi pengganti Allah’

i. Menghakimi orang lain (Mat 7 : 1–5 ; Rm 2 : 1–3 ; Yak 4 : 11–12) : Yunus menghakimi orang Niniwe bahawa mereka tidak layak menerima anugerah keselamatan Tuhan (Yun 4 : 8 – 11). Tiga sahabat Ayub memutuskan Ayub melakukan dosa (Ayb 42 : 7), renungan terhadap seorang yang buta sejak lahir (Yoh 9 : 1–3).

ii. Menjadi pengadil bagi Tuhan (Ams 24 : 17–20): Yeremia berbantah dengan Tuhan (Yer 12 : 1 – 3).

iii. Menyampaikan titah palsu (Mrk 13 : 21–22) : Bileam dan keledai (Bil 22 : 21–34).

iv. Mengelar diri sebagai Allah (2 Tes 2 : 4) : Mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan ( 1 Tim 6 : 5 ).

v. Mengawal dan memerintah Tuhan : Tidak tahu apa yang diminta ( Mat 20 : 20 – 24 ) , tidak mahu berdiri di posisi Tuhan tetapi terus meminta Tuhan berdiri di posisi kita.

vi. Mencari kehormatan sendiri (Am 25 : 27 ; Mat 6 : 2 ; Yoh 12 : 41 – 43): Ratapan bagi ayah dan anak Nebukadnezar (Dan 5 : 18–30), Haman menyangka dirinya harus dianugerahkan kehormatan ( Est 6 : 6 ).

vii. Hak pemilikan terhadap pemberian Tuhan : Menipu Allah dalam persembahan khusus (Mal 3 : 8) , batu sandungan bagi orang muda yang kaya (Mat 19 : 21 – 22), kejayaan Ester (Est 5 : 13 – 16).

viii. Manusia dapat mengalahkan langit : Dikacau-bilaukan bahasa di menara Babel (Kej 11 : 1 – 9)

ix. Memberontak terhadap Tuhan : Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri ( Hak 21 : 25 ).

3. Bolehkah manusia menjadi pengganti Allah ?

i. Maha mengetahui ? ( Yak 4 : 14 ; Rm 16 : 27 )

ii. Maha wujud ? ( Ayb 38 : 4 ; Ef 4 : 6 )

iii. Maha kuasa ? ( Mat 6 : 27 ; Yer 32 : 17 )

iv. Penuh kebenaran dan kekudusan ? ( Ef 4 : 24 )

v. Tidak fana selama-lamanya ? ( Rm 1 : 23 )

4. Kesimpulan : Apakah manusia ( Mzm 8 : 4 – 5 )

i. Takut akan Tuhan : Permulaan hikmat ( Am 9 : 10 )

ii. Memuliakan Tuhan : Hamba yang tidak berguna ( Luk 17 : 10 )

iii. Taat kepada Tuhan : Saling menaati ( 1 Ptr 5 : 5 )

iv. Menjunjung tinggi Tuhan : Memuliakan Tuhan ( Luk 1 : 46 )

(Dibaca : 393 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *