Hits: 17

Pendahuluan : Tuhan penuh belas kasihan dan anugerah, Dia memberikan segala sesuatu kepada umat manusia, agar kita menerima anugerahNya dengan cuma-cuma. Pada zaman dahulu, manusia demi menunjukkan kesyukuran kepada Tuhan, selalu mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban; hari ini , kita juga harus memahami bagaimana untuk membalas budi Tuhan dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan.  Maka, apakah korban yang diminta  oleh Tuhan ?

  • Korban syukur ( Mzm 50 : 14 , 23 )

Manusia selalu tidak menghargai kebahagiaan yang mereka sedang miliki, selalu sama seperti ikan emas yang di dalam akuarium, menganggap makanan harian yang diterima adalah yang sepatutnya, tetapi tidak tahu untuk bersyukur tentang penjagaan dan pemberian makanan tuannya. Walaupun manusia merupakan makhluk yang tertinggi tetapi juga naïf seperti ikan kecil.  Menjadi umat Kristian merupakan suatu berkat bagi kita, kerana Tuhan adalah Bapa kita, kita telah dilimpahi anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan, adakah kita selalu menghitungkan berkat Tuhan  (Mzm 103 : 1 – 6 ), mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan?

  • Korban Pujian ( Ibr 13 : 15 )

Memuji merupakan salah satu isi kandungan dalam kehidupan kepercayaan kita, muzik dan nyanyian mazmur merupakan bahagian yang utama dalam penyembahan zaman perjanjian lama.  Pada perjanjian baru, muzik juga memainkan peranan yang penting dalam penyembahan, melalui kidung kita memuji Tuhan dan berhubung secara rohani dengan  Tuhan, memuji Tuhan dapat merangsangkan kita untuk merenungkan dan mengucap syukur tentang keagungan Tuhan.  Dalam Mazmur bilangan 146 – 150 , semuanya dimulakan dan diakhiri dengan ‘Haleluya’, ini memberitahukan kita satu mesej :”kita harus memuji Tuhan.”  Tuhan layak menerima puji-pujian kita, kita harus menyanyikan mazmur bagi Tuhan yang hidup selama-lamanya ( Mzm 95 : 1 – 2 , 96 : 1 – 2 ).

  • Korban Hati yang Patah ( Mzm  51 : 19 )

Korban yang dipersembahkan manusia kepada Tuhan ada yang memohon berkat, ada juga memohon pengampunan dosa . “Hati yang patah dan remuk” merupakan korban penebusan yang memohon pengampunan dosa.  Disebabkan kelemahan manusia, maka selalu mempunyai pelanggaran di hadirat Tuhan, maka harus selalu menyelidiki sendiri dan bertaubat kepada Tuhan.

  • Korban Ketaatan

Taat adalah menurut perintah Tuhan tanpa syarat, tidak ada maksud sendiri, hanya bertindak mengikut maksud Tuhan, Tuhan Yesus disebabkan penderitaan yang diterimaNya telah belajar taat (Flp 2 : 6 – 10). Abraham menurut perintah Tuhan, maka Tuhan memberikan berkat yang besar kepadanya; tetapi Saul kerana mencabar Tuhan, tidak memegang perintah Tuhan, maka ditolak Tuhan, akhirnya menerima kesudahan yang malang. Orang yang menaati perintah akan diberkati Tuhan, korban ketaatan adalah yang diterima Tuhan.

  • Korban Kebajikan

Bagi pandangan orang biasa, lebih berbahagia jika menerima lebih banyak, tetapi bagi umat Kristian, lebih berbahagia jika banyak memberi, Alkitab berkata:” Orang yang menabur banyak , akan menuai banyak, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit.” ( 2 Kor 9 : 6 – 11 ).  Memberi persembahan juga merupakan pertunjukan iman , Mal  3  :  10  berkata :”Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan……..mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.”  Dalam hal memberi  persembahan persepuluhan, ramai orang telah mengalami janji Tuhan , semakin memberi  persembahan kepada Tuhan, Tuhan semakin memberikan kekuatan dan anugerah kepada mereka.

  • Korban Persembahan Tubuh Hidup

Melayani Tuhan merupakan hal yang sepatutnya dilakukan.  Terdapat 2 makna perlayanan kepada Tuhan

  1. Melibatkan pekerjaan gereja secara langsung : Terdapat banyak kerja di gereja yang memerlukan pekerja untuk menyiapkannya, Tuhan juga memberikan banyak kasih karunia kepada jemaat , tujuanNya demi membangunkan jemaat, maka berharap lebih ramai seiman yang dapat digerakkan oleh kasih Tuhan, memohon karunia–karunia  Roh  yang membangun jemaat dari Tuhan ( 1 Kor 14 : 12 ) , banyak bekerja bagi Tuhan.

Melibatkan pekerjaan gereja secara tidak langsung:  Tidak kira dalam unit kerja atau dalam rumah, harus melaksanakan kerja dengan segenap hati, memuliakan Tuhan dan memanfaatkan manusia dalam unit kerja, ini juga melakukan kerja Tuhan ( Kol 3 : 18 – 24 ).  Tujuan melayani Tuhan adalah untuk membalas kasih Tuhan, sikap perlayanan kepada Tuhan harus dengan segenap hati dan hati yang takut akan Tuhan.

(Dibaca : 421 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *