Hits: 36

Ayat Suci : (Maz 90:14) Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami.

(Maz 23 : 6) Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.

(Yes 65 : 23-24) Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya, ketika mereka sedang berbicara, Aku sudah mendengarkannya.

(Kej 12 : 3) Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau.

(Maz 121 : 8) Tuhan akan menjaga keluar masukmu.

(Ul 28 : 6) Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.

Pra Kata : Sejak nenek-moyang jatuh dalam dosa, hidup manusia bukan saja kehilangan berkat malahan diikuti dengan kutukan sehingga terkutuklah tanah kerana manusia berdosa. (Kej 3: 17) Pelbagai bencana alam dan malapetaka yang berlaku tanpa berhenti-henti. Taman Firdaus yang diberkati pada mulanya menjadi tidak ada lagi, kehidupan yang seperti Tuhan, hidup, rupa, sukacita, damai sejahtera, kesihatan, kebebasan, kehormatan dan kekekalan menjadi tidak ada lagi.

(1) Tidak ada kebahagiaan dalam hidup manusia : (Hidup manusia yang terkutuk) (kej 3: 17-19)

(I) Hidup manusia yang pendek, penuh dengan kesusahan dan kegelisahan. (Kej47 : 9; Maz 90: 90)

(II) Sejak manusia dilahirkan, kehidupannya seperti banduan dunia. (Lahir dengan tangisan)

(III) Akan terdapat bayangan maut mengikuti sejak dilahirkan. (Ibr 9: 27) kerana maut, menjadikan hidup manusia yang tidak ada bezanya seperti haiwan-haiwan lain. (Pkh 3: 18-20)

(IV) Hidup manusia pada akhirnya adalah sia-sia belaka. (Yang tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan tidak dapat membawa apa-apa ke luar.) [(1 Tim 6:7; Ayb 1: 21 Hanya berjerih-payah namun keinginannya tidak terpuaskan. (Pkh 6:7)]

(2) Hidup manusia yang diberkati

(I) Hidup manusia yang mengenal Tuhan. (Ayb 22: 21)

(i) “Tuhan menyelamatkannya”. (Maz 34: 7)

(a) Tuhan akan menjaga keluar masukmu. (Maz 121:8; Maz 91:  1-16)

(b)  Tuhan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. (Maz 34:17; 2Ptr 2:9)

(ii) “Tuhan memberkati”. (Ul 28: 6)

(a) Tuhan memberi kebajikan dan kemurahan. (Maz 23: 6)

(b) Bertambah maju. (Ul 28: 1-6)

[Bersandar dan menyerahkan kepada Tuhan maka : Hidup tanpa kekhuatiran, mempunyai kebahagiaan perkahwinan, sukacita keluarga, kesihatan tubuh dan kemajuan kerjaya.]

(II) Hidup manusia yang tanpa dosa. (Maz 32:1-2)

(i) Berbahagialah orang yang diampuni dosanya oleh anugerah Tuhan. (Dianggap tidak berdosa oleh Tuhan).

  • Dosa — Maut : Dosa diampuni, luput daripada maut. Dosa — Kutuk : Dosa diampuni, kutuk dihapuskan.
  • Percaya dan dibaptis, dosa diampuni. (Kis 2: 38; 22:16) Berkat dicurahkan.

(ii) Menguasai keinginan nafsu, tidak lagi berbuat dosa. (Rm 6: 12-14; 2Ptr 2: 20-22)

  • Dosa dan hukuman adalah serentak, yang tidak berdosa akan menerima kesejahteraan, manakala yang berdosa akan menantikan hukuman.

(III) Hidup manusia yang bebas. (Luk 4: 18-19)

  • Hidup manusia tidak dapat dikatakan bahagia jika tidak mempunyai kebebasan. Ada pepatah Cina dalam sejarah China: Hidup sangat bernilai, cinta sangat berharga. Tetapi  kerana kebebasan, sanggup melepaskan kedua-duanya. Jelaslah kebebasan amat penting dalam hidup manusia.

 (i) Menuruti nafsu dan bebas adalah dua perkara yang tidak sama.

  • Menuruti nafsu adalah kebebasan yang tidak bahagia, akan mengakibatkan penderitaan selepas keseronokan.

 (ii) Tidak terkongkong. (Dari luar dan dalam)

(a)  Terlepas dari tekanan luar dan nikmat dalam bebas : Umat Isreal ditindas di Mesir, kehilangan kebahagiaan dalam kehidupan, tetapi Tuhan menuntun mereka keluar dari tempat perbudakan dan menjadikan mereka sebagai tuan rumah yang bebas untuk menjalankan hidup yang bahagia.

(b) Berbahagialah orang yang terlepas dari belenggu si Jahat.

(c) Terlepas dari tekanan jiwa, mendapatkan kebebasan yang sebenar dan kebahagiaan yang benar. (Tidak dikawal oleh rokok, minuman keras, tarian, tontonan, pendengaran dan sebagainya).

  • Selalu menegur diri bahawa sungguhpun mengetahui yang mendatangkan akibat teruk namun masih tidak dapat melepaskannya, ini tidak bebas. Jiwa dibelenggu sampai binasa pada akhirnya, ini tidak bahagia. Ini disebabkan bebas menurut nafsu menyebabkan jiwa terbelenggu. Ini adalah hidup manusia yang paling menderita. (Rm 7: 23-25)
  • Roh Tuhan telah memerdekakanku (Yoh 8:36; 2Kor 3: 17)  [1 Kor 6:12 : Memperoleh kebebasan jiwa, Gal 5:1: Jangan lagi dikenakan kuk perhambaan.]

(IV) Hidup manusia yang mempunyai pengharapan hidup kekal. (Rm 5: 1-5)

(i) Hidup manusia diberkati, tidak terasa kecewa dan hampa.

(ii) Harapan hidup sering mengecewakan manusia. (Mudah menjadi sia-sia)

(iii) Hidup manusia berharga yang melebihi segala harta kekayaan dunia. Berbahagialah orang yang hidup di dalam Tuhan.

(iv) Mempunyai pengharapan yang menuju ke tanah air yang indah, ada berkat masa hidup mahupun mati. Inilah hidup manusia yang diberkati Tuhan. (Maz 116,15; Why 14: 13)

Kesimpulan : Tuhan memberi berkat dalam sepanjang hayat, mempunyai damai sejahtera, sukacita, tanpa dosa, tanpa maut melainkan hidup berpengharapan, inilah hidup manusia yang diberkati. Oleh itu, teman-teman sekalian, terimalah injil dengan segera agar hidupmu diberkati oleh Tuhan.

(Dibaca : 675 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *