Hits: 12

Ayat Suci : Pkh 2 : 3

Raja Salomo yang menjalankan hidupnya yang kaya-raya, namun ia masih memikirkan perkara yang terindah dalam hidupnya. Ini bereti ia masih belum mendapatkan hidup manusia yang indah.

Setiap orang mengejarkan — hidup manusia yang bahagia, namun demikian ramai orang yang tidak berjaya kerana mereka hanya mengejarkan tujuan dan arah piawaian yang tidak tepat. Dengan itu, mereka bukan saja tidak dapat mencapai hidup manusia yang indah, melainkan penuh dengan pelbagai penderitaan, kekhuatiran, kesedihan, ketakutan bahkan terasa bosan terhadap kehidupan mereka. Demikianlah malapnya hidup manusia. Bagaimana mengejarkan hidup manusia yang indah, adalah persoalan utama yang patut kita selidik pada hari ini.

(1) Mempunyai hidup manusia yang tahu berasa cukup. (Sukacita) (Fil 4: 11-12; 4 : 6-7)

  • Pepatah : Bersukacita kerana tahu berasa cukup.

(I) Hidup manusia di dunia, datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan.(Pkh 6:4; Ayb 1: 21)

(II) Manusia yang hina, kediaman terbatas (perumahan), kehidupan terbatas (makanan dan pakaian), hari-hari dan tahun-tahun juga terbatas. Kerana hidup manusia yang singkat ini, “Segala jerih-payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan.” (Pkh 6: 7)

(i) Harus mempunyai taraf permintaan yang rendah dalam kehidupan, “Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.” (1 Tim 6: 6-7)

(ii) Menaruh pengharapan tinggi, kekecewaan semakin besar. (Bertambahnya kerisauan); tetapi kalau permintaan kurang, lebih banyak kepuasannya. (Bertambahnya sukacita).

(iii) Pepatah : Hati manusia bercondong tinggi. Orang yang mempunyai keinginan tinggi, tidak akan dipuaskan oleh kekayaan hartanya. (Pkh 5: 10-12)

(iv) Berasa cukup : Bukan kerana kekayaan harta, melainkan mempunyai konsep hidup manusia yang tepat dalam hati. Berasa cukup dalam keadaan sekarang (Fil 4:10-12), inilah salah satu rahsia kesukacitaan bagi pemercaya.

(2)  Hidup manusia yang mempunyai sandaran. (Damai Sejahtera) (Yes 26 : 3-4)

Ada orang yang sangat mengkagumi kehidupan bahagia seperti bayi, mempunyai sandaran, tanpa kekhuatiran, kehidupan yang selamat dan boleh bersandar kepada pangkuan ibu bapanya, kasih ibu bapa yang ikhlas, dapat  dipercayai. Tetapi apabila ibu bapa berlanjut usia, menjadi lemah maka tidak dapat disandar lagi. (Ayb 5: 6-7)

Hidup manusia akan menemui banyak penderitaan, terutamanya pada akhir zaman ini mempunyai banyak bencana alam yang mengancam kehidupan manuisa. Walaupun manusia bijaksana tetapi masih mempunyai kelemahan seperti tidak dapat mangalahkan bakteria halus yang tidak kelihatan itu. Jadi, jelaslah menunjukkan bahawa manusia sangat memerlukan satu sandaran yang melampau kekuatan manusia.

(I) Sandaran-sandaran orang sekarang.

(i) Sandar pada keperkasaan, namun keperkasaan tidak berlanjutan (Maz 146 : 3-4).

(ii) Sandar pada kewangan. Sungguhpun wang sangat berguna namun bukan serba boleh.(1 Tim 6 :17)

(a) Dapat membeli makanan tetapi tidak dapat membeli nafsu makan.

(b) Dapat membeli rumah tetapi tidak dapat membeli tidur yang nyenyak.

(c) Dapat membeli makanan yang berkhasiat tetapi tidak dapat membeli hidup yang tidak akan mati.

(d) Dapat membeli tiket penerbangan tetapi tidak dapat membeli tiket memasuki kerajaan sorga.

  • Hati yang taat, cinta yang murni, tidak dapat dibeli oleh wang. Sebaliknya wang menjadikan kecelakaannya sendiri. Contohnya : rompak, culik dan sebagainya.

(iii) Syarikat Insurans : Dapat menjamin keselamatan dan kewangan tetapi tidak dapat menjamin nyawa manusia.(Ayb 8: 13-14)

(II) Tuhan Yesus adalah sandaran terbaik. (Kis 4: 12)

(i) Dia merupakan Pencipta Maha Kuasa, yang mempunyai kuasa  melampau alam semula jadi.

(ii) Dia merupakan Bapa segala bangsa yang mempunyai kasih setia yang kekal.

(iii) Dia berjanji supaya mereka beroleh damai sejahtera dalam-Nya. (Kesetiaan) (Yoh 16:33; 14:27 ).

(a) Kesejahteraan tubuh : Saksian tentang Tuhan menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan manusia.

(b) Kesejahteraan semangat (Batin) : Roh kudus menghiburkan  dalam kegelisahan.

(c) Kesejahteraan hidup (Jiwa) : Tidak takut berdepan dengan maut, Tuhan akan menyelamatkan kita masuk ke Sorga. (2 Tim 4;18 )

(iv) Percayalah dan memeluk dalam Tuhan, hidup manusia mempunyai sandaran.

(a) Ada sandaran dalam kehidupan.

(b) Ada sandaran dalam pekerjaan.

(c) Ada sandaran pada hari siang.

(d) Ada sandaran pada hari malam. (Dalam mimpi ngeri, Tuhan menyelamatkan.)

(e) Ada sandaran di rumah.

(f) Ada sandaran di luar.

(g) Ada sandaran di daratan.

(h) Ada sandaran di lautan dan di udara.

(i) Ada sandaran hidup sekarang.

(j) Lebih lagi ada sandaran selepas meninggal dunia.

  • Alangkah baiknya hidup manusia yang mempunyai sandaran–sandaran ini.

(3) Hidup manusia yang berpengharapan. (Bersikap positif dan yang terhibur) (Rm 8: 24-25; Ykb 1: 2-4)

  • Manusia yang mempunyai pengharapan tepat, hidupnya tidak akan menjadi pasif dan membosankan melainkan ia dapat menghadapi segala kesusahan dengan bersikap positif. Ia dapat bertahan untuk  menyelesaikan sehingga sempurna, tidak berputus asa dan tidak berasa hampa. Ia juga dapat hidup dengan baik dan begitu nyata sekali.

(I) Pengharapan orang sekarang : Iaitu segala yang kelihatan dan keuntungan-keuntungan yang akan menjadi fana. (1Kor 15: 19)

(i) Mempunyai hikmat (Pengertian) : bertambah pula kegelisahan. (Pkh 1: 16-18), menjadi kosong selepas meninggal dunia.

(ii) Banyak harta kekayaan : bertambah pula kekhuatiran, bahaya dan rasa tidak tenteram. (Pkh 5: 12-13)

(iii) Panjang umur, beranak-cucu banyak : bertambah pula jerih-payah.

(iv) Berkedudukan tinggi : Pokok yang besar mendatangkan angin, seperti Daniel juga dicemburu dan dicelakakan oleh orang lain.

(v) Hidup hanya untuk makan, minum dan bersukaria saja. Orang demikian adalah paling menderita dalam jiwanya kerana semua ini tidak mungkin terjadi dalam hidupnya.

  • Semua perkara realistik dalam hidup manusia ini adalah sesuatu yang kelihatan tetapi bukan pengharapan, kerana diperolehi dengan mudah, maka akan kehilangan dengan mudah. Tujuan pengharapan ini tidak tepat.

(II) Pengharapan yang tepat (Rm 8: 24; 2 Kor 4: 18)

(i) Menantikan kedatangan Juruselamat dari sorga.(Fil 3: 20)

(ii) Mengharapkan hidup kekal yang tidak dapat binasa. (1Kor 15 : 50-54)

(iii) Mengharapkan tubuh kita akan bangkit, diubah dan diangkat ke Sorga.(Rm 8: 11; Fil 3: 21)

Kesimpulan :  Jadi, sesiapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. (2 Kor 5: 17) Hidup manusia bukan lagi yang berjerih-payah, yang membosankan, yang sia-sia atau yang pasif melainkan adalah hidup manusia yang tahu berasa cukup, iaitu hidup manusia yang indah dari sekarang sampai hidup kekal.

(Dibaca : 474 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *