Hits: 15

Ayat Suci : 1Kor 15: 55-56

(1)  Apakah itu sengat? 

(i) Seperti mata kail yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan.

(ii) Syaitan menggunakan sengat racunnya untuk mematikan manusia.

(iii) Sengat maut adalah dosa, yang menggoda dan memperdaya manusia sehingga diracun dan dibelenggu sampai mati.

  • Apakah itu dosa?

Dosa asal : Sifat dosa yang diturunkan oleh Adam. (RM 5: 12; Maz 51:5)

Dosa peribadi : Manusia melakukan perbuatan yang dipandang jahat oleh Tuhan.

(2)  Bagaimanakah manusia diserat?

(i) Manusia diseret dan dipikat oleh dosa asal yang tak kelihatan. (syarat sebenar)

(ii) Dengan memperalatkan kelemahan tubuh manusia.(1Yoh 2: 16)

(a) Merangsangkan keinginan mata: Tamak, diperdaya oleh kekayaan dan kewangan seperti Hawa.

(b) Merangsangkan keinginan daging : Menikmati keseronokan tubuh jasmani, melakukan percabulan seperti Daud.(2 Sam 11; 1-5)

(c) Merangsangkan keangkuhan hidup : Tamak akan kenamaan, kedudukan dan kekuasaan seperti Saul.( 1Sam 16: 14-15)

(iii) Menyeretkan manusia dengan pelbagai perkara (keinginan hawa nasfu) (Yak 1: 14-15)

(3) Bagaimanakah mematikan orang ?

(i) Kematian nyawa rohani : Kerohanian terpisah daripada hidup, terang (kebenaran), kasih Tuhan. Walaupun ‘kematian’ ini tidak kelihatan secara lahiriah, tetapi pada hakikatnya kerohanian sudah mati. Sama seperti ranting-ranting yang dipotong, walaupun belum terus menjadi kering, namun nyawanya tetap sudah mati.

(ii) Kematian tubuh jasmani : (kembali ke tanah debu — menjadi reput)

(iii) Kematian kekal : (Why 20 : 14-15). Adalah kematian jiwa kali ke-dua (neraka). Kedahsyatan neraka (boleh merujuk kepada saksian mengenai penglihatan oleh Diaken Wang De Chuan).

(4) Bagaimanakah menghapuskan sengat ini?

  • Tuhan mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dan menghapuskan sengat-sengat manusia.

(i) Percayalah kayu salib Juruselamat. (1Kor 15: 57)

(ii) Bertobatlah, menerima baptisan dan memohon Roh Kudus.(Kis  22: 16; 2:38; Rm 8:11)

  • Bertobat, dibaptis, dan menghapuskan sengat dosa. Menerima Roh Kudus akan bangkit dan memperoleh hidup yang baru.

(iii) Berusaha dan memelihara diri di atas dasar iman yang paling suci. (Yud 20)

(iv) Menjalankan kehidupan yang membaca Alkitab, berdoa dan melakukan pelayanan, iaitu kehidupan seorang benar.

(v) Menyimpan janji Tuhan di dalam hati.(Maz 119: 11)

Kesimpulan : Pada masa itu kita boleh mengatakan : “Hai maut, di manakah sengatmu?” (1 Kor 15: 57) Pada masa itu, tubuh kita yang hanya tidur sementara akan berubah ( 1Kor 15: 51; 1Tes 4: 14), dari tubuh jasmani menjadi tubuh roh yang serupa dengan tubuh Kristus. (2 Kor 5: 1-2; Fil 3: 21)

(Dibaca : 440 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *