Firman Perkahwinan (1)

A. Asal Usul Pernikahan

 1. Diasaskan oleh Tuhan. (Kej 2:18-24).
 2. Bukan setiap orang dapat menjaga bujang/keperawanan. (Mat 19:9-12, 1 Kor 7:1-2, 6-7, 25-35).

B. Padanan/Pengaturan Tuhan

 1. Perkahwinan yang ideal diaturkan oleh Tuhan. (Kej 2:22, Mat 19:6)
 2. Pemilihan secara rawak (Kej 6: 2-3), serta orang-orang sundal dan pezinah (Ibr 13:4) bukannya aturan daripada Tuhan.
 3. Kasih dalam daging tidak boleh dipercayai. (2 Sam 13:1-2,11-17)
 4. Perkahwinan yang patut dicontohi. (Kej 24:1-27)
 5. Tidak boleh berkahwin dengan orang kafir. (Kej 26:34-35, 27:46, 28:2, Neh 13:23-31, 2 Kor 6:14-18)

C. Manusia tidak boleh berpisah

 1. Suami isteri seperjanjian. (Mal 2:13-16, Ams 2:17)
 2. Musa membenarkan orang menceraikan isteri (Ul 24:1-4), Tuhan Yesus membantah. (Mat 19:7-9)
 3. Kedua-dua pihak yang percaya kepada Tuhan tidak boleh bercerai. (1 Kor 7:10-11)
 4. Satu pihak yang tidak beriman dan ditinggalkan boleh bercerai (1 Kor 7:12-17), yang berzinah kelihatan sama seperti mereka yang tidak percaya kepada Tuhan.

D. Susunan laki-laki dan perempuan

 1. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. (1 Kor 11:3, 8-9)
 2. Perempuan tidak dibenarkan mengawal laki-laki. (1 Kor 2:11-15, 1 Kor 14:34-35)
 3. Isteri kepunyaan suami, dan bukannya suami kepunyaan isteri. (Kid 2:16, 6:3, 7:7)
 •  Sama seperti Sara taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. (1 Ptr 3:6)

E. Firman Suami Isteri

 1. Isteri tunduk kepada suami, suami mengasihi isteri. (Ef 5:22-33, Kol 3:18-19, 1 Ptr 3:1-7, 1 Tim 2:8-15)
 2. Bukannya saling mentaati. (Ef 5:21)

F. Keluarga yang takut akan Allah

 1. Diberkati. (Mzm 127,128)
 2. Melahirkan keturunan ilahi. (Mal 2:15)

 

(Dibaca : 889 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *