Kajian Kitab Amsal : Allah & Manusia

Unit Empat: ALLAH DAN MANUSIA

[1] Di hadiratNya manusia adalah berdosa (20.9).

[2] Tuhan membalas manusia menurut perbuatan kerjaNya (24.11,12).

[3] Takut akan Tuhan (2.5; 9.10) adalah berkaitan dengan pengetahuan seseorang terhadap Dia (1.7).

[4] Dalam segala lakumu, mesti percaya dan bersandar kepada Tuhan (3.5,7) – akuilah dan ketahuilah, ikutilah, dll. kepada pimpinan ilahi yang bersesuaian dengan rencana manusia tetapi tertakluk kepada Ya atau Tidak dari Tuhan (19.21).

Unit Lima: ASPEK-ASPEK HIKMAT

  • Arahan atau latihan (1.2a, 3a).
  • Kefahaman atau panca indera (1.2b; 2.2).
  • Pengurusan secara bijak (1.3a; 10.5; 12.8).
  • Kepintaran dan kebijaksanaan (1.4b; 1.5; 22.3).
  • Pengetahuan dan pembelajaran (1.5; 2.1-5; 3.6).

Unit Enam: PENCAPAIAN HIKMAT

Hikmat adalah untuk setiap orang yang mengingininya. Ianya sama nilai seperti karaktor. Dan ianya harus dikumpulkan dan disimpan untuk yang lurus dan jujur, untuk orang-orang mulia, untuk orang-orang kudus (2.7-9).

Hikmat datang daripada wahyu dan ilham (2.6; 30.4-6) juga datang dari kemuridan (‘discipleship’) dan disiplin (2.6; 2.4; 2.5); ianya akan melahirkan pertobatan — berbalik daripada kejahatan (9.10; 8.13; 3.7b); mendatangkan kesetiaan dan kasih sayang untuk kehidupannya (8.34f; 9.5,6) dan rela dididik disampai pada kesudahannya (9.9), terbuka kepada perintah-perintah Tuhan (10.8) dan hajaran (3.11f) serta kepada nasihat dan kritikan manusia (13.10; 17.10).

Unit Tujuh: SI BODOH – SUATU DOSA DI HADIRAT TUHAN

[1] Teks yang utama berkenaan si-Pandir ialah Ams fasal 7; kata kerjanya yang asal membentuk perkataan ‘memperbodohkan’ ialah untuk ‘memperdayakan’ atau ‘menggoda’. Di ayat 1.10 Si-Pandir adalah orang yang terlalu senang diperdaya, tertipu dan bersikap bodoh. Dia seorang yang naif (14.15; 22.3) dan tidak bertanggung (1.32). Dia adalah pemalas dan malas berfikir, dan kemungkinan ia memerlukan alat bantu pandang-dengar untuk mentobatkannya (19.25). Ia tidak mempunyai kestabilan (1.22-32) dan hanya gemar bersuka-ria dan mengejar kesia-siaan (12.11).

[2] Si bodoh – kesil (tiga istilah yang paling lazim digunakan: kesil, ewil dan nabal; ianya muncul sebanyak 50 kali). Ia tidak mempunyai kesabaran dalam mencarikan hikmat, juga tidak menumpukan perhatian atasnya (17.24; 17.16). Masalahnya ialah dasar rohaninya dan bukan dasar mental. Ia suka mengulang-ulang perbuatan bodohnya (26.11) dan lebih suka kepada ilusi-ilusi keselesaan (14.8). Dia menolak perasaan takut akan Tuhan (1.29). Di masyarakat ia merupakan gejala ancaman: tidak mempunyai pertuturan kata-kata yang wajar atau berakal (14.7; 17.12; 8.6; 10.23; 29.11).`ewil (19 kali) kebebalan dan kedegilan; sesuatu yang lebih gelap daripada kesil. Ia mendedahkan kebodahan sendiri sebaik saja ia membuka mulutnya (17.28; 24.7; 10.14). Ia tidak mempunyai daya kawalan diri atau keseimbangan diri (20.3; 12.16; 27.3; 29.9), serta tidak sabar terhadap apa jua nasihat (1.7; 10.8; 12.15; 15.5). Nabal (3 kali di kitab Amsal 17.7; 30.22; 30.32), termasuk sifat-sifat di atas tetapi ditambahkan dengan sifat kurang beradab dan tidak berakal, cf. Mzm 14:1; I Sam 25.17. Seseorang yang pemikirannya tertutup kepada Tuhan dan kepada taakulan dan sebab-musabab.

[3] Si pencemooh (lesh) muncul sebanyak 17 kali di kitab Amsal. Ianya berkontras dengan si bijak. Berkenaan orang demikian, sikap mentalnya yang menentukannya dan bukan daya kemampuan mentalnya. Ia menentang sehebat-hebatnya pembetulan dari orang lain (9.7,8; 13.1; 15.12) dan menghalang setiap tindakan yang mengarah kepada hikmat (14.6). Ia memaparkan kepalsuan dan seorang yang senjaga membuat kacau (21.24; 22.10; 29.8), tambahan pula, ia sendiri mencemoohkan para pencemooh (3.34). Sikap dan pengaruhnya yang buruk begitu ketara kelihatan di hadapan orang ramai (24.9).

Unit Lapan: SI MALAS

[1] Ia tidak akan memulakan sesuatu (6.9,10). Sewaktu kita bertanya kepada si malas: “Berapa lama….’ atau ‘Bila…’, kita adalah terlalu muktamad kepadanya. Sebab ia sememangnya tidak tahu.

[2] Ia tidak akan menamatkan sesuatu (12.27) ~ 19.24;26.15.

[3] Ia tidak akan berdepan menghadapi sesuatu. Ia mulai mempercayai alasan-alasan sendiri, ‘kemungkinan ada penjahat di luar…’ (22.13) dan membela kemalasan sendiri; sebab ia menganggap dirinya ‘lebih bijak dari pada tujuh orang yang menjawab dengan bijaksana’ (26.16). Ia gemar membuat keputusan dengan cara senang (20.4) dan bersikap tidak jujur (26.13-16).

[4] Ia malas tidak mahu berbuat apa-apa (13.4; 21.25f), tidak berupaya (15.19). Ia seorang yang tidak berguna (18.9) dan menjengkelkan (10.26) – kepada setiap majikan yang menjawatnya.

[5] Titik perubahan si malas: Seorang pemalas harus dipermalukan oleh semut (6.6ff) dan pelajari pengajaran-pengajaran utama dari kawanan ini: (1) biarpun tidak ada pemimpin tetapi berinisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu secara teratur (6.7); (2) Mereka mengetahui masa dan tahu menyiapkan makanan (musim panas dan musim menuai) (6.8). Begitulah seorang pemalas perlu ‘memberi perhatian’ dan ‘bekerja’. Seorang pemalas kemungkinan akan mendapat hajaran tetapi kemungkinan terlambat dan menyesal kemudian (6.11; 12.24; 24.30,31). Justeru itu, bangunlah, bangkitlah dan perbetulkan serta perbaiki diri dan bertindaklah dengan bijak.

(Dibaca : 556 kali)


Gereja Yesus Benar Sabah

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *