Definisi-definisi Hikmat Israel Purbakala Di Perjanjian Lama

[1] Hikmat dan Tradisi

Apliksi-aplikasi perkataan hikmat (Hebrew: chokhmah atau hokhmah): kebolehan membuat pemerhatian secara tajam dan tepat, kepintaran di dalam penemuan atau perancangan dan kebijaksanaan dalam reka cipta.

Alkitab seringkali menyentuh tentang hikmat dan orang-orang bijaksana di negara-negara jiran Israel, khasnya yang di Mesir (Kis 7.22; I Raj 4.30; Yes 19.11,12), di Edom dan Arabia (Yer 49.7; Ob 8; Ayb 1.3; I Raj 4.30), di Babel (Yes 47.10; Dan 1.4,10) dan Fenisia (Yeh 28.3f; Za 9.2). Hikmat adalah dikaitkan dengan tradisi, sekolah-sekolah dan koleksi-koleksi kesusasteraan hikmat yang tidak terpisah dari sosio-keagamaan.

1. Kemahiran Yusuf dalam penafsiran mimpi (Kej 41.39ff).

2. Perempuan bijakasana Tekoa yang menghadap Daud (II Sam 14.2ff).

3. Penghakiman Salomo dalam kes dua orang bayi (I Raj 3.16-28), jawapan-jawapan yang dia berikan kepada soalan-soalan yang diajukan Ratu Seba (I Raj 10.3ff).

Dalam PL, ‘orang-orang bijak’ atau guru-guru bijak adalah tergolong dalam kelas orang-orang penting atau terkenal (cf. Yer 18.18; Ams 1.6; 22.17; Ayb 15.18), di mana mereka adalah setaraf dengan para imam, nabi dan pegawai-pegawai sebagai pucuk pemimpin dalam kehidupan sosial Israel. Mereka selalunya dikaitkan dengan para tua-tua komuniti dan berfungsi sebagai kaunselor. Mereka memperhatikan alam semulajadi, alam manusiawi dan merenung akan masalah-masalah kehidupan serta membekalkan didikan dan tunjuk ajar tentang penentuan dan maksud takdir seseorang. Mereka membandingkan nyawa binatang dengan nyawa manusia (Ams 6.6ff), serta membentukkan moto-moto perlakuan dan berkhidmat sebagai penasihat-penasihat — terutama dalam mendidik generasi muda (Ams 1-9; cf. Mzm 34.37). Kekadangnya ia dipandang sebagai ‘master workman’ [ahli pertukangan yang mahir] (Ams 8.30), membantu Yang Mahakuasa di dalam kerja penciptaanNya. Di dunia, perkataan-perkataan hikmat yang disampaikan akan mengarahkan seseorang untuk membuat keputusan dengan betul dan bertujuan menjamin kebahagiaan seseorang individu, atau untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhannya.

[2] Definasi Dan Bentuk Corak Amsal

Istilah “Amsal” dalam bahasa Ibrani ialah mashal, yang menjelaskan dengan terperinci satu penyampaian, yakni satu penyata yang bukan hanya berkaitan dengan satu fakta, tetapi berdiri sebagai sokongan atau mewakili fakta-fakta lain yang berkenaan. Pengamalan mashal adalah berkaitan dengan pemerhatian akan kehidupan dan perwatakan manusia dan ianya selalu disampaikan dalam bentuk atau corak yang pendek serta tepat ke butirannya.

[3] Corak Bentuk Mashal

Mashal merangkumi:

(1) Satu perbandingan yang diekspresikan dan bahasa figuratif dan enikmatik (cf. Ams 1.6);

(2) Cerpen atau kisah-kisah dari Yotam (Hak 9.8-15) dan Yoas (II Raj 10.49);

(3) Perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam II Sam 12.1-6; 14.5-7; I Raj 20:39f;

(4) Penyampaian alegori seperti yang dibentangkan dalam Yeh 17:2-10; 20.49;

(5) Mashal yang terkenal: I Sam 10.12; 19.24;

(6) ‘Amsal-amsal purbakala’: I Sam 24.13; Yeh 18.2 dan Yer 31.29.

 

(Dibaca : 466 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *