Terdapat banyak kebaikan doa dan sukar untuk dihuraikan semuanya, hanya membincangkan beberapa butir sebagai rujukan dalam penyempurnaan rohani.

 1. Dapat menghasilkan buah bibir (Ibr  13 : 15  ruj  Yes 62 : 6 – 7).
  • Berdoa seperti memberi  persembahan (Mzm   141 : 2 ,  116 : 17).
  • Dikenyangkan dengan kebaikan (Ams  12 : 14 , 116 : 17).
 2. Supaya dosa diampuni, kejahatan disucikan  (1 Yoh 1 : 9).
  • Dosa akan  diampuni (Yak 5 : 15).
  • Doa berkasih dapat menutupi banyak sekali dosa (1 Ptr  4 : 7 – 8 , 1 Yoh 5 : 16).
 3. Dapat menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat (Yak 5 : 14 – 15 , Mrk 9 : 28 – 29).
  • Berdoa dan berpuasa dapat mengusir semua syaitan (Mat  17 : 21).
  • Firman Tuhan Yesus adalah pedang Roh (Ef 6 :  17 – 18).
 4. Supaya mencapai pertumbuhan kerohanian dan dibangunkan (1 Kor 14 : 4).
  • Mencapai pertumbuhan hikmat rohani dan memahami kehendak Tuhan (Yak 1: 5, Ef  1 : 17 – 18 , Kol  1 : 9 – 10).
  • Menambah iman, memperoleh kekuatan (Luk  17 : 5 , Ef  3 : 16 , Kis 4 :  31).
 5. Dapat hidup tenang dalam segala kesalehan dan kehormatan (1 Tim 2 : 1 – 3).
  • Lepas dari penderitaan (Yak  5: 13 , Ayb  42 : 10).
  • Memperoleh damai sejahtera yang melampaui segala akal (Flp  4 : 6 – 7 , Mzm 145 : 18 – 19).
 6. Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan (2 Tes  3 : 1).
  • Allah akan membuka pintu untuk pemberitaan bagi  kita (Kol 4 : 3 , 1 Tim 2 : 1 – 4).
  • Pasti menghasilkan banyak buah (Yoh 15 : 16)
 7. Suci dan tak bercacat (Flp  1 :  9 – 11)
  • Telah melakukan kehendak Tuhan (1 Tes  5 : 17 – 18).
  • Telah menyelesaikan misi (ruj  Yoh   15 : 16   , Yes 62 : 6 – 7).
 8. Untuk  hidup yang kekal (Yud 20 – 21)
  • Tahan berdiri di hadapan Tuhan (Luk  21 : 36).
  • Menikmati  kebahagiaan (Luk 12 : 37 , 1 Ptr 4 : 7 – 8)

Kesimpulan : Tuhan, kaya bagi semua orang yang berseru kepadaNya  (Rm  10 :  12).

 

(Dibaca : 560 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *