Sebab-sebab Doa Tidak Dikabulkan

Doa sesetengah orang besar kuasanya, tetapi juga terdapat doa sesetengah orang tidak dikabulkan, apakah sebab-sebabnya ? Di sini menurut Alkitab telah disenaraikan butir-butir seperti berikut:-

1. Hati berasa bimbang (Yak 1 : 6 – 7)

 • Teriakan yang kosong tidak didengari (Ayb 35 : 13).
 • Berseru dalam kesetiaan akan didengari (Mzm 145 : 18 – 19).

2. Keras hati tidak mendengar panggilan Tuhan (Za 7 : 12 – 13)

 • Sesiapa yang tidak mendengar perintah Tuhan, Tuhan juga tidak akan mendengarkannya (1 Sam 15 : 23 – 28).
 • Allah akan mendengarkan orang yang melakukan kehendakNya (Yoh 9 : 31 , ruj Yoh 15 : 7).

3. Tiada kasih (Ams 21 : 13)

 • Orang kaya yang tiada kasih (Luk 16 : 19 – 2).
 • Orang yang memperhatikan orang lemah akan diluputkan Tuhan dari celaka (Mzm 41 : 2).

4. Tidak mengampuni orang (Mat 6 : 14 – 15)

 • Penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan (Yak 2 : 13, Mat 18 : 21 – 35).
 • Kita mengampuni orang lain, Tuhan juga akan mengampuni kita (Mat 6 : 12 – 14).

5. Berbuat jahat (Yes 1 : 15 – 16, Yeh 8 : 17 – 18)

 • Sekalipun orang yang berkelakuan tidak baik (tidak menahan kakinya) berpuasa dan berdoa, Tuhan juga tidak dengar (Yer 14 : 10 – 12).
 • Doa orang jujur dikenan Tuhan (Ams 15 : 8).

6. Orang durhaka (Ayb 27 : 8 – 9)

 • Lenyap harapan orang fasik (Ayb 8 : 13).
 • Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan (2 Ptr 2 : 9).

7. Yang salah berdoa – meminta yang tidak patut (Yak 4 : 3 – 4)

 • Permohonan yang mengingkari firman Tuhan tidak dikabuli Tuhan (Luk 9 : 51 – 56 , Mrk 10 : 35 – 38).
 • Meminta menurut kehendak Tuhan pasti dikabuli (1 Yoh 5 : 14 – 15).

8. Yang berdosa (Yes 59 : 1 – 2)

 • Allah tidak mendengarkan doa orang-orang berdosa (Yoh 9 : 31).
 • Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telingaNya dengar doa mereka (1 Ptr 3: 12 , Ams 10 : 24 , 15 : 29).

 

(Dibaca : 685 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *