Persahabatan Doa

1. Makna penubuhan persahabatan doa

  • Mendirikan pengejaran kerohanian peribadi, memupuk ketekunan dalam doa, mengalami sukacita dalam kepenuhan Roh Kudus, menunjukkan kuasa doa ( Kis 1 : 14 , Mat 18 : 19 ).
  • Memupuk semangat kekeluargaan yang saling prihatin, saling mendoakan, menyelesaikan masalah, persekutuan rohani yang berat sama dipikul ringan sama dijinjing ( Yak 5 : 16 ).
  • Merangsangkan kesan ketekunan doa yang sehati, menyembuhkan penyakit, mengusir setan, menggerakkan kerja suci demi meneguhkan firman yang diberitakan ( Mrk 16 : 20 , Kis 12 : 5–7).

2. Perlaksanaan persahabatan doa:

  • Setiap anggota di merata tempat menetapkan doa masing-masing serta memimpin ahli keluarga berdoa.
  • Sesi doa persahabatan yang tetap.
  • Doa khas.

(1) Hal yang cemas : Apabila seiman ditimpa hal yang tidak diingini, harus meminta bantuan doa melalui telefon dengan cepat.

(2) Jangka panjang : Penyakit jangka panjang atau simbaptisan.

(3) Waktu biasa : Jika ahli persahabatan mempunyai hal dalam keluarga yang harus dibantu

doa, boleh minta bantuan doa bila-bila masa sahaja.

3. Perkongsian dan persahabatan doa

  • Jika terdapat hal bantuan doa, haruslah ambil berat dan menyusulinya.

(1) Adakah telah digenapi Tuhan ?

(2) Adakah perlu terus membantu doa atau berhenti ?

  • Jika memperoleh anugerah melalui bantuan doa, harus menjemputnya memberi saksian dan mengucap syurkur dalam kebaktian persahabatan supaya setiap ahli dapat mengongsikan anugerah Tuhan.

 

(Dibaca : 371 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *