Selidikilah dirimu…

Evelyn Raising

Selidikilah dirimu

Adakah engkau benar-benar

Seorang pengikut-Nya

Yang setia terhadap segala perintah-Nya?

Selidikilah dirimu

Adakah engkau sentiasa tekun

Tidak jemu-jemu merenungkan

Segala Firman-Nya dalam Kitab Suci?

Selidikilah dirimu

Adakah engkau berasa layak

Untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Allah?

Sesungguhnya Allah, Dia adalah kudus dan sempurna

Selidikilah dirimu

Adakah engkau telah memiliki

Roh-Nya yang Maha kudus dan begitu mulia?

Adakah engkau memiliki kepenuhan Roh-Nya?

Sehingga engkau memancarkan buah Roh Kudus?

Selidikilah dirimu

Adakah kehidupanmu adalah hidup yang berdoa?

Adakah engkau merasai kenikmatan doa?

Selidikilah dirimu

Adakah engkau sudah mempersembahkan

Seluruh tubuhmu kepada-Nya?

Adakah kerana kasihmu kepada-Nya?

Sedalam manakah kasihmu kepada-Nya?

Selidikilah dirimu

Yang manakah pilihanmu?

Seluruh dunia atau…memiliki

Dia yang telah disalibkan diri demimu?

Soal Jawab Dasar Kepercayaan

Soal Jawab  : PERJAMUAN KUDUS

Terjemahan oleh: Rose Patsy 

Soalan 1

Perjamuan kudus bukanlah perkara yang wajib diadakan. Mengambil roti dan cawan adalah sekadar tradisi untuk memperingati kematian Tuhan semasa zaman para rasul. Pada zaman ini, terdapat banyak cara lain untuk umat Kristian memperingati kematian Tuhan.      

 • Setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, memecah roti dan memberikannya kepada pengikut-pengikut-Nya, Dia berseru, ”Inilah daging-Ku yang diserahkan bagimu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku” (Luk 22:19; lihat juga I Kor 11:23-25). Tuhan jelas memberi arahan bahawa perjamuan kudus adalah cara untuk memperingati kematian-Nya. Melalui perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan (I Kor 11:26). Bagaimanakah pula kita boleh mengetepikan kepentingan perjamuan kudus?
 • Mengambil bahagian dalam roti dan cawan untuk memberitakan kematian Tuhan dilaksanakan bukan sahaja oleh para rasul malah semua pemercaya walaupun pada zaman moden sehinggalah kedatangan semula Tuhan (I Kor 11:26).
 • Mengambil bahagian dalam roti dan cawan semasa perjamuan kudus bukan sekadar tatacara tradisi atau formaliti. Perbuatan ini membawa makna yang besar dan keberkesanan rohaniah.

Soalan 2

Perjamuan kudus hanyalah semata-mata waktu untuk kita memperingati kematian Tuhan.

 • Walaupun perjamuan kudus adalah suatu waktu iaitu kita memperingati dan memberitakan kematian Tuhan, namun beberapa fungsi rohaniah yang penting berlaku pada masa tersebut. Apabila kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus:

1. Kita bersatu dengan Tuhan di dalam Roh Kudus (I Kor 10:16; istilah Yunani untuk ‘perjamuan’ dalam I Kor 16:16  adalah ‘Koinonia’ yang bermaksud ‘persahabatan’; Yoh 6:56); dan kita juga bersatu sesama kita (I Kor 10:17).

2. Kita menerima hidup kekal (Yoh 6:53-54).

3. Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman (Yoh 6:54).

Soalan 3

‘Transubstansiasi’ bermaksud setelah diberkati, roti dan jus anggur bertukar secara fizikal menjadi daging dan darah Tuhan Yesus. ‘Konsubstansiasi’ bermakna daging  dan darah fizikal wujud bersama roti dan jus anggur. Kenapakah Gereja Yesus Benar tidak bersetuju dengan kedua-dua pandangan ini? 

 • Roti dan jus anggur menjadi daging dan darah Tuhan setelah doa ucapan syukur.  Dengan memakan dan meminum perjamuan, kita memperolehi kesan rohaniah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi dari segi fizikalnya, roti dan jus itu tidak berubah bentuk.
 • Manna yang dimakan oleh kaum Israel di padang gurun merupakan gambaran awal kepada roti sejati dari syurga iaitu daging Tuhan Yesus (Yoh 6:31-33; 49-51). Menurut Paulus, kaum Israel memakan ‘makanan rohani’ dan meminum ‘minuman rohani’ (I Kor 10:3-4).  Bayangan awal ini adalah dari segi pengertian rohani. Oleh itu semasa perjamuan kudus, kita mengambil bahagian dalam daging dan darah rohani Tuhan.
 • Tuhan Yesus berkata, ”Rohlah yang memberi hidup, darah daging sama sekali tidak berguna” (Yoh 6:63). Di sini Tuhan mengulas kembali perenggan sebelumnya (ayat 32-57) kerana pengikut-pengikut-Nya sukar menerima ungkapan ini (ayat 60). Dalam erti kata lain, daging dan darah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah daging dan darah rohani dan bukan fizikal.

Soalan 4

Simbolisme menerangkan bahawa roti dan cawan hanya sekadar simbolik kepada daging dan darah Yesus. Mengapakah pandangan ini salah? Tuhan Yesus tidak mungkin telah memberikan daging dan darah-Nya kepada pengikut-pengikut-Nya sedangkan Dia belum lagi disalibkan semasa Dia memberi syukur terhadap roti dan cawan.

 • Apabila Tuhan Yesus memulakan perjamuan kudus, Dia tidak melafazkan “Ini menggambarkan daging-Ku”  atau  “Ini menggambarkan darah-Ku”; sebaliknya, Yesus berkata  “Inilah daging-Ku”  dan  “Inilah darah-Ku” (Mat 26:26; 28).
 • Tuhan Yesus berseru “daging-Ku adalah benar-benar makanan dan darah-Ku adalah benar-benar minuman”  (Yoh 6:55).  Semasa perjamuan kudus, roti yang kita makan sebenarnya adalah tubuh Tuhan Yesus dan cawan yang kita minum sebenarnya adalah darah Tuhan Yesus.  Walau bagaimanapun, daging dan darah itu adalah secara rohani dan bukan secara fizikal (lihat soalan sebelumnya).

Soalan 5

Hanya paderi sahaja yang boleh mengambil bahagian dalam kedua-dua roti dan cawan. Pemercaya lain boleh mengambil bahagian dalam perjamuan roti sahaja.

 • Apabila Tuhan Yesus memulakan perjamuan kudus, pengikut-pengikut-Nya mengambil bahagian dalam kedua-dua roti dan cawan (Mat 26:26-27). Mereka merupakan golongan pemercaya dan bukan paderi.
 • Apabila Paulus menulis kepada jemaat di Korintus berkenaan dengan perjamuan kudus, dia secara khususnya menuliskan kepada kesemua jemaat di sana (lihat I Kor 10:16; 11:26). Oleh itu, semua pemercaya berhak untuk mengambil bahagian dalam roti dan juga cawan.

Soalan 6

Mengapakah gereja anda tidak membenarkan mereka yang bukan ahli Gereja Yesus Benar untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus?

 • Dalam Kitab Perjanjian Lama, bangsa asing tidak dibenarkan memakan paskah (Kel 12:43). Jamuan Paskah adalah bayangan awal kepada perjamuan kudus dalam Kitab Perjanjian Baru (I Kor 5:7-8). Oleh itu, sesiapa yang tidak mengambil bahagian dalam penyelamatan Tuhan tidak boleh mengambil bahagian dalam perjamuan kudus kerana mereka adalah orang asing dalam kerajaan Tuhan.
 • Daging dan darah Tuhan adalah kudus dan suci; sesiapa yang dosanya masih belum dibersihkan melalui pembaptisan tidak layak untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus (lihat I Kor 11:27-29). Hanya mereka yang telah menerima pembaptisan untuk penghapusan dosa secara benar dan tepat yang berhak menerima perjamuan kudus.
 • Perjamuan kudus adalah satu persahabatan (Koinonia) di kalangan pemercaya dalam gereja. Mereka yang tidak percaya atau mereka yang bukan seiman dengan kita tidak tergolong dalam persahabatan gereja sejati ini. Oleh itu, mereka tidak boleh mengambil bahagian dalam perjamuan kudus.

Dunia Tanpa Sempadan

Nydia

Ungkapan ‘dunia tanpa sempadan’ tidak asing lagi bagi masyarakat kini.  Penyataan ini juga tidak membawa erti bahawa dunia kini tidak dipisahkan oleh sempadan geografi lagi.  Ungkapan ini sebenarnya amatlah sinonim dengan penggunaan internet[1]. Dunia masa kini dihubungkan dengan jarak yang amat ‘dekat’, pantas dan mudah melalui kemudahan internet.  Apabila disebut sahaja tentang bagaimana mendapatkan maklumat, maka ramai yang mengaitkannya dengan internet.  Kita boleh menjelajah ke seluruh dunia dalam sekelip mata tanpa perlu berganjak dari tempat duduk; segala maklumat pula berada di hujung jari kita, hanya perlukan click sahaja dapat merealisasikan apa yang kita ingini!   Sememangnya internet merupakan salah satu cara hidup kita hari ini.

Manfaat

Keupayaan internet sebagai alat komunikasi telah jauh mengatasi sebarang alat-alat komunikasi sedia ada.  Khususnya dari segi media elektronik, pengenalan internet seolah-olah telah mengambilalih peranan penting alat-alat percetakan, telefon dan televisyen yang telah berzaman menjadi alat penting dalam media untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai.  Ini kerana hubungan interaktif dan lebih pantas dapat dinikmati melalui penggunaan internet sahaja tanpa dibatasi oleh had geografi.  Tambahan pula ia merangkumi penghantaran maklumat sama ada dalam bentuk teks, grafik bahkan bunyi sekalipun!

Tidak dapat dinafikan bahawa penghantaran dan penyebaran maklumat melalui kemudahan internet banyak menyumbang kepada keselesaan manusia.  Tanpa memerlukan kos penghantaran dan masa yang panjang, laman-laman web[2] mudah dikunjungi untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki.  Boleh dikatakan bahawa pengiriman makluman menerusi e-mail lebih pantas dan jimat terutamanya bagi jarak jauh.  Perkhidmatan ini amatlah memudahkan sama ada golongan berkerjaya mahupun pelajar.  Kepentingannya amat dirasai sehinggakan ada yang mengatakan bahawa ‘harinya’ tidak bermakna, kosong dan hambar, malah membuang waktu kerana tidak dapat menjalankan urusan ‘segera’ akibat tidak dapat mengakses internet.  Tidak dapat disangkal lagi kepentingannya kepada para pengguna.

Dari aspek kemajuan gereja, kita juga mengakui kebaikan perkhidmatan ini.  Dalam era moden ini, penyebaran Injil kebenaran juga turut dimajukan melalui internet  khususnya, pihak penginjilan antarabangsa turut memanfaatkan penginjilan melalui internet.  Perkhidmatan ini telah merapatkan lagi perhubungan antara gereja-gereja dari seluruh dunia.  Sememangnya menjadi suatu hal yang wajar bagi pihak gereja untuk memiliki perkhidmatan sedemikian sekiranya mampu.  Telah tiba saatnya bagi semua gereja tempatan yang memiliki talian telefon untuk memiliki perkhidmatan internet di gereja masing-masing untuk memudahkan para penginjil kita berurusan dengan ibu gereja walaupun pada saat itu mereka berada di suatu jarak yang jauh. Kebocoran yang seringkali dihadapi oleh gereja-gereja di luar bandar ialah keciciran surat makluman daripada ibu gereja.  Dengan adanya kemudahan internet, pastinya masalah sedemikian tidak berlaku lagi kerana pihak gereja akan memperoleh maklumat yang diperlukan dengan menghubungi kakitangan di pejabat ibu gereja secara online.

Ilmu-ilmu teologi juga boleh diterokai dengan melayari laman web, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki sebarang bahan rujukan tentang alkitab.  Banyak bahan akan diperolehi dengan melayari laman-laman web Kristian seperti Sabdaweb.com, Alkitab online, dan banyak lagi, kita mampu menyusur sejarah alkitab melalui laman-laman web tersebut sama ada dalam Bahasa Inggeris mahupun Bahasa Indonesia. Bagi pemercaya Gereja Yesus Benar, kita boleh mendengar khutbah secara online dengan melayari laman web gereja[3] kita tatkala berada di tempat yang berjauhan dengan gereja. Demikian juga dengan bahan-bahan bantu mengajar untuk kelas pendidikan agama, perkhidmatan ini amat bermanfaat.  Sungguhpun demikian, kita mestilah bijak menilai bahan-bahan yang bersesuaian dengan gereja kita.  Tidak kira dalam aspek keagamaan, ekonomi mahupun isu-isu antarabangsa, internet boleh dikatakan sebagai suatu wadah maklumat yang sangat berguna dan amat membantu.

Membimbangkan

Di sebalik kebaikan-kebaikan yang dinikmati melalui kemudahan ini,  terdapat beberapa perkara yang dibimbangkan  akibat ‘kerakusan’ mengakses internet. Adalah dikhuatiri sekiranya ada di kalangan seiman kita menyalahgunakannya dengan melayari laman-laman web yang tidak sesuai.  Kebelakangan ini seringkali kita mendengar tentang pornografi, atau juga dikenali sebagai laman web lucah.  Sebagaimana masyarakat dunia kini yang umumnya telah mengalami keruntuhan akhlak; tidak lagi mementingkan perintah Tuhan dalam hal percabulan, masalah ini turut menggerunkan pihak gereja. Golongan remaja yang sepatutnya masih berada di bangku sekolah, terjebak dalam dosa percabulan.  Masalah ini sedikit-sebanyak dikaitkan dengan pengaruh media cetak mahupun elektronik yang mengandungi unsur-unsur pornografi.  Sebagai umat Kristian, kita amat jelas dengan apa yang ditekankan oleh penatua Yakobus tentang perlanggaran akibat keinginan kendiri seseorang.  “…setiap orang dicobai oleh keinginan mereka sendiri. Apabila keinginan telah dibuahi, ia mendatangkan maut.”  Amat menakutkan sekiranya pelanggaran terhadap kebenaran ini akibat daripada melayari laman web yang tidak patut. Justeru, setiap umat Tuhan sepatutnya bijak memilih laman web yang sesuai untuk dilayari dan jangan merosakkan kerohanian sendiri.  Sebagai seorang Kristian, kita sepatutnya memiliki prinsip yang amat jelas berdasarkan surat rasul Paulus: “Segala sesuatu diperbolehkan.  Benar, tetapi bukan semua membangun!”

Selain itu, pelbagai jenis games yang terdapat dalam internet juga mengasyikkan golongan remaja kita, sehingga penggunaan internet di kalangan remaja telah sampai ke tahap yang membimbangkan.  Gejala ini digeruni bukan sahaja di kalangan ibu bapa, tetapi juga guru-guru pendidikan agama dan penguasa-penguasa gereja.  Ketagihan dalam aspek ini amat merugikan individu itu sendiri dalam pembaziran wang ringgit tanpa disedari.  Adalah menyedihkan sekiranya wang yang diperuntukkan sebagai persembahan di gereja digunakan untuk melayari internet atau sekadar bermain games sahaja.  Lebih teruk lagi ada yang mengadu bahawa anak mereka mencuri wang ibu bapa semata-mata terlalu ketagihan bermain games. Keadaan ini telah merugikan dan merampas kedudukan firman Tuhan dari dalam hati individu berkenaan kerana hati mereka sudah terpesong dan dicengkam oleh keinginan mereka dalam permainan tersebut. Pada masa yang sama, kerinduan terhadap firman Tuhan pula semakin luntur. Kekhuatiran akan menghilangnya anak-anak dari rumah dan dijumpai di mana-mana Cyber Cafe bukanlah suatu perkara baru.  Kita amat takut akan jerangkap samar yang dipasang oleh Si Jahat melalui internet. Ia seumpama ‘jalan ular di atas cadas.’  Suatu perangkap yang tidak disedari oleh umat Tuhan.  Perlu diingat bahawa di sebalik usaha pihak gereja untuk meneguhkan lagi pengetahuan dan iman  jemaat tentang kebenaran, Iblis pula memasang perangkapnya dalam pelbagai cara yang sangat halus, sehingga tidak disedari pun oleh umat Tuhan bahawa ini sebenarnya jerat.

Faktor seterusnya ialah masa.  Bagi mereka yang telah ketagih dengan melayari internet, mereka tidak lagi dapat mempertimbangkan hal-hal lain kerana khusyuk dengan aktiviti semasa yang mereka lakukan, bahkan ada yang lupa untuk makan, minum apabila berhadapan dengan komputer, tidak kira di rumah sendiri mahupun di Cyber Café. Kemerosotan dalam pembelajaran di sekolah juga dikaitkan dengan ketagihan melayari internet.  Sudah pasti kebiasaan sedemikian lambat laun akan memudaratkan diri sendiri.  Dari aspek kerohanian pula, kerisauan juga timbul apabila masa kebaktian diabaikan oleh sesetengah golongan. Masa untuk mengakses internet dibiarkan merebut masa untuk berkebaktian.  Fenomena ini membuktikan bahawa ada di kalangan jemaat yang tidak dapat menguasai diri lagi apabila mula melayari internet.  Tidak kira apa saja hal yang diusahakan, sepatutnya masa untuk berkebaktian tidak boleh diabaikan semata-mata untuk memuaskan keinginan mata sahaja.  Keadaan yang sama turut dirasai oleh pihak AJK gereja dengan ketagihnya jemaat terhadap rancangan televisyen sehingga mengabaikan firman dalam Ibrani 10:25.

Pendek kata, setiap umat Tuhan perlulah bijak mengurus masa masing-masing,  harus bijak untuk memanfaatkan kemudahan yang ada.  Biarlah kita MAMPU MENGUASAI DIRI SENDIRI dan jangan biarkan diri kita diperhambakan oleh apa pun yang boleh merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan, Bapa kita.  Alkitab mengatakan, “saatnya telah tiba untuk kita bangun dari tidur…”  Marilah kita mengkaji semula hubungan kita dengan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan walaupun hidup dalam dunia tanpa sempadan ini. 


[1] Secara umumnya Internet merupakan satu rangkaian bersifat global yang menghubungkan lebih dari seorang pengguna dari seluruh dunia yang membolehkan pertukaran maklumat berlaku.

[2] Merupakan fail-fail penerbitan multimedia interaktif. Sebuah laman web menggabungkan teks, grafik, bunyi, animasi dan unsur multimedia yang lain. Setiap laman disambung antara satu sama lain dengan hiperteks yang membolehkan anda bergerak dari satu laman ke laman yang lain.

[3] www.gys.or.id

Natijah Dadah

Faiyani Wong

Prolog

Pernahkah anda mendengar berita tentang seorang budak perempuan yang baru berusia tujuh tahun telah dibunuh oleh teman lelaki ibunya dengan tidak berperikemanusian? Setelah dibunuh, mayat budak perempuan tersebut dibakar agar tidak ditemui orang ramai. Apakah anda juga pernah membaca berita mengenai sebuah bas awam yang membawa penumpang telah mengalami kemalangan ngeri dan telah meragut nyawa 22 orang termasuk pemandu tersebut. Perdana Menteri kita menyifatkan kemalangan tersebut sebagai kemalangan terburuk yang pernah berlaku di Malaysia. Apakah persamaan kedua-dua kejadian tersebut? Pihak polis mendedahkan bahawa pembunuh dan pemandu adalah di bawah pengaruh dadah ketika kejadian tersebut terjadi. Kejadian-kejadian yang menakutkan ini menunjukkan bahawa dadah berupaya mempengaruhi minda manusia sehingga bertindak di luar kawalan manusia sendiri. Selain itu, sering kali juga kita mendengar keluhan penagih dadah yang telah bertaubat tetapi akhirnya tewas juga kepada godaan dadah apabila mereka terjerumus ke dadah semula. Apakah dadah sedemikian berkuasa sehingga mampu mengubah diri seseorang?

Definisi

Apakah itu dadah? Dadah ialah bahan kimia psikoaktif yang mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf seperti menyebabkan keadaan mabuk, khayal, ketagih, gangguan tingkahlaku dan sebagainya.  Penggunaan yang berterusan akan mendatangkan bahaya dan kerosakan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Takrif ini tidak meliputi alkohol dan tembakau serta ubat yang juga merupakan bahan kimia asli atau tiruan yang digunakan untuk mengesan, mencegah atau mengubati penyakit. Dadah adalah sejenis bahan kimia atau bahan asli dan apabila dimasukkan ke dalam badan ia boleh mengubah keadaan fizikal, emosi serta tingkahlaku penggunanya. Dadah yang digunakan tanpa mengikut arahan doktor. Walau bagaimanapun, dadah ditakrifkan secara paling umum sebagai sebarang bahan atau campuran bahan yang mana penggunaannya menyebabkan perubahan-perubahan dalam fungsi dan struktur fisiologi organisme.

Jenis-Jenis Dadah Yang Kerap Digunakan

Dadah-dadah yang kerap digunakan adalah Heroin, Morfin, Candu, ganja (hashish atau marijuana atau cannabis), amphetamin, barbitured, pill mx, kokain dan lain-lain. Walau bagaimanapun, dadah yang terkenal di negeri Sabah merupakan jenis syabu (methamphetamine). SYABU ialah nama panggilan (street name), iaitu sejenis dadah. yang berada dalam kumpulan SUMUIAN yang mana istilah saintifiknya “dMethamphetamine hydrochloride”. Perkataan syabu sebenamya berasal daripada bahasa Tagalog di negara Filipina dan ianya telah menjadi satu nama yang popular digunakan di Sabah oleh kerana pengaruh pengguna-pengguna dan pengedar-pengedar pelopor di Sabah yang terdiri daripada pendatang tanpa izin yang berbangsa Filipino. Panggilan-panggilan lain yang digunakan oleh pengguna-pengguna di pasaran Sabah dan luar Sabah adalah seperti berikut:-

 1. Ice
 2. Glass
 3. Crack Meth
 4. Hiropong
 5. Batu (Stones)

Syabu adalah satu jenis dadah tiruan atau pun ‘designer drugs’ yang telah wujud sejak perperangan dunia yang kedua. Pada, ketika itu, juru terbang (Fighter pilot) menggunakan syabu perlu berjaga-jaga semasa dalam penerbangan jauh dan juga askar-askar lain berperang tanpa tidur untuk tempoh masa yang panjang.

Dari segi sejarah Sabah, syabu mulai dikesan pada awal tahun 1992 yang dipengaruh oleh pembiakan Syabu kerana kebanyakan daripada pendatang-pendatang tanpa izin warganegara Filipina di Sabah adalah pengguna syabu dan syabu yang mereka bawa bersama-sama untuk kegunaan sendiri telah diedarkan juga kepada penduduk-penduduk tempatan.

Akibat Penyalahgunaan Syabu [Methamphetamine]

Kesan-kesan negatif syabu dibahagikan kepada dua jenis iaitu jangka masa pendek dan masa panjang. Kesan negatif jangka masa pendek adalah seperti berikut:

 1. Khayalan atau halusinasi pada penglihatan dan pendengaran;
 2. Perangai cepat marah, resah dan perasaan tidak tenang;
 3. Kenaikan suhu badan dan tekanan darah tinggi; dan
 4. Bersifat agresif.

Akibat jangka masa panjang adalah seperti berikut:

 1. Kerosakan pada saraf otak dan mengalami angin ahmar (strok);
 2. Kurang siuman dan mengalami gangguan mental;
 3. Keracunan pada sistem saraf tunjang;
 4. Pergantungan psikologikal ke atas syabu dan rasa tidak boleh hidup tanpanya;
 5. Mendatangkan kerosakan pada tisu yang teruk dan boleh membawa maut; dan
 6. Boleh mengakibatkan sejenis penyakit neurologi seakan-akan Parkinson’s Disease’ yang sukar diubati.

Hukuman  Dl Bawah Akta Dadah Berbahaya, 1952

METAMPHETAMINE adalah tersenarai di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 (pindaan 1998) dan berkuatkuasa pada 15.9.98 mengikut Akta A 1025.

1.      Pemilik 50g dan lebih Methamphetamine dianggap sebagai mengedar dadah dan akan dihukum mati mandatori jika sabit kesalahan.

2.      Pemilik lebih 30g tetapi kurang dari 50g Methamphetamine boleh dikenakan hukuman penjara 5 tahun sehingga seumur hidup dan sebatan tidak kurang dari 10 sebatan.

3.      Pemilik lebih 5g tetapi kurang dari 30g Methamphetamine boleh dikenakan hukuman penjara 2-5 tahun dan sebatan 3-9 sebatan.

4.      Pemilik kurang dari 5g Methamphetamine boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 atau pemenjaraan sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali.

5.      Pengguna yang menggunakan Methamphetamine ke atas diri sendiri boleh dikenakan tindakan di bawah seksyen 15 Akta Dadah Berbahaya dan jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM5,000 atau penjara. 

Statistik Penagihan

Menurut statistik yang dikumpul oleh PEMADAM Malaysia dari Januari 2005 sehingga Disember 2005, Sabah berada di tempat ke-8 daripada 15 buah negeri termasuk Wilayah Persekutuan dengan jumlah penagih sebanyak 2134. Menurut maklumat yang dikeluarkan oleh PEMADAM, penagih mula menagih pada umur kurang daripada 13 tahun, iaitu dari sekolah rendah lagi tetapi hal ini hanya dapat dikesan ketika mereka berada di sekolah menengah kerana pemeriksaan air kencing hanya dijalankan ketika di sekolah menengah. Ini ternyata menakutkan kerana pelajar yang sepatutnya menuntut ilmu di sekolah telah mula belajar menagih dadah! Selain itu, punca utama penagih mula menagih adalah kerana pengaruh kawan iaitu kes sebanyak 13776. Dalam peringkat ini, remaja semestinya lebih bergaul rapat dengan kawan-kawan berbanding dengan ahli keluarga mereka. Ini kerana mereka berpendapat rakan mereka memahami jiwa dan keperluan mereka. Mereka lebih suka berseronok daripada menghabiskan masa bersama keluarga. Statistik PEMADAM turut mendedahkan bahawa belia yang berumur di antara 20-24 tahun adalah penagih dadah yang ketiga tertinggi jumlahnya iaitu sebanyak 5098 kes. Jika kita merenungkan perkara ini secara mendalam, dalam lingkungan umur ini, belia sepatutnya sedang menimba ilmu di institusi pengajian tinggi sama ada awam atau swasta dan mereka sepatutnya telah boleh membezakan perkara yang baik dan perkara yang tidak baik terhadap diri mereka. Tetapi di sebalik menuntut ilmu, belia telah memilih untuk menjerumuskan diri dalam penagihan dadah daripada menimba ilmu. Jika perkara ini tidak diatasi, musnahlah harapan mereka untuk memperoleh segulung ijazah kerana dadah semestinya mampu membinasakan masa depan mereka.

Perjuangan Sengit

Apakah kesan perkara ini kepada gereja kita? Gereja memerlukan pekerja untuk meneruskan amanat yang telah diserahkan oleh Yesus Kristus agar menyebarkan Injil ke segenap pelosok dunia (Mrk 16:20). Tetapi jika ada jemaat yang terlibat dalam penagihan dadah bagaimanakah amanat ini dapat disempurnakan?

Sudah tentu diharap rakan-rakan di sekeliling kita, khasnya seiman kita sama sekali tidak terlibat dalam aktiviti negatif dadah. Namun apakah yang harus kita lakukan jika keadaan yang malang ini menimpa seiman kita? Janganlah kita menyisihkan atau menjauhkan diri daripada rakan kita. Ini kerana pada saat inilah rakan kita memerlukan kekuatan rohani untuk berhenti daripada penagihan. Masih ingatkah kita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang diangkat oleh empat orang? (Mrk 2:1-12). Ketika itu, ramai orang sedang mendengar firman yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Ketika dilihat ramai orang, maka, empat orang ini bersepakat untuk membawa masuk orang lumpuh tersebut ke dalam rumah dengan menurunkannya melalui atap rumah. Mereka tidak menghiraukan keselamatan mereka. Mengapakah mereka begitu bertekun? Perbuatan ini menunjukkan bahawa mereka percaya bahawa hanya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan rakan mereka. “Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: “Hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni!” (Mrk 2:5) Ternyata perbuatan mereka telah mengharukan Tuhan Yesus sehingga mengampuni dosa dan menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Daripada peristiwa ini, kita tahu bahawa hanya Tuhan Yesus yang berupaya mengampuni dosa kita dan mengubah diri kita kerana di dalam Tuhan Yesus ada hidup dan kegelapan tidak dapat menguasai-Nya (Yoh 1:4-5) Sekiranya kita berdoa dengan penuh iman dan tidak meragui Tuhan Yesus, Tuhan Yesus semestinya akan membantu rakan kita agar rakan kita dapat keluar daripada maut. Oleh itu, janganlah kita berhenti berdoa demi rakan kita. Berdoalah dengan penuh kasih agar perbuatan kita dapat mengharukan hati Tuhan Yesus. “Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia; dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni.” (Yak 5:15).

Sebagai ibu bapa, janganlah menggunakan alasan sibuk sehingga mengabaikan tanggungjawab kita untuk mendidik anak-anak. Haruslah luangkan lebih banyak masa bersama anak-anak. Sebagai ibu bapa, salah satu cara untuk melayani Tuhan adalah dengan mendidik anak-anak agar takut akan Tuhan. Ini mungkin adalah pekerjaan yang paling berat dan sukar, memandangkan kita tinggal di abad ke-21 kini yang penuh dengan godaan dosa dan penyesatan dalam pelbagai jelmaan dan bentuk. Tetapi jika kita bersandar kepada Tuhan Yesus, kita akan menjadi kuat sama seperti Rasul Paulus yang menyatakan bahawa beliau menjadi kuat kerana adanya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada beliau (Flp 4:13). Bagaimanakah beliau mendapat kekuatan itu? Beliau memperoleh kekuatan dengan sentiasa berdoa kepada Tuhan Yesus. Jika sebuah keluarga dapat berdoa bersama-sama, ini akan mengukuhkan iman dan kerohanian anak-anak dan juga ibu bapa. Tambahan pula, ini merupakan suatu pelayanan dan juga suatu persembahan yang disukai oleh Tuhan (Mzm 145:18). Dalam zaman rasul-rasul, Rasul Barnabas sangat mementingkan doa dan sering kali berdoa kepada Tuhan sehingga dipenuhi dengan Roh Kudus (Kis 11: 24) Ini kerana beliau sedar bahawa melalui doa, hubungan kita dengan Tuhan akan bertambah mesra dan juga dapat mengukuhkan iman dan kerohanian kita. Oleh itu, janganlah kita mengabaikan kehidupan yang berlandaskan doa. Haruslah kita ingat bahawa anak-anak adalah seperti sebuah botol yang kosong dan menanti untuk diisikan oleh ibu bapa. Isikanlah anak-anak kita dengan perkataan Tuhan, nasihatilah mereka dengan berlandaskan firman dalam alkitab kerana jika memarahi mereka dengan menggunakan perkataan manusia, anak-anak akan beranggapan kita suka berleter dan sebaliknya akan memalingkan muka mereka daripada kita kelak. Jika kita menggunakan kata-kata Tuhan untuk menasihati mereka, ini secara tidak langsung akan menanamkan sifat takut akan Tuhan dalam hati mereka.

Sebagai anak, haruslah kita melibatkan diri dalam aktiviti di gereja dan berkumpul bersama dengan para seiman yang lain untuk berkongsi supaya kita dapat saling mendorong untuk membangunkan kerohanian. Janganlah kita menganggap bahawa sudah mencukupi jika kita hanya menghadiri kebaktian pada hari Sabat. Sekiranya firman Tuhan tiada di dalam jiwa kita, kita akan hidup mengikuti hawa nafsu (Ams 29:18). Manusia yang tinggal di dalam kegelapan memerlukan cahaya yang terang untuk berjalan agar tidak tersandung. Firman Tuhan adalah seperti pelita (Mzm 119:105) yang akan membantu kita untuk membezakan antara baik dan jahat di mata Tuhan. Tambahan pula, firman Tuhan seperti madu yang mengandungi segala khasiat yang diperlukan oleh manusia dan menyegarkan (Mzm 19:11). Di manakah kita dapat memperolehi ‘madu’ ini? Sebenarnya, kita boleh memperolehi ‘madu’ ini dengan mengikuti aktiviti dan juga kebaktian gereja kita. Melalui saluran ini, kita akan dapat memahami kehendak Tuhan yang meminta agar kita menjadi kudus. Seperti yang tercatat dalam Ibrani 12:14, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan jika tidak kudus. Pintu masuk ke syurga adalah sempit dan sukar untuk dimasuki. Oleh itu, kita harus berjuang agar dapat memasuki syurga (Lk 13:24). Janganlah kita menjauhkan diri kita daripada gereja kerana pada zaman akhir ini, iblis adalah seperti singa yang lapar dan sentiasa mencari mangsa untuk dibaham. (1 Ptr 5:8). Oleh itu, kita harus selalu mendengar firman Tuhan dan mempersembahkan masa kita untuk berdoa agar jangan terjebak dalam kancah dadah sehingga menggadaikan jiwa rohani kita.

RUJUKAN:

 1. Internet
 2. Surat khabar

Inti Pendidikan Ialah Hati

Zakharia Aloi

Terdapat banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kepercayaan jemaat.  Antaranya ialah:

 1. Seorang pemercaya yang telah menerima pendidikan agama sejak kecil sehingga dewasa, namun akhirnya dia jatuh dalam kerohaniannya kerana telah berkahwin dengan bukan seiman. Dia menyatakan “Gereja Yesus Benar agak mengelirukan”.
 2. Seorang pemercaya yang telah dibaptis sejak 20 tahun lalu. Apabila berhadapan dengan saudara-mara dari aliran agama lain, dia menyatakan semua agama Kristian adalah sama sahaja.
 3. Seorang pemercaya yang telah lanjut usia tetapi tidak mengetahui kesepuluh firman dan kesepuluh dasar kepercayaan.
 4. Seorang pemercaya yang baru dibaptis dan tidak pernah mengikuti kursus Teologi, dalam soal pengetahuan firman juga amat daif. Namun dalam pertumbuhan selanjutnya, sehingga dia meninggal dunia, tetap kekal dalam Gereja Yesus Benar.

Berdasarkan senario di atas, dapat disimpulkan bahawa pendidikan yang sesungguhnya haruslah bermula dari hati. Senario di atas juga menunjukkan bahawa penerimaan pendidikan semata-mata bukanlah bererti menjadikan seseorang itu terjamin ‘baik’ untuk selamanya. Juga menyatakan kepada kita bahawa pendidikan di rumah ataupun di gereja haruslah mengutamakan “penyerapan’ dan bukan ‘penerimaan’ sahaja. Mungkin kita mahu anak-anak kita menerima perkataan kita yang berupa nasihat atau tegahan dengan jawapan “ya”. Namun tanpa penyerapan dalam hati anak-anak, jawapan “ya” itu tidak berguna. Ini seperti perumpamaan Yesus tentang dua orang anak (Mat 21:28–32). Apabila diminta untuk melakukan sesuatu, yang seorang menyatakan “ya” tetapi tidak melaksanakannya. Namun yang seorang lagi yang menyatakan “tidak” pada mulanya tetapi akhirnya dia menyesal lalu melaksanakannya seperti yang dikehendaki.

Raja Yosia yang baik dan masih muda ketika menaiki takhta kerajaan. Dia mencari Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini semua adalah bermula daripada didikan dan bimbingan Imam Besar Hilkia dan nabi Zefanya. Ketika kitab Taurat dibacakan di hadapannya, dia sangat terharu dan dengan rendah hati mengakui dosanya dan dosa rakyatnya. Dia mengoyakkan pakaian kebesarannya dan mengenakan kain kabung. Ini merupakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Dia benar-benar menerima perkataan dari kitab Taurat itu dan berazam untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dia telah memulakan pemerintahannya dengan menggesa umat supaya mencari Tuhan dan melaksanakan penyucian serta refomasi rohani. Oleh itu, kerajaannya diwarnai dengan kedamaian dan kemajuan serta umat semakin giat menyembah Tuhan. Raja Yosia seorang yang menyimpan firman Tuhan dalam hatinya (II Taw 34:3).

Kehidupan kepercayaan Raja Yoas berbeza dengan kehidupan kepercayaan Raja Yosia. Raja Yoas melakukan apa yang benar selama hidup imam Yoyada kerana  dia dibimbing oleh imam Yoyada. Dia telah melakukan pembaikan terhadap rumah Tuhan ketika itu dan juga melaksanakan hukum Taurat. Namun apabila imam Yoyada meninggal dunia, dia telah berubah sama sekali. Raja Yoas dan rakyat mula meninggalkan Tuhan. Walaupun Tuhan mengutus nabi-nabi-Nya untuk mengingatkan Raja Yoas dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Bahkan anak imam Yoyada sendiri telah dibunuh oleh mereka (II Taw 24:2–22). Tidak dapat dibayangkan hal ini boleh terjadi!  Ini adalah berpunca daripada hati yang tidak menyimpan firman Tuhan. Raja Yoas hanya taat kepada imam Yoyada sahaja. Mazmur 119:11 mencatatkan ‘Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau’.

Kitab hikmat Amsal mencatatkan ‘Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan kerana dari situlah terpancar kehidupan’. Ayat ini telah saya hafal kerana selalu diutarakan oleh guru-guru pendidikan agama dan para pendeta. Namun ini tidak bererti saya telah menjadi baik. Ini kerana firman yang telah didengar dan dihafal jika tidak diresapkan ke dalam hati, tidak memberikan apa-apa kebaikan. Hati adalah penggerak kepada aktiviti harian. Oleh itu kita hendaklah memiliki hati yang benar dan jujur serta memegang hikmat di dalam hati. Menjaga hati dapat memelihara kesempurnaan tubuh. Kita hendaklah mengingati bahawa Iblis pernah menyerang hati beberapa orang seperti Yudas Iskariot, Raja Saul, Raja Daud dan suami isteri Ananias dan Safira.

Tuhan Yesus telah mengajar bahawa hati ialah tempat bagi benih firman bertumbuh. Benih firman tidak patut diletakkan di pinggir hati tetapi seharusnya diletakkan dalam hati. Jika tidak, benih tersebut akan dirampas oleh si iblis (Mat 13:19). Benih firman tidak dapat bertumbuh jika disambut dengan hati yang berbatu-batu, keras dan kasar. Sungguhpun telah mendengar firman tetapi jika hati tidak percaya dan taat serta asyik bersungut-sungut, kesannya tidak dapat menghasilkan perbuatan yang baik. Demikian juga firman tidak dapat bertumbuh dalam hati yang penuh dengan kekhuatiran, keinginan  akan benda-benda duniawi dan bermacam-macam fikiran yang lain. Semua ini menimbulkan semak duri bagi pertumbuhan rohani. Yang terbaik adalah menaburkan benih firman di dalam hati yang bersih, murni dan ikhlas (Mat 13:8).

Setinggi manapun pengetahuan seseorang pemercaya, jika dia tidak memiliki hati yang baik, dia tidak akan menjadi pemercaya yang beriman teguh dan berakhlak mulia. Namun ini tidak bermakna mendengar khutbah, menghadiri kelas pendidikan agama, membaca alkitab, menghadiri seminar-seminar atau kursus-kursus dan sebagainya tidak penting atau tidak perlu. Persoalannya adalah ‘Adakah inti pendidikan itu telah sampai ke lubuk hati kita?’ Hati tidak akan baik secara semulajadi dan kekal baik untuk selamanya. Tanpa didikan yang benar dan tepat, hati boleh diracuni oleh elemen-elemen negatif.  Hati perlulah disemai dengan firman Tuhan.

Alkitab dengan jelas menyatakan, “Bagaimanakah seorang muda dapat menjaga kekudusannya?” “iaitu dengan menjaga firman Tuhan di dalam hatinya. Firman itu menjadi terang bagi hati dan suluh bagi langkah kaki kita. “Terimalah apa yang diajarkan oleh mulut-Nya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu” (Ayb 22:22).

Nabi Samuel adalah teladan yang terbaik. Menerima firman dan meresapkannya dalam hatinya (I Sam 3:19). Kita dapat menilai sama ada pengajaran yang diberi telah tertanam dalam hati seseorang atau tidak melalui pantulan perbuatannya. Misalnya, jika kita melarang seorang belia daripada merokok namun dia masih merokok menunjukkan pengajaran tersebut belum tersemat di hatinya. Dia hanya mendengarnya dengan senyuman dan janji tanpa apa-apa perubahan dari segi perbuatannya.

Demikian juga dengan persoalan fesyen pakaian masa kini yang tiada kesudahannya di kalangan generasi muda. Ini disebabkan mereka hanya melihat dengan sebelah mata sahaja panduan pakaian yang sesuai untuk beribadah di gereja yang ditampalkan di mana-mana papan kenyataan gereja atau melalui khutbah yang disampaikan. Pendidikan yang semudah itu, juga belum meresap di hati mereka. Manusia hanya menilai apa yang dilihatnya di muka luar tetapi Tuhan melihat hati. Paras dan perawakan Eliab adalah baik tetapi tidak berkenan kepada Tuhan (I Sam 16:6-7). Ini menunjukkan Tuhan memilih Daud kerana hatinya murni dan sejak kecil Daud mencari Tuhan.

Mesej Tuhan cukup jelas, beribadah dengan hati yang tulus dan rela sebab Tuhan menyelidiki hati dan niat manusia. Oleh itu ibadah dan mendengar firman haruslah berdasarkan hati yang baik. Jika tidak,  secara beransur-ansur  akan meninggalkan Tuhan (I Taw 28:9). Hati manusia mencerminkan manusia itu (Ams 27:19). Sesuatu yang keluar daripada seseorang ialah sifat sebenarnya dari hati dan melalui pemerhatian orang lain, dia akan mengetahui keadaan dirinya yang sebenar.

Zaman nabi Hosea memperlihatkan bahawa pengajaran Tuhan tidak sampai ke dasar hati umat Israel. Mereka mendengar tetapi menganggapnya sebagai suatu cerita atau kisah yang asing (Hos 8:12). Sebenarnya mereka tahu tentang tuntutan dan perintah Tuhan kerana banyak pengajaran yang telah disampaikan oleh para nabi. Walaupun kelihatannya menjalankan ibadah namun mereka tidak mengendahkan firman Tuhan yang berupa larangan atau perintah. Ini sangat nyata kerana Tuhan Yesus mengecam kesia-siaan ibadah mereka yang pada dasarnya hati mereka jauh daripada Tuhan (Mat 15:8-9)

Pada hari ini, kita telah menjadi orang Yahudi menurut berkat Tuhan kepada Abraham yang merupakan bapa iman segala bangsa. Namun sifat keyahudian kita bukanlah kelihatan melalui identiti lahiriah seperti bangsa dan sunat tetapi adalah secara batiniah yang rohani iaitu sunat dalam hati (Rom 2:29). Ini merupakan janji dan kemurahan Tuhan (Yeh 36:26). Paulus mengupas lebih lanjut tentang sifat yang baru bagi umat Tuhan iaitu menanamkan firman dalam hati dan melakukannya dengan roh dari Allah yang hidup (II Kor 3:3). Yesus juga pernah berkata kepada perempuan Samaria “Allah menghendaki umat-Nya menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran”(Yoh 4:24). Orang yang suci hatinya adalah berbahagia (Mat 5:8).

Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat (Yeh 36:26).

Sejak awal lagi Tuhan telah menuntut supaya pendidikan ditanam dalam hati umat-Nya (Ul 11:18). Oleh itu, masing-masing haruslah mempersiapkan diri sendiri untuk menerima firman dan membiarkan firman Tuhan menguasai setiap kehidupan kita. Hanya pendidikan yang tersemat di dalam hati akan bercambah, bertunas dan bertumbuh sehingga boleh bertahan dan membuahkan iman serta kerohanian yang baik. Melaluinya Tuhan akan rela menjadi tuan dalam kehidupan kita. Hasilnya kita akan giat dan progresif.

Jika firman Tuhan mempunyai ruang di dalam hati kita, ia akan bercahaya di dalam hati sehingga kita akan beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Hati yang telah diterangi akan menyisihkan kegelapan dan meleburkan segala kekotoran (II Kor 4:6). Terimalah dengan lemah-lembut firman yang tertanam dalam hati (Yak 1:21).  Jika kita tahu untuk mendengar dan mengerti firman Tuhan tetapi tiada hati untuk berubah, kita tetap tidak akan berubah. Janganlah membiarkan hati kita keras (Ibr 3:7-8). Hati yang keras tidak akan menempatkan firman di dalam diri seseorang. Firman tidak dapat bertumbuh kerana ditolak dan dilupakan oleh hati kita. Sebaliknya akan timbul ragi yang jahat dan tidak percaya di dalam hati, akhirnya murtad daripada Tuhan yang hidup. Hatinya menjadi tegar kerana tipu daya dosa yang menguasainya.

Kita haruslah menyimpan firman di dalam hati (Ams 2:1-5). Haruslah bersikap terbuka, rela belajar, mengingati dan menerapkan firman Tuhan dalam hati serta tidak sesekali melupakannya. Kajilah firman Tuhan dengan segenap hati sehingga memahaminya dan memperoleh hikmat. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pengetahuan tentang firman Tuhan dan tidak melepaskannya.

Raja Salomo secara khasnya menasihati para belia tentang perzinaan (Ams 6:20-21). Berdasarkan nasihat ini, kita haruslah menambatkan firman Tuhan dalam hati. Antara cara yang dinyatakan oleh Raja Salomo untuk menghindari perempuan jalang ialah memelihara perintah ayah dan tidak mensia-siakan ajaran ibu. Kita hendaklah mengelakkan perasaan daripada menguasai diri. Sebaliknya membiarkan firman yang disampaikan oleh ibu bapa mengikat kita. Sepatutnya kita menghargai dan mengingati firman tersebut supaya sentiasa ditegur oleh firman itu, memberikan perhatian yang khusus terhadap firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam alkitab “menyimpan ajaran itu seperti biji mata” dan “menuliskan itu pada loh hati”.

Rasul Petrus mengongsikan pengalamannya melalui penglihatan untuk menjelaskan pengharapan akan kedatangan Kristus kali kedua. Dia menyatakan bahawa dia telah diteguhkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi (II Pet 1:19). Petrus mengingatkan pemercaya supaya mengutamakan nubuat para nabi kerana ia adalah pelita yang bercahaya di tempat gelap. Firman Tuhan menyuluh jalan hidup manusia dan menyingkapkan seluruh kejahatan serta keinginan yang tersirat di dalam hati manusia. Tempat yang gelap adalah satu tempat (konsep, kepercayaan, tabiat, dunia) yang bertentangan dan bermusuhan dengan Tuhan.

Oleh itu rasul Petrus menghendaki pemercaya supaya memperhatikan firman sampai fajar menyingsing. Ini bermaksud setiap orang yang memperhatikan firman Tuhan akan beroleh cahaya yang terang dan mengetahui dengan yakin kuasa kegelapan pasti akan berlalu.

Tuhan Yesus berkata “Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya” (Luk 11:28). Oleh itu, perhatikanlah cara kamu mendengar kerana siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi,  tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil, juga apa yang ia anggap ada padanya.

Bijak Dan Berbudi

Hagai Tang

Dunia masa kini adalah  dunia yang penuh dengan cabaran dan persaingan. Oleh itu setiap orang berlumba-lumba untuk terus melengkapi diri dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan supaya dapat terus hidup dalam komuniti dunia. Masyarakat dunia sangat berpegang pada prinsip ‘tidak boleh ketinggalan’. Mereka yang ketinggalan akan  dianggap rendah dan dipandang lemah. Dalam suasana hidup seperti ini, setiap individu terpaksa bersaing dengan apa jua cara tanpa menghiraukan nilai moral. Secara perlahan-lahan manusia akan menjadi makhluk yang hanya mementingkan diri sendiri dan penuh dengan iri hati. Alkitab mengkategorikan hikmat tersebut sebagai hikmat dunia, dari nafsu manusia dan dari syaitan (Yak 3:15). Hikmat ini hanya membawa kepada kerosakan akhlak seperti menjadi hamba wang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, pemberontak, tidak tahu berterima kasih dan sebagainya (II Tim 3:1-4).  Itulah sebabnya kita dapat melihat ada di kalangan murid-murid sekolah yang mempunyai keputusan yang cemerlang dalam akademik tetapi tidak suka bergaul dengan orang lain dan tidak tahu menghormati guru.

Sebagai umat Tuhan haruslah berusaha untuk mencegah perkara sedemikian daripada terjadi di kalangan generasi muda kita. Sebaliknya berusaha untuk melahirkan generasi yang bijak dan berbudi iaitu dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatan yang lahir dari hikmat dan kelemah-lembutan (Yak 3:13). Biarlah kita menjadi seorang yang bijak dan berbudi. Bijak ialah mempunyai keupayaan intelek yang tinggi dan berbudi ialah perbuatan yang baik.

Keupayaan intelek yang tinggi merupakan kebolehan mental untuk melakukan operasi dengan cekap dan cerdas. Mereka yang bijak mampu memahami sesuatu perkara dengan cepat dan baik. Bagaimanapun golongan ini tidak semestinya tahu untuk mengaplikasikan apa yang  telah dipelajari untuk kebaikan. Mereka juga tidak semestinya memiliki dan mengamalkan nilai-nilai moral. Oleh itu marilah kita berusaha untuk menyemai konsep yang tepat kepada generasi muda kita supaya mereka bukan saja menjadi bijak tetapi juga diperlengkapi dengan hikmat yang dari atas (Yak 3:17).

Bagaimana Melahirkan Generasi Yang Bijak Dan Berbudi?

1.       Takut Akan Tuhan

Amsal 9:10 menyatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Allah adalah sumber hikmat. Hikmat Allah adalah hikmat yang dari atas. Sebagai permulaan untuk memperoleh hikmat ialah takut akan Tuhan. Apakah maksud takut akan Tuhan?  Dalam Amsal 8:13 mencatatkan bahawa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Sebab Tuhan membenci semua orang yang melakukan kejahatan (Maz 5:5).

Orang yang takut akan Tuhan sentiasa berwaspada dalam perbuatannya, sebab ia sedar bahawa Tuhan sedang mengawasi setiap tingkah lakunya dan faham bahawa Tuhan akan membawa setiap perbuatan itu ke pengadilan (Pkh 12:14).

Contoh terbaik yang patut diteladani ialah Yusuf, anak Yakub. Ketika berada di rumah Potifar, jauh dari keluarga dan menjadi hamba kepada tuannya; isteri Potifar telah menggoda Yusuf tetapi Yusuf menolak dan berkata “bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?” (Kej 39:9). Ini membuktikan Yusuf seorang yang bijak dan berbudi kerana takut akan Tuhan, tetapi berbeza bagi orang bebal (Maz 14:1). Orang bebal berkata dalam hatinya “Tidak ada Allah”, perbuatan mereka busuk dan jijik.

2.     Dididik Dalam Firman Tuhan 

Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa; peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati; perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya (Maz 19:8–9). Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran (II Tim 3:16–17). Dengan demikian setiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik.

Berdasarkan dua kitab rujukan di atas, menjelaskan bahawa untuk melahirkan generasi yang bijak dan berbudi haruslah menitikberatkan pendidikan agama, iaitu mendidik mereka dalam firman Tuhan. Dengan kata lain, pendidikan agama sangat penting!

Contohnya, Timotius yang masih muda. Dia terkenal baik di Listra dan Ikonium (Kis 16:2). Terdapat dua persoalan penting yang perlu dikemukakan tentang Timotius. Pertama ialah mengapa ia terkenal baik? Kerana Timotius dilengkapi dengan perbuatan yang baik (II Tim 3:17). Kedua, bagaimana Timotius diperlengkapi? Melalui didikan daripada neneknya Lois dan ibunya Eunike yang penuh iman sehingga Timotius telah mengenal kitab suci sejak dari kecil (II Tim 1:5, 3:15). Ini menunjukkan usaha pendidikan agama dalam keluarga telah melahirkan generasi yang bijak dan berbudi.

Tujuan pendidikan agama ialah supaya anak-anak mengenal kitab suci sejak dari kecil agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan arus dan falsafah dunia. Sebaliknya, dapat menjalani kehidupan bercorak kristian.

3.      Belajar Daripada Yesus

Tuhan Yesus berkata “Belajarlah pada-Ku kerana Aku lemah lembut dan rendah hati…” (Mat 11:29). Tuhan Yesuslah yang paling sempurna dan patut dicontohi (Rm 8:29, I Pet 2:21–23). Yesus Kristus murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik (Yak 3:17).

Bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan iblis dan maut? Jawapannya ada dalam Efesus 1:7-8, ‘sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan,  iaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya  kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian’.

Hikmat dan pengertian yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus adalah dengan kelemahlembutan dan kerendahan hati untuk mengalahkan si jahat. Iblis menyangka, jika Tuhan Yesus dibunuh maka rencana penyelamatan akan musnah. Tanpa diduga melalui kematian-Nya, Tuhan Yesus telah menggenapkan rencana penyelamatan tersebut. “O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya” (Rom 11:33). Ini memberi pengajaran kepada kita supaya kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan (Rom 12:21). Inilah hikmat yang dari atas dan daripada Tuhan.

Bijak dan berbudi seperti huraian di atas dapat disimpulkan sebagai garam dan terang dunia (Mat 5:13-16). Kita hendaklah mempunyai “garam” di dalam diri kita dan selalu hidup berdamai dengan semua orang (Mrk 9:50). Juga menjadi “terang” yang dapat bercahaya dan menerangi dunia supaya dunia dapat melihat cahaya tersebut dan memuliakan Bapa syurga (Mat 5:14-16). Kita hendaklah bijak untuk menilai segala jalan kehidupan iman kepercayaan kita dan pada masa yang sama tidak kehilangan nilai-nilai yang baik ataupun berbudi.