Kebaikan Doa

Terdapat banyak kebaikan doa dan sukar untuk dihuraikan semuanya, hanya membincangkan beberapa butir sebagai rujukan dalam penyempurnaan rohani.

 1. Dapat menghasilkan buah bibir (Ibr  13 : 15  ruj  Yes 62 : 6 – 7).
  • Berdoa seperti memberi  persembahan (Mzm   141 : 2 ,  116 : 17).
  • Dikenyangkan dengan kebaikan (Ams  12 : 14 , 116 : 17).
 2. Supaya dosa diampuni, kejahatan disucikan  (1 Yoh 1 : 9).
  • Dosa akan  diampuni (Yak 5 : 15).
  • Doa berkasih dapat menutupi banyak sekali dosa (1 Ptr  4 : 7 – 8 , 1 Yoh 5 : 16).
 3. Dapat menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat (Yak 5 : 14 – 15 , Mrk 9 : 28 – 29).
  • Berdoa dan berpuasa dapat mengusir semua syaitan (Mat  17 : 21).
  • Firman Tuhan Yesus adalah pedang Roh (Ef 6 :  17 – 18).
 4. Supaya mencapai pertumbuhan kerohanian dan dibangunkan (1 Kor 14 : 4).
  • Mencapai pertumbuhan hikmat rohani dan memahami kehendak Tuhan (Yak 1: 5, Ef  1 : 17 – 18 , Kol  1 : 9 – 10).
  • Menambah iman, memperoleh kekuatan (Luk  17 : 5 , Ef  3 : 16 , Kis 4 :  31).
 5. Dapat hidup tenang dalam segala kesalehan dan kehormatan (1 Tim 2 : 1 – 3).
  • Lepas dari penderitaan (Yak  5: 13 , Ayb  42 : 10).
  • Memperoleh damai sejahtera yang melampaui segala akal (Flp  4 : 6 – 7 , Mzm 145 : 18 – 19).
 6. Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan (2 Tes  3 : 1).
  • Allah akan membuka pintu untuk pemberitaan bagi  kita (Kol 4 : 3 , 1 Tim 2 : 1 – 4).
  • Pasti menghasilkan banyak buah (Yoh 15 : 16)
 7. Suci dan tak bercacat (Flp  1 :  9 – 11)
  • Telah melakukan kehendak Tuhan (1 Tes  5 : 17 – 18).
  • Telah menyelesaikan misi (ruj  Yoh   15 : 16   , Yes 62 : 6 – 7).
 8. Untuk  hidup yang kekal (Yud 20 – 21)
  • Tahan berdiri di hadapan Tuhan (Luk  21 : 36).
  • Menikmati  kebahagiaan (Luk 12 : 37 , 1 Ptr 4 : 7 – 8)

Kesimpulan : Tuhan, kaya bagi semua orang yang berseru kepadaNya  (Rm  10 :  12).

 

Sebab-sebab Doa Tidak Dikabulkan

Doa sesetengah orang besar kuasanya, tetapi juga terdapat doa sesetengah orang tidak dikabulkan, apakah sebab-sebabnya ? Di sini menurut Alkitab telah disenaraikan butir-butir seperti berikut:-

1. Hati berasa bimbang (Yak 1 : 6 – 7)

 • Teriakan yang kosong tidak didengari (Ayb 35 : 13).
 • Berseru dalam kesetiaan akan didengari (Mzm 145 : 18 – 19).

2. Keras hati tidak mendengar panggilan Tuhan (Za 7 : 12 – 13)

 • Sesiapa yang tidak mendengar perintah Tuhan, Tuhan juga tidak akan mendengarkannya (1 Sam 15 : 23 – 28).
 • Allah akan mendengarkan orang yang melakukan kehendakNya (Yoh 9 : 31 , ruj Yoh 15 : 7).

3. Tiada kasih (Ams 21 : 13)

 • Orang kaya yang tiada kasih (Luk 16 : 19 – 2).
 • Orang yang memperhatikan orang lemah akan diluputkan Tuhan dari celaka (Mzm 41 : 2).

4. Tidak mengampuni orang (Mat 6 : 14 – 15)

 • Penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan (Yak 2 : 13, Mat 18 : 21 – 35).
 • Kita mengampuni orang lain, Tuhan juga akan mengampuni kita (Mat 6 : 12 – 14).

5. Berbuat jahat (Yes 1 : 15 – 16, Yeh 8 : 17 – 18)

 • Sekalipun orang yang berkelakuan tidak baik (tidak menahan kakinya) berpuasa dan berdoa, Tuhan juga tidak dengar (Yer 14 : 10 – 12).
 • Doa orang jujur dikenan Tuhan (Ams 15 : 8).

6. Orang durhaka (Ayb 27 : 8 – 9)

 • Lenyap harapan orang fasik (Ayb 8 : 13).
 • Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan (2 Ptr 2 : 9).

7. Yang salah berdoa – meminta yang tidak patut (Yak 4 : 3 – 4)

 • Permohonan yang mengingkari firman Tuhan tidak dikabuli Tuhan (Luk 9 : 51 – 56 , Mrk 10 : 35 – 38).
 • Meminta menurut kehendak Tuhan pasti dikabuli (1 Yoh 5 : 14 – 15).

8. Yang berdosa (Yes 59 : 1 – 2)

 • Allah tidak mendengarkan doa orang-orang berdosa (Yoh 9 : 31).
 • Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telingaNya dengar doa mereka (1 Ptr 3: 12 , Ams 10 : 24 , 15 : 29).

 

Kebaikan Berdoa dengan Tekun

Kitab bacaan : Luk 18 : 1 

Tuhan Yesus mahu pemercaya selalu berdoa kepada Tuhan, menggunakan perumpamaan tentang hakim yang tak benar mendengarkan permohonan janda miskin, apatah lagi Bapa yang pengasih. Berikut mengkaji kebaikan berdoa dengan tekun.

1. Mendapat petunjuk Tuhan ( Mzm 25 : 12 , 14 )

 • Kornelius sentiasa berdoa kepada Allah ( Kis 10 : 1 – 2 , Rm 12 : 12 ).
 • Kornelius mendapat petunjuk Tuhan ( Kis 10 : 3 – 5 , 34 – 36 , 42 , 44 , 47 – 48 ).
 • Demi jalan di atas jalan Tuhan, harus berdoa dengan tekun ( Kis 16 : 6 – 10 , Kol 1 : 9 -10 ).

2. Mendapat jagaan Tuhan ( Yes 26 : 3 )

 • Daniel tidak takut larangan raja dan meneruskan kebiasaan doa ( Dan 6 : 11 , Why 2 : 10 ).
 • Allah mengutus malaikat untuk menyelamatkannya ( Dan 6 : 23 , Ibr 11 : 33 , 1 Ptr 5 : 8 – 9 ).
 • Persekitaran makin teruk, maka makin berdoa ( Kis 16 : 25 – 30 , Flp 4 : 6 – 7 ).

3. Tuhan turut bekerja sama ( Mrk 16 :20 )

 • Paulus berpuasa dan berdoa ( Kis 13 : 1 – 3 , 14 : 23 ).
 • Meminta saudara-saudari membantu doa ( Ef 6 : 19 , Kol 4 : 3 – 4 ).
 • Tuhan turut bekerja sama, mujizat amat nyata (Kis 13 : 9 – 11 , 19 : 11 – 12 , 18 – 20 ).

* Harus mempelajari Yakub menangis dan memohon, sentiasa menantikan Allah (Hos 12 : 4 – 6).

Perihal Doa

Doa merupakan berkat bagi pemercaya. Tuhan berjanji, mereka yang berdoa dalam namaNya pasti akan dikabulkan. ( Yoh 14 : 14, 15 : 16, 16 : 23 – 30 ).

1. Meminta yang baik ( Mat 7 : 7 – 11 )

(i) Yang paling baik ialah Roh Kudus ( Luk 11 : 13 ).

(ii) Berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama ( 1 Kor 12 : 31, 8 – 10 ).

* Berbahasa roh terdapat 2 jenis:

I. Membangunkan jemaat, digunakan dalam pertemuan Jemaat, harus ditafsirkan ( 1 Kor 14 : 5, 26 – 27)

II. Membangunkan diri sendiri, digunakan dalam doa, tidak perlu ditafsirkan (1 Kor 14 : 2,4,14 – 15, 28 ).

* Memohon hikmat ( Yak 1 : 5, 1 Raj 3 : 4 – 28, 4 : 29 – 34, Dan 1 : 17 – 21 )

2. Meminta menurut kehendak Tuhan ( 1 Yoh 5 : 14 – 15 )

(i) Doa Tuhan di taman Getsemani ( Mat 26 : 39, 42, 44 ).

(ii) Sikap doa Paulus ( Rm 1 : 10 ).

(iii) Prinsip dalam kehidupan ( Yak 4 : 15 ).

(iv) Serangkap dalam kata-kata doa Tuhan ( Mat 6 : 10 )

3. Menuruti segala perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepadaNya (1 Yoh 3 : 21 – 23)

(i) Tidak menurut perintah, berdoa sambil berpuasa tidak berkesan ( Yes 58 : 3 – 9 , 59 : 1-2).

(ii) Harus mengampuni, maka Bapa juga akan mengampuninya ( Mrk 11 : 25 – 26 ).

(iii) Doa orang benar besar kuasanya ( 1 Ptr 3 : 12 , Rm 11 : 22 ).

(iv) Berdoa bagi mereka yang menganiaya kita ( Mat 5 : 44 – 48 ).

4. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaranNya ( Mat 6 : 31 – 34 )

(i) Mementingkan keselamatan jiwa ( 1 Ptr 1 : 9 )

(ii) Bapa akan mengaruniakan keperluan rohani dan jasmani ( Rm 8 : 32 ).

5. Hendaklah meminta dalam iman ( Yak 1 : 6 – 8 )

(i) Percaya bahawa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu ( Mrk 11 :

22 – 24 )

(ii) Pengajaran Petrus berjalan di atas air ( Mat 14 : 22 – 33 ).

6. Jangan kuatir tentang apapun, memohon dengan ucapan syukur ( Flp 4 : 6 – 7 )

(i) Menghampiri takhta kasih karunia ( Ibr 4 : 14 – 16 ).

(ii) Serahkan segala kekuatiran kepada Tuhan ( 1 Ptr 5 : 7 ).

7. Memohon dengan tekun ( Luk 11 : 5 – 8 , Rm 12 : 12 )

Yakub tidak membiarkan malaikat pergi jika tidak memberkatinya ( Kej 32 : 24 – 30 ).

8. Tidak jemu-jemu ( Luk 18 : 1 – 8 )

Musa menyebabkan orang Israel mengalahkan orang Amalek (Kel 17 : 8 – 13 ).

9. Meminta dengan sepakat ( Mat 18 : 19 )

Daniel doa bersama dengan tiga temannya ( Dan 2 : 17 – 19 ).

10. Saling mendoakan ( Yak 5: 13 – 18 )

(i) Samuel tidak berhenti mendoakan umat ( 1 Sam 12 : 23 ).

(ii) Paulus sentiasa mendoakan jemaat ( Ef 1 : 15 – 16 , 3 : 14 – 16 ), dia juga meminta jemaat

mendoakannya dan segala orang kudus (Ef 6 : 18 – 19 ). Paulus menyuruh Timotius mendoakan semua orang, raja-raja dan semua pembesar ( 1 Tim 2 : 1 – 4 ).

11. Memohon dengan sikap yang saleh ( Ibr 5 : 7 )

(i) Doa Tuhan di taman Getsemani ( Mat 26 : 37 , Luk 22 : 44 ).

(ii) Doa Hana ( 1 Sam 1 : 12 – 15 , 17 ).

(iii) Doa Daniel tiga kali sehari ( Dan 6 : 11 ).

12. Berjaga-jaga dan berdoa ( Mat 26: 36 – 45 )

(i) Nasihat Paulus ( Ef 6 : 18 , Rm 13 : 11 ).

(ii) Tiga perumpamaan Tuhan dalam Injil Matius fasal 25:-

I) Perumpamaan tentang sepuluh gadis – berjaga-jaga dan berdoa .

II) Perumpamaan tentang pemberian talenta seorang tuan kepada hamba-hambanya supaya menjalankan wang – taat setia kepada Tuhan.

III) Perumpamaan tentang hari penghakiman, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, Tuhan akan menghakimi semua bangsa – melaksanakan kasih .

Harus berjaga-jaga dan berdoa, bersiap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan.

Cara-cara Berdoa

Berdoa merupakan berkat pemercaya. Tuhan yang esa, hidup dan benar mendengarkan doa kami. KekuatanNya tidak terhingga, kekuasaanNya memerintah segala sesuatu dan menentukan hidup setiap orang. (1 Tes 1:9; Yer 32:17,27; 1 Sam 2:1–10).

 • Berdoa dalam nama Tuhan pasti dikabuli (Yoh 14 : 13 – 14 ,  15 : 16 , 16 : 23 – 24).
 • Kasih karunia doa (Flp 4 : 6 – 7 , Ibr 4 : 14 – 16).
 • Keperluan dan kuasa doa (Yak 5 : 13 – 18).
 • Cara-cara berdoa (Ef 6 : 18). Doa dalam hati (1 Sam 1 : 13), doa dalam akal budi (1 Kor 14 : 14 – 15), doa dalam bahasa roh (Rm  8 : 26 , 27).

1. Meminta dengan sungguh-sungguh (Mat 7 : 7 – 11 , Luk 11 : 5 – 13).

 • Doa Tuhan di Taman Getsemani (Luk 22 :  44 , Ibr  5 : 7).

2. Memohon berdasarkan iman (Mat 21:18–22 ; Za 4:6–7;Luk 17:5–6; Mat 13:31–32; Yak 1:5–7).

3. Dengan tidak jemu-jemu (Luk 18:1–8).

4. Meminta menurut kehendak Tuhan (1 Yoh 5:14–15; Mat 26:39, 42, 44, 6:10; Rm 1:10; Yak 4:2–3).

5. Menurut segala perintah Tuhan (1 Yoh 3:21–23; 1Ptr 3:12; Yes  58:3–4, 59:1–2; Yer 14:10–12).

 • Elia memohon hujan.
  (i) Merupakan kehendak Tuhan ( 1 Raj  18 : 1 )
  (ii) Menyelesaikan dosa terlebih dahulu supaya hati umat kembali kepada Tuhan ( 1 Raj 18 : 16 – 40 ), memohon berdasarkan iman ( 1 Raj  18 : 41 – 46 ).

6. Curahkan isi hati ( 1 Sam 1 : 12 – 20; Mzm  62 : 9; Rat 2 : 18 – 19, 3 : 40 – 41 ).

7. Sehati berdoa ( Mat 18 : 19 , Dan 2 : 17 –  19 ).

 • Zaman para rasul, mereka selalu sehati dalam doa ( Kis 1 : 14 , 4 : 24 , 12 : 5 ).

8.Berpuasa dan berdoa ( Mat  4 : 2 , 17 : 21 , Kis 13 : 1 – 3 , 14 : 23 ).

 • Ester ( Est 4 : 16 ), Ezra ( Ezr 8 : 21 – 23 , 31 ), Nehemia. ( Neh 1 : 4 , 9 : 1 – 2 )
 • Puasa yang dikenan Tuhan ( Yes  58 : 6 – 9 ), ‘merendahkan diri dengan berpuasa’ juga diterjemahkan sebagai melatih diri, ia merupakan maksud puasa. ( Im 16 : 29 , Yes 58 : 3 )

9. Doa syafaat ( 1 Tim 2 : 1 – 3 ).

 • Tuhan mendoakan Petrus ( Luk 22 : 32 ) , Tuhan mendoakan  12 rasul dan jemaat ( Yoh 17 : 9 , 20 ).
 • Paulus berdoa untuk jemaat, juga meminta jemaat berdoa untuknya ( Rm 15 : 30 – 33; Ef 3 : 1, 14 – 19, 6 : 18 – 20; Kol 1 : 3, 4 : 2 – 4 ).
 • Musa berdoa untuk umat ( Kel 17 : 8 – 13 , 32 : 7 – 14 , Bil 14 : 11 – 20 ).
 • Samuel berdoa untuk umat ( 1 Sam 7 : 5 – 11 , 23 ).

10. Selalu memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan ( Ef  5 : 19 – 20; Kol 3 : 16 – 17; Ibr  13 : 15 ).

 • Hamba tua Abraham mencari jodoh untuk Ishak, dalam perjalanan berdoa kepada Tuhan memohon Tuhan membuat pengaturan ( Kej 24 : 12 – 14 ), apabila dikabuli, berdoa mengucap syukur kepada Tuhan ( Kej 24 : 26 – 27 , 52 ).
 • Apabila doa Daniel dikabuli, juga berdoa mengucap syukur kepada Tuhan ( Dan 2 :19 – 23 ).
 • Selalu berdoa. Tiga kali sehari ( Mzm  55 : 17 – 18 ), tujuh kali sehari ( Mzm 119 : 164 ), Daniel berdoa tiga kali sehari ( Dan 6 : 11 ), orang Yahudi berdoa tiga kali sehari, pada pukul sembilan pagi, pada pukul dua belas tengah hari, pada jam tiga petang, doa tepat pada waktunya ( Kis 2 : 15, 10 : 3, 9, 30 ).

Kempen Pemulihan Iman Kepercayaan Asa

Pengenalan:

 • Asa merupakan seorang raja Yehuda yang baik. (2 Tawarikh 14:2; 15:17)
 • Dia merupakan cicit Raja Salomo. (2 Tawarikh 9:31 ; 12:16; 14:1)
 • Kempen pemulihan iman kepercayaannya itu setanding dengan reformasi Nehemia.

(1) Keadaan sebelum pemulihan (2 Tawarikh 15:3)

 1. Tidak percaya kepada Tuhan (Tidak bersandar, tidak menurut, tidak takut kepada Tuhan) (Ibrani 11:6)
 2. Tiada imam. (Rujukan: Hosea 4:7-9 ; Maleakhi  2:7)
 3. Tiada hukum taurat/ pengajaran. (Melupakan dan menolak) (Hosea 4:6)
  • Kesudahan: (2 Tawarikh 15:5-6)

(2) Kempen Pemulihan

 1. Menghapuskan benda-benda yang keji. (2 Tawarikh 15:16 ; 1 Raja-raja 15:11-13)
  Haruslah menghapuskan segala-galanya yang keji. (Keinginan hawa nafsu) (Efesus 5:5; 1 Tesalonika 4:3-5 ; 1 Yohanes 2 :15-16)
 2. Membaharui mezbah Tuhan. (2 Tawarikh 15:8)
  Mezbah itu telah dirosakkan. (2 Tawarikh 8:12 ;12:9)
  Haruslah mementingkan ibadah. (Ayub 1:5 ; Ibrani 10:25)
 3. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. (2 Tawarikh 15:12-13)
  Bertekadlah untuk balik kepada Tuhan dan mendekatiNya. (2 Tawarikh 29:10 ; 34:31)
 4. Mengembalikan emas dan perak yang kudus kepada Tuhan. ( 2Tawarikh 15:18).
  Mempersembahkan waktu, karunia, harta dan tubuh yang kudus kepada Tuhan. (Roma 12:1 ; 1Petrus 4:10 ; Amsal 3:9 ; 2 Korintus 5:14-15)

(3) Daya gerakan pemulihan

 1. Nasihat daripada Nabi Azarya. (2 Tawarikh 15:8)
  Tidak harus memandang rendah terhadap nasihat nabi-nabi. (1 Tesalonika 5:19-20; Hosea 11:7)
  Kepentingan adanya nabi. (2 Tawarikh 20:20 ; Hosea 12:13 ; 6:5)
 2. Gerakan Roh Allah. (2 Tawarikh 15:1)
  Segala hal berhasil hanya dengan bersandar kepada Roh Allah (Zakharia 4:6), roh Allah adalah kekuasaan dari tempat tinggi. (Lukas 24:49)
 3. Seluruh umat satu hati setia kepada Tuhan.(2 Tawarikh 15:14)
  Pembangunan jemaat itu adalah bergantung kepada pemercaya satu hati menurut pengajaran alkitab dan peraturan- peraturan gereja. (Kisah Para Rasul 2 :46 ;16:4-5)

Kesimpulan: Seluruh kerajaan itu bersukaria dan keamanan dikaruniakan kepada mereka di segala penjuru (2 Tawarikh 15:15, 19). Sama juga kepada gereja (Kisah Para Rasul 9:31).