Rindukan Taman Firdaus

[Zhang Guo Qing]

Nas Kitab: Kej 2:8-25

Isi Kandungan:

1. Dibuatkan Allah (Kej 2:8a) ~ paling selamat dan kukuh ~ dibangun dan dikawal Allah sendiri (Mzm 127:1)

2. Menempatkan orang (Kej 2:8b) ~ taman dan tempat kediaman yang disayangi …… (Why 20:96)

3. Tidak kuatir akan makanan ~ makanan tumbuhan lebih menyihatkan (Kej 2:9; 1:29; 2:16)

4. Tidak kuatir akan pakaian ~ tubuh bercahaya (telanjang) tidak malu, roh kemuliaan (I Ptr 4:14b); setelah berbuat dosa baru kuatir akan pakaian dan perlu pakaian (Kej 3:7, 21)

5. Tidak kuatir akan penginapan ~ luas dan selesa, bebas, hidup aman, kerjaya baik, tidur tenang (Kej 1:28; 3:15, 19-20; Mzm 127:2b)

6. Tiada penderitaan

 • Kehidupan bahagia lelaki dan perempuan baik dari segi jasmani maupun rohani (Kej 2:18, 23-25; 3:16-19)
 • Segala makhluk hidup aman damai (Kej 1:28; 2:19-20a)
 • Tiada ketakutan, penyakit maupun maut (Kej 3:10, 16-19; Rm 5:14, 12)

7. Tuhan diam bersama-sama (Kej 2:22; 3:8-9); aman tenang (Mzm 131:2)

8. Berhadap-hadapan muka (Kej 1:26a-27; 5:1-2; Mzm 82:6; Bil 12:8a)

 • Benar-benar bahagia ~ di dalam Tuhan, di dalam Roh ~ jauh sangat baik (Yoh 14:27; 16:33a, 22; Flp 1:23)

Kesimpulan:

Sedemikian indah kehidupan Taman Firdaus ~ haruslah kita rindui, usahakan / kejari dan carikan (Mat 7:7-8; Mzm 32:a)

Kewajiban Dalam Taman Firdaus

[Zhang Guo Qing]

Nas Kitab: Kej 1:26; 2:15-17

Isi Kandungan:

1. Taman Firdaus ~ taman hati seseorang atau jemaat (Yer 31:2b; Yes 51:3)

2. Larangan buah larangan ~ buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat (Kej 2:17), boleh buat pilihan sendiri secara bebas samada baik atau jahat, hidup atau mati, turuti perintah atau engkari perintah, diberkati atau dikutuki, terang atau gelap (Ul 30:11-20)

 1. Benar tak berubah (Mzm 119:160, 151-152; 102:28; Ibr 13:8; II Kor 1:18-19)
 2. Yakin tidak curiga (Ibr 3:12; 4:2; 3:14; Yak 1:8; 4:8)
 3. Jadilah anak-anak yang taat (Ef 5:17; I Ptr 1:14a)
 4. Jadilah anak-anak sempurna ~ tak bercacat-cela (Flp 2:15b)
 5. Jadilah anak-anak terang (Ef 5:8b)
 6. Jadilah bangsa yang kudus (Ul 7:6; I Ts 3:13)

3. Beranak-cucu dan bertambah banyak (Kej 1:28a)

 1. Melahirkan anak-anak menurut kehendak Allah (Rm 12:2)
 2. Menginginkan keturunan ilahi (Mal 2:15b)
 3. Teladani Paulus melahirkan anak-anak (Gal 4:19; I Kor 4:15; I Kor 9:20-23)
 4. Teladani Paulus mengasuh anak-anak (Ibr 5:12-14; 6:14; Ef 4:13-14)
 5. Teladani Paulus mendidik anak-anak ~ didikan lisan (Ef 6:4; Kol 1:28-29; Kis 20:20-21); didikan tubuh (I Kor 11:11; Kis 20:35; Flp 3:17; I Kor 4:14, 16)

4. Penuhi bumi (Kej 1:28a)

 1. Giat memberitakan Injil (Mrk 16:15; Kis 1:8) ~ anak-anak Injil (I Tim 1:2; Tit 1:4) ~ sampai ke seluruh ujung bumi
 2. Dirikan jemaat (Why 1:11) ~ anak-anak Allah (II Yoh 1, 4; III Yoh 4)

5. Taklukkan bumi ~ uruskan segala-gala yang di dalam Rumah Allah (Kej 1:26b; 28)

 1. Awasi segala perbuatan rumah (Ams 31:27)
 2. Kenali dan perhatikan dengan teliti (Ams 27:23)
 3. Secara spontan dan tekun (Mzm 31:15a)
 4. Membagi-bagi dengan sesuai (Ams 31:15b)
 5. Berikan makanan tepat waktunya – setia dan bijaksana (Mat 24:45)
 6. Hamba yang baik dan setia (Mat 25:21; Luk 19:17)

6. Usahakan taman Firdaus (Kej 2:15)

 1. Kesani keretakan (Yes 22:9a) ~ hanya seseorang yang rohani baru dapat melihat keretakan rohani (I Kor 2:15a; Mi 3:8)
 2. Siapa menutupi keretakan (Yeh 13:3-5; 22:30)
 3. Allah pasti berjanji (Am 9:11)
 4. Orang-orang yang layak membaiki (Yes 58:12; Yer 3:15)

7. Memelihara taman Firdaus (Kej 2:15)

 1. Berdoa dan berserah (Neh 4:9a; Yes 27:3)
 2. Tunaikan tanggungjawap diri ~ utus orang-orang menjaga (Neh 4:9b); menjaga siang dan malam (Neh 4:9c); bertahan menghadapi celaan (Kej 31:40)
 3. Dengari perintah dan peringatan (Yeh 33:7)
 4. Sekali-kai jangan lalai dalam tanggungjawap (Yes 56:9-12)
 5. Penjaga dan pengawal yang layak (Za 3:6-7)

Kesimpulan:

Orang-orang yang ada di dalam Taman Firdaus haruslah tunaikan tanggungjawap diri (Pkh 12:13-14; Flp 2:12-13; Luk 17:10)

Perkahwinan Dalam Taman Firdaus

[Zhang Guo Qing]

Nas Kitab: Kej 2:18, 21-25, 3:7

Isi Kandungan:

1. Tidak baik seorang diri (Kej 2:8a), melainkan kalau ada karunia yang khas (I Kor 7:7-9)

2. Penolong yang sepadan dengannya (Kej 2:8b), berdua lebih baik dari seorang diri (Pkh 4:9-12a)

3. Adam tidur nyenyak (Kej 2:21a), berserah dengan sepenuhnya (Mzm 31:6a), sekali-kali tidak ada aku ~ menjunjung besar, muliakan Tuhan (luk 1:46), percaya dan bersandar pada Tuhan, percaya dan berpaut pada Tuhan, percaya dan taat pada Tuhan, percaya dan tunduk pada Tuhan.

4. Diberikan kepada Adam – memilikinya tanpa tersangkakan (Kej 2:22b) ~ isteri yang berakal budi adalah karunia Tuhan (Ams 18:22; 19:14b).

5. Dibawa kepada Adam (Kej 2:22b) ~ penjodoh penikahan yang sebenarnya ialah Allah, bukan Adam. Percintaan Hawa adalah bebas namun bukan cari sendiri, lihat sendiri, perhati sendiri maupun pilih sendiri.

6. Bersyukur dan terima (Kej 2:23) ~ Saling menerima baik dari segi ketinggian, berat maupun rupa fizikal; baik dari segi akademik maupun kelayakkan; baik dari segi umur, latar belakang maupun status.

7. Penyatuan roh dan daging (Kej 2:24)

 1. Berkahwin di dalam Tuhan (II Kor 6:14-16a)
 2. Teman pewaris dari kasih karunia (I Ptr 3:7b)
 3. Bukan dengan kekerasan dan tidak bercerai (Mal 2:16)

8. Saling melayani dengan jujur ikhlas (Kej 2:25)

 1. Hidup bersama-sama dengan bijaksana (I Ptr 3:7a)
 2. Tidak berlaku tidak setia antara satu sama lain (Mal 2:13-15)

9. Saling mengasihi dengan sesungguhnya (Kej 2:23)

 1. Suami terhadap isteri (Ef 5:25, 28-29, 33a)
 2. Isteri terhadap suami (Ef 5:22-24, 33b)

10. Jangan sampai mengasih-manjakan isteri melebihi Allah (Kej 3:17), mengikut kehendak manusia melebihi kehendak Allah (Mat 16:21, 23)

Kesimpulan:

Peliharalah diri di dalam kasih Tuhan (Yud 21a)

Pohon-Pohonan Dalam Taman Firdaus

[Zhang Guo Qing]

Nas Kitab: Berbagai-bagai pohon ~ yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya (Kej 2:9a)

Isi Kandungan: 

1. Pohon ~ umat pilihan (Yes 5:7a)

2. Umat pilihan ~ kebun hati mempelai perempuan mempunyai buah-buah yang lazat (Kid 4:13a, 14b, 16b; 7:13)

3. Buah yang menarik dan yang baik untuk dimakan ~ memuliakan Allah, memanfaatkan orang lain, juga memanfaatkan sendiri (Why 22:1-2; Yeh 47:12; Yes 3:10; Flp 4:17)

4. Jangan hidup di tanah dengan percuma (Luk 13:6-9)

5. Tunaikanlah tugas tanggungjawap masing-masing (Hak 9:9, 11, 13)

6. Selalu hijau, kekal hijau (Mzm 1:2-3; 92:13-15)

7. Setiap individu sedemikian (Kid 7:7-8)

8. Setiap keluarga sedemikian (Mzm 128:3)

Kesimpulan:

Sewaktu Yesus datang kembali, segala pohon bersorak-sorai (Mzm 96:12-13), menanti dengan sungguh-sungguh Dia segera datang (Kid 8:13-14; Why 22:20), mengangkat kepala penuh kebanggaan, berada dalam perdamaian dengan Tuhan (Luk 21:27-28; II Ptr 3:14)

Segala Jenis Binatang Dalam Taman Firdaus

[Zhang Guo Qing]

 Nas Kitab: Kej 2:19-20a

Isi Kandungan:

1. Eden – Sion – Kota Suci – Gereja (Yes 51:3)

2. Gunung kudus memenuhi setiap tempat, segala binatang tinggal bersama-sama, aman damai saling membekali untuk hidup (Yes 11:6-9) – berikan kesaksian

 1. Serigala, domba
 2. Anak lembu dan anak singa
 3. Anak ekcild an anak singa
 4. Lembu dan beruang dan anaknya
 5. Singa makan jerami
 6. Anak yang menyusu dekat liang ular tedung, anak yang cerai susu di dalam sarang ular beludak.

3. Malangnya telah menjadi anak-anak yang dimurkai dan anak-anak durhaka (Ef 2:1-3)

4. Oleh Injil Damai kita menjadi anggota-anggota keluarga Tuhan ~ orang-orang di dalam Taman Firdaus (Ef 2:11-19)

Kesimpulan:

Jangan ada apa-apapun perbezaan (Kol 3:5-15), haruslah diam bersama dengan rukun (Mzm 133:1)

Aliran Sungai Dalam Taman Firdaus

[Zhang Guo Qing]

Nas Kitab: Kej 2:10-14

Isi Kandungan:

1. Empat Aliran Sungai

 1. Pison – pancut – bermaksud kebebasan
 2. Gihon – percik – bermaksud kelimpahan
 3. Tigris – arus deras – bermaksud aktif dan hidup
 4. Efrat – luas dan besar – bermaksud ketenangan, aman

2. Musa memukul gunung batu – keluarlah air dari dalamnya keluar dan mengalir sungai yang luas dan besar sehingga mengairi pelbagai hidup-hidupan (Kel 17:1-6; I Kor 10:1-5)

3. Sion – Kota Suci – Gereja mempunyai aliran sungai yang mengirangkan kota (Yes 51:3; Why 22:1; Mzm 46:5)

4. Tubuh – Bait Suci – Dari hati manusia mengalir aliran-aliran air hidup (Yer 31:12b; I Kor 3:16; Yoh 7:38-39)

Kesimpulan

Seperti yang diminta Salomo, Allah mengaruniakan kepadanya hati luas terbesar, memenuhi empat aliran sungai (I Raj 4:29), berkorban demi Tuhan dan teladani Tuhan umpama sumber air hidup yang terbuka bagiku (Za 13:1; Mat 16:24-25).