Kitab Ulangan Fasal 14

Ulangan Fasal Empat Belas

[Chen Shen Qian]

A.   Jangan Menoreh-Noreh Diri, Jangan Mengundul Rambut

Nas Kitab: Ulangan Fasal 14 ayat 1-2

 

Prakata

Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun mengundul rambut di atas dahimu kerana kematian seorang; sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu …… (Ul 14:1, 2)

 

[1]   Cara Hidup Jahat Bangsa-Bangsa Lain

Δ        Mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka (I Raj 18:28)

Δ        Puteri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis; Moab meratap kerana Nebo dan kerana Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung (Yes 15:1-2)

Δ        Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam; hai Asdod, sisa orang Enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? (Yer 47:5)

[2]   Dilarang Mencontohi Cara Hidup Jahat

Δ        Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu kerana orang mati dan janganlah menjarah tanda-tanda pada kulitmu (Im 19:27-28)

Δ        Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu (I Kor 3:17)

Δ        Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan (I Tes 4:13)

[3]   Kesimpulan

 1. Dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayanganNya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi.
 2. Menjadi umat yang kudus bagi Tuhan

Δ        Ada perbezaan dengan bangsa-bangsa lain (II Kor 6:16)

 

 

B.   Yang Haram Dan Yang Tidak Haram

Nas Kitab: Ulangan fasal 14 ayat 3-20

 

Prakata

Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian (Ul 14:3)

 

[1]   Binatang Yang Tidak Haram (Ul 14:3-8)

1. Yang berkuku belah – tunjukkan perbezaan dari segi perbuatan

Δ        Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firmanMu (Mzm 119:101)

Δ        Oleh kerana diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak (Rm 2:18)

2. Yang memamah biak –

Δ        Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa; berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam (Mzm 4:5)

Δ        Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya (Luk 2:19)

3. Yang kukunya bersela panjang menjadi dua dan yang memamah biak (14:6)

Δ        Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya ………. (Yos 1:8)

[2]   Hidupan Air Yang Tidak Haram (Ul 14:9-10)

1. Yang bersirip – dapat berenang maju ke depan

Δ        Supaya kita jangan hanyut dibawa arus (Ibr 2:1)

2. Yang bersisik – dihanyutkan secara lancar oleh air ke depan

Δ        Elia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan sampai ke gunung Horeb (I Raj 19:3-8)

3. Yang bersirip dan bersisik – berjuang maju ke depan juga ke atas

Δ        Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini ……. Sambil berpegang pada firman kehidupan ………… (Flp 2:15-16)

[3]   Burung-Burung Yang Tidak Haram (Ul 14:11-20)

1. Bersifat tulus

Δ        Tulus seperti merpati (Mat 10:16)

2. Tidak memakan makanan najis

Δ        Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari pada yang semula (II Ptr 2:20-22)

3. Yang terbang di waktu pagi

Δ        Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang (Ef 5:8)

[4]   Binatang Mengeriap Yang Tidak Haram (Ul 14:9; Im 11:20-22)

1. Yang bersayap dan berkaki – mempunyai kaki untuk berjalan

Δ        Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja (Yak 1:22)

2. Melompat di atas tanah – dapat diangkat meninggalkan tanah meningalkan tanah

Δ        Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia (II Ptr 1:4)

Δ        Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan (Ibr 12:16-17)

[5]   Kesimpulan

Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan (Ibr 12:14)

 

 

C.   Keutamaan Etika Pemakanan

Nas Kitab: Ulangan fasal 14 ayat 21

 

Prakata

Janganlah kamu memakan bangkai apapun …… janganlah kaumasak anak kambing dalam air susu induknya (Ul 14:21)

 

[1]   Jangan Memakan Bangkai Apapun

1. Sebabnya, ia najis (tidak baik untuk kesihatan)

Δ        Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya …… Ia menjadi najis sampai matahari terbenam …… (Im 11:39-40)

2. Disebabkan daging mempunyai darah

Δ        Jangan makan darah (Ul 12:16)

Δ        Jangan makan daging binatang yang dicekik mati (Kis 15:29)

[2]   Jangan Masak Anak Kambing Dalam Air Susu Induknya

 1. Makanan jangan diperolehi dengan cara yang kejam
 2. Pemakanan jangan melanggar etika
 3. Hal pemakanan jangan terkeluar dari prinsip kasih

[3]   Kesimpulan

Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu (Ul 14:21)

Δ        Perbuatan kejam sama sekali tidak memuliakan Tuhan (ruj: I Kor 10:31)

 

 

D.   Persembahkan Dua Jenis Persembahan Persepuluhan

Nas Kitab: Ulangan fasal 14 ayat 22-28

 

Prakata

Di hadapan Tuhan, Allahmu …… haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan, Allahmu (Ul 14:23)

 

[1]   Jenis Persembahan Persepuluhan Pertama (Ul 14:22-23)

Di hadapan Tuhan, Allahmu …… Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandum, anggur, minyak ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu (23)

 1. Memakan di hadapan Tuhan, Allahmu (23)
 2. Belajar takut akan Tuhan (23)
 3. Makan, minum dan bersukaria di hadapan Tuhan (26)

Δ        Bersukaria menikmati hasil jerih payah (Pkh 8:15)

Δ        Bersukaria dalam pelayanan (Pkh 10:7, 9)

 

[2]   Jenis Persembahan Persepuluhan Kedua (Ul 14:22-23)

Pada akhir tiga tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu (28)

 1. Taruh di dalam kota, tidak simpan untuk diri sendiri (28)
 2. Orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda boleh makan (29)

Δ        Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah kerana ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan kerana kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang (II Kor 9:6-13)

 

[3]   Kesimpulan

Δ        Tidak mempersembahkan persepuluhan ialah membiarkan ataupun meninggalkan rumah Allah (Neh 13:10-11)

Δ        Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan oleh tanganmu (Ul 14:29)

 

Kitab Ulangan Fasal 13

Ulangan Fasal 13

[Chen Shen Qian]

A.   Walau Apapun Penggenapan, Jangan kamu Percaya Dan Ikuti

Nas Kitab: Ulangan fasal 13 ayat 1-5

Prakata

Tuhan, Allahmu, mencoba kamu untuk mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu (Ul 13:3)

[1]   Pasti Muncul Nabi Palsu Dan Pemimpi (13:1)

Δ        Jawabnya: Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman: biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian (II Taw 18:20-22)

Δ        Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini: Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatKu menyukai yang demikian …….. (Yer 5:30-31)

Δ        Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga (Mat 24:23-24)

[2]   Jangan Percaya Akan Setiap Mujizat (13:3)

Janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu

 1. Dapat juga melakukan ilmu dan sihir (Kel 7:8-12)
 2. Tuhan menguji manusia untuk mengetahui imannya (Ruj: Ibr 11:17)

Δ        Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku (Mzm 26:1-2)

[3]   Turutilah Tuhan Allah (Ul 13:4)

 1. Takutlah akan Dia
 2. Berpegang pada perintahNya
 3. SuaraNya harus kamu dengarkan
 4. KepadaNya harus kamu berbakti dan berpaut

Δ        Kaleb tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati (Yos 14:8)

[4]      Si Penyesat Harus Dihukum Mati

 1. Mengajak murtad dengan perkataan
 2. Menyesatkan orang meninggalkan Tuhan

Δ        Si penyesat akan binasa pada waktu dihukum (Yer 10:12-15; 51:17-19)

[5]   Kesimpulan (13:5)

Δ        Harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.

Δ        Jangan tersesatkan (Mat 26:40-41)

B.   Menghapus Kefasikan, Menegakkan Kebenaran

Nas Kitab: Ulangan fasal 13 ayat 6-11

Prakata

Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu (Ul 13:11)

[1]   Jangan Mengikut Sentimen Kekeluargaan (13:6)

 1. Saudaramu laki-laki
 2. Anakmu laki-laki atau anakmu perempuan
 3. Isterimu sendiri
 4. Sahabat karibmu

Δ        Dan apabila seorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya, yang telah memperanakkan dia, akan berkata kepadanya: Janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kaukatakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia, akan menikam dia pada waktu ia bernubuat (Za 13:2-3)

[2]   Jangan Teladani Yang Jahat (13:8)

 1. Jangan mengalah
 2. Jangan mendengarkan
 3. Jangan merasa sayang
 4. Jangan mengasihani
 5. Jangan menutupi salahnya

Δ        Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari Syurga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia (Gal 1:6-8)

[3]   Kesimpulan (13:9)

 1. Bunuhlah dia
 2. Dihukum mati

C.   Barang Yang Dikhususkan Itu Janganlah Apapun Melekat Pada Tanganmu

Nas Kitab: Ulangan fasal 13 ayat 12-18

Prakata

Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu

[1]   Menyelidiki Baik Perbuatan Dosa (Ul 13:12-14)

 1. Haruslah memeriksa
 2. Haruslah menyelidiki
 3. Menanyakan baik-baik

Δ        Yosua menyelidiki peristiwa dua setengah suku mezbah (Yos 22:10-34)

[2]   Hapus Habis-Habis Dosa Dan Kejahatan (13:15-16)

 1. Tumpaskan bangsa yang jahat
 2. Tumpaskan haiwannya
 3. Bakar habis segala harta
 4. Jangan bangun kembali kota tersebut

Δ        Barang-barang yang dikhususkan itu harus kamu punahkan dari tengah-tengahmu (Yos 7:10-26)

Δ        Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu (II Kor 6:17-18)

[3]   Murka Allah Berhenti (Ul 13:17-18)

 1. Menunjukkan belas kasihanNya kepadamu
 2. Mengasihani engkau
 3. Membuat jumlahmu banyak

Δ        Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka; banyak kali Ia menahan murkaNya dan tidak membangkitkan segenap amarahNya (Mzm 78:38)

[4]   Kesimpulan (Ul 13:18)

 1. Dengarkan suara Tuhan
 2. Berpegang pada segala perintah Allah
 3. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan.

Δ        Hizkia melakukan apa yang baik di mata Tuhan (Yes 38:3)

Kitab Ulangan Fasal 12

Ulangan Fasal Dua Belas

[Chen Shen Qian]

 

A.  Jangan Meniru Cara-Cara Pelayanan

Nas Kitab: Ulangan fasal 12 ayat 1-4

 

Prakata

Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan, Allahmu (Ul 12:4)

 

[1]   Persundalan Meleluasa Di Merata Tempat (11:2)

 1. Gunung-gunung yang tinggi
 2. Bukit-bukit
 3. Di bawah pohon yang rimbun

Δ        Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? (Yer 3:6)

 

[2]   Kepercayaan Berleluasa Di Merata Tempat (11:3)

 1. Mezbah mereka harus kamu robohkan.
 2. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan
 3. Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis
 4. Patung-patung allah mereka kamu hancurkan
 5. Nama mereka kamu hapuskan dari tempat ini

Δ        Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, ………… Allah itu Roh (Yoh 4:23-24)

 

[3]   Jangan Kamu Berbuat Seperti Itu (12:4; Ruj: II Taw 33:3)

 1. Bukit-bukit pergorbanan
 2. Patung-patung berhala
 3. Menyembah segenap tentera langit
 4. Mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam api
 5. Melakukan ramal dan telaah
 6. Melakukan sihir
 7. Menghubungi para pemanggil arwah dan roh peramal
 8. Melakukan banyak perkara yang jahat

Δ        Jangan biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan ……… janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baikpun tidak dapat (Yer 10:1-5)

 

[IV] Kesimpulan

 1. Jangan memilih tempat beribadah kepada Allah secara sendiri
 2. Jangan menyembah dan membuat patung berhala
 3. Jangan menyalahgunakan cara beribadah kepada Tuhan

Δ        Apakah hubungan bait Allah dengan berhala (II Kor 6:16)

 

B.   Pilih Suatu Tempat Sebagai KediamanNya Untuk Menegakkan NamaNya (1)

Nas Kitab: Ulangan fasal 12 ayat 5-14

 

Prakata

Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, dari segala sukumu sebagai kediamanNya untuk menegakkan namaNya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi. Hati-hatilah, supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kaulihat (UL 12:5, 13)

 

[1]   Carilah Tuhan Di Tempat Yang Dipilih (Ul 12:5, 11-13)

Δ        Dipilih dari segala suku

Δ        Tempat yang dipilihNya

Δ        KediamanNya yang menegakkan namaNya

1. Jangan di sembarang tempat yang kaulihat (Ruj: Ul 12:2)

    Di gunung-gunung yang tinggi

‚    D bukit-bukit

ƒ    Di bawah pohon yang rimbun

2. Ke tempat yang dipilih Tuhan, jangan secara sesuka hati (Ul 12:11)

Δ        Supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain (Rut 2:22)

 

[2]   Memberi Persembahan Menurut Cara Yang Diperintahkan (Ul 12:6, 11)

1. Jenis-jenis persembahan

    Korban bakaran

‚    Korban sembelihan

ƒ    Korban persepuluhan

„    Persembahan khusus

…    Korban nazar

†    Korban sukarela

‡    Korban yang sulung

ˆ    Segala korban yang terpilih

2. Menurut cara yang diperintahkan

Δ        Yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai (Im 7:37-38)

Δ        Tuhan memberi perintah kepada nenek moyang bahawa tidak boleh menurut sesuka hati (Kej 2:16-17)

Δ        Hofni dan Pinehas dihukum kerana memakan daging korbanan dengan sesuka hati (I Sam 4:12-17)

Δ        Nadab dan Abihu melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan lalu mati (Im 10:1, 2)

 

[3]   Haruslah Bersukaria Di Hadapan Tuhan (Ul 12:7, 12)

 1. Kamu dan anakmu laki-laki dan anakmu perempuan
 2. Hambamu laki-laki dan hambamu perempuan
 3. Orang Lewi yang tidak mendapat bagian dalam milik pusaka

Δ        Boleh makan dan diberkati Allah (Ul 12:7)

 

[4]   Lakukan Sedemikian Apabila Sampai Di Tempat Perhentian (Ul 12:9-10)

1. Tempat perhentian

    Tempat sebagai milik pusaka

‚    Tempat keamanan

ƒ    Tempat yang tidak diganggu musuh

„    Tempat yang didiami dengan tenteram

2. Jangan berbuat seperti itu (Ruj: 12:2-4)

    Apa yang dilakukan di sini sekarang

‚    Seperti yang dilakukan bangsa-bangsa lain

[5]   Kesimpulan

Hati-hatilah, supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kaulihat; tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kaupersembahkan korban bakaramu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang Kuperintahkan kepadamu.

 

C.   Pilih Suatu Tempat Sebagai KediamanNya Untuk Menegakkan NamaNya (2)

Nas Kitab: Ulangan fasal 13 ayat 5, 11, 14, 18, 21, 26

 

Prakata

Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kaupersembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kaulakukan segala yang kuperintahkan kepadamu (Ul 12:14)

 

[1]   Tempat Yang Dicari (Ul 12:5)

Δ        Tempat itulah harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi

Δ        Kiranya mataMu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kaukatakan akan menjadi kediaman namaMu – dengarkanlah doa yang hambaMu panjatkan di tempat ini …… (II Taw 6:18-42)

Δ        Hana berdoa kepada Tuhan sambil mengangis tersedu-sedu di Silo ………. (I Sam 1:9-11)

Δ        Hizkia pergi ke rumah Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan  ….. (Yes 37:14-20)

 

[2]   Tempat Bersukaria (Ul 12:12, 18)

Δ        Tetapi di hadapan Tuhan, Allahmu, haruslah engkau memakannya, …….. engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan dan orang Lewi yang di dalam tempatmu (18)

Δ        Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita (Mzm 81:2-4)

Δ        Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sam dengan gembira dan dengan tulus hati (Kis 2:44-47)

 

[3]   Tempat Pembekalan (Ul 12:12, 19)

Δ        Jangan melalaikan orang Lewi (19)

Δ        Allah memberitahu kepadanya pemeliharaan persembahan-persembahan khusus iaitu semua persembahan kudus Israel diberikan kepada  Harun  dan   anak-anaknya  sebagai   bagiannya; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Mengenai bani Lewi, sesungguhnya Allah berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada Kemah Pertemuan (Bil 18:8, 21, 25-32)

Δ        Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik …….. (I Kor 9:9-12)

 

[4]   Tempat Mempersembahkan Korban (UL 12:6, 26)

Δ        Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kaubawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan (2)

Δ        Aku akan masuk ke dalam rumahMu dengan membawa korban-korban bakaran, aku akan membayar kepadaMu nazarku …………. Korban-korban bakaran dengan asap korban akan kupersembahkan kepadaMu (Mzm 66:13-15)

Δ        Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahKu, sebab rumahKu akan disebut rumah doa bagi segala bangsa (Yes 56:7-8)

 

[5]   Kesimpulan (Ul 12:13)

Jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kaulihat.

 

D.   Menyembelih Binatang Ternakan Dan Memakan Daging Menuruti Perintah Tuhan

Nas Kitab: Ulangan fasal 12 ayat 15-28

 

Prakata

Apabila Tuhan, Allahmu, telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikanNya kepadamu dan engkau berpikir: Aku mau makan daging ……… maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, untuk menegakkan namaNya di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu ….. (Ul 12:15, 20-21)

 

[1]   Boleh Makan Daging Sesuka Hati Di Kota Masing-Masing (Ul 12:15-19)

Di daerah kediaman sendiri (20)

1. Boleh memakan daging sesuka hati (15)

2. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya (15)

3. Jangan melalaikan orang-orang Lewi (19)

Δ        Allah memberikan binatang sebagai makanan manusia (Kej 9:3)

Δ        Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia: jangan jamah ini jangan kecap itu, jangan sentuh ini ….. (Kol 2:20-21)

 

[2]   Memakan Di Tempat Yang Dipilih (Ul 12:17-18, 21, 22)

Daging korban yang hanya boleh dimakan di tempat persembahan korban

1. Yang boleh dimakan

    Persembahan persepuluhan

‚    Yang sulung

ƒ    Yang dinazarkan

„    Korban sukarela

…    Persembahan khusus

Δ        Tidak boleh makan di tempatmu sendiri (17)

2. Orang-orang yang memakan

    Kamu – orang yang mempersembahkan

‚    Anak laki-laki dan perempuan

ƒ    Hamba laki-laki dan perempuan

„    Orang-orang Lewi

Δ        Bersukaria di hadapan Tuhan, Allahmu (18)

 

[3]   Jangan Makan Darah (Ul 12:16, 23-25, 27)

 1. Jangan memakan darah binatang yang disembelih pada hari-hari biasa (16, 23-25)
 2. Jangan memakan darah daging yang dicurahkan sebagai persembahan kepada Allah (27)

    Darah ialah nyawa (Ul 12:23; Kej 9:4)

‚    Digunakan sebagai korban persembahan (Im 1:5, 11)

ƒ    Perjanjian antara Allah dengan manusia (Za 9:11)

„    Dipersembahkan sebagai penghapus dosa (Ibr 9:7)

Δ        Jauhkan diri dari darah adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan rasul-rasul (Kis 15:29)

Δ        Jangan makan darah, jangan menumpahkan darah manusia (Kej 9:4-6)

Δ        Setiap orang yang membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia ……… tidak akan memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya (I Yoh 3:15)

 

[5]   Kesimpulan (Ul 12:25)

 1. Tidak memakan darah ialah melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
 2. Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu

 

E.    Jangan Engkau Menanya-Nanya Tentang Allah Mereka

Nas Kitab:  Ulangan fasal 12 ayat 29-32

 

Prakata

Jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka, setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang allah mereka …….. akupun mau berlaku begitu (Ul 12:30)

 

[1]   Akan Menduduki Daerah Mereka (Ul 12:29)

 1. Tuhan akan memusnahkan bangsa-bangsa yang daerahnya kaumasuki.
 2. Akan melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa tersebut
 3. Akan menduduki daerahnya dan diam di negerinya.

Δ        Allah tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan menjadi jerat bagimu (Hak 2:2-3)

Δ        Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah (Yak 4:4)

 

[2]   Jangan Engkau Berbuat Seperti Itu Terhadap Tuhan (Ul 12:30-31)

1. Mengikuti mereka (30) – Kena jerat

Δ        Tidak mengikuti allah lain, yang menjadi kemalanganmu sendiri (Yer 7:6)

2. Menanya-nanya tentang allah mereka (30) – Belajar melayani

Δ        Manasye terikut dengan perbuatan keji bangsa lain lalu membangkitkan murka Tuhan (II Taw 30:1-6)

3. Anak-anak laki-laki dan perempuan dibakar (31) –

Dibakar mereka dengan api bagi allah mereka

Δ        Anak-anak lelaki dan perempuan dipersembahkan sebagai korban dalam api kepada berhala-berhala adalah kekejian bagi Allah (Yer 23:36-37)

 

[3]   Kesimpulan (Ul 12:32)

Haruslah kamu lakukan dengan setia – ditujukan kepada ajaran keseluruhan fasal 12

 1. Jangan menambahi
 2. Jangan mengurangi

 

Kitab Ulangan Fasal 11

Ulangan Fasal Sebelas

[Chen Sheng Qian]

A. Melihat Dengan Mata Sendiri Perbuatan-Perbuatan Besar Allah

Nas Kitab: Ulangan fasal 11 ayat 1 hingga 7

Prakata

Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan (Ul 11:7)

[1]   Yang DilakukanNya Di Seluruh Negeri (11:2-3)

 1. Mengajar
 2. Tegas dan penuh wibawa
 3. Yang besar dan dashyat
 4. Mengacungkan tangan dan lengan
 5. Tanda dan mujizat

Δ        Allah membinasakan seluruh tanah Mesir (Kel 7:14 – 12:51)

[2]   Ia Membuat Laut Teberau Meluap Meliputi Tentera Mesir (11:4)

Δ        Allah menghapuskan sama sekali kekuatan tentera Mesir (Kel 14:10-31)

Δ        Allah melakukan hal-hal besar dan dahsyat semasa melintasi Laut Teberau (Mzm 106:21)

[3]   Apa Yang Telah Ia Lakukan Terhadap Umat Di Padang Gurun (10:5)

 1. Tiang awan dan tiang api (Ruj: Kel 13:21-22)
 2. Menurunkan manna (Ruj: Kel 16:4-5)
 3. Memberi burung puyuh (Ruj: Kel 16:13)
 4. Gunung batu mengeluarkan air (Ruj: Kel 17:1-7)
 5. Membantu umat dalam peperangan (Ruj: Kel 17:8-16)

[4]   Ia Membuat Tanah Mengangakan Mulut (11:6)

 1. Bumi membuka mulutnya, menelankan Korah, Datan, Abiram dengan seisi rumah mereka (Bil 16:1-35)
 2. Mereka yang telah mati kena tulah adalah seramai empat belas ribu tujuh ratus orang (Bil 16:41-50)

[5]   Kesimpulan (11:1)

Δ        Haruslah engkau mengasihi Tuhan, Allahmu dan senantiasa berpegang pada segala perintahNya

B.         Suatu Negeri Yang Berlimpah-Limpah Susu Dan Madunya

Nas Kitab: Ulangan fasal 11 ayat 8-12

Prakata

Yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya (Ul 11:9)

[1]   Tanah Mesir, Dari Mana Kamu Keluar (11:10)

 1. Kena menabur benih
 2. Airi dengan jerih payah
 3. Seakan-akan kebun sayur

Δ        Bekerja dengan berjerih payah baru mendatangkan hasil (II Kor 5:4)

[2]   Negeri Yang Dipelihara Tuhan (11:11-12)

i. Negeri baik nan indah (11)

    Bergunung-ganang

‚    Berlembah

ƒ    Diairi dan disuburi air hujan

Δ        Yakni tanah pergunungan dan Libanon (Ul 3:25)

ii. Allah tetap mengawasi (12)

    Dari awal sampai akhir tahun

‚    Mata tetap mengawasi

Δ        Menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau kasih karunia (Bil 6:24-25)

[3]   Kesimpulan(11:8)

 1. Harus berpegang pada seluruh perintah Tuhan
 2. Semangat yang kuat untuk memasuki

Δ        Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri itu (Yos 1:6)

C. Menyimpang Dari Jalan Yang Benar akan Lenyap dengan Cepat

Nas Kitab: Ulangan fasal 11 ayat 13-17

Prakata

Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kami menyimpang …….. lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu (Ul 11:16-17)

[1]   Dengan Sungguh-Sungguh Mendengarkan (11:13-15)

i. Akan memberikan hujan pada masanya (14)

    Menurunkan hujan awal

‚    Menurunkan hujan akhir

Δ        Cuaca yang baik untuk hasil tanaman (Yl 2:23)

ii. Dapat mengumpulkan (14)

    Gandum

‚    Anggur

ƒ    Minyak

Δ        Hasil tanaman yang berkelimpahan (Ul 8:6-9)

iii. Dapat makan dan menjadi kenyang (15)

Δ        Kehidupan yang stabil (Yes 55:2)

iv. Padang rumput yang tumbuh subur untuk haiwan (15)

Δ        Lembu dan domba bertambah-tambah (Ul 8:11-14)

[2]   Hati Terbujuk Sehingga Menyimpang (11:16-17)

i. Bangkitlah murka Tuhan (17)

Δ        Siapakah yang tahan berdiri di hadapanMu pada saat Engkau murka? (Mzm 76:8)

ii. Langit ditutup sehingga tidak ada hujan (17)

Δ        Umat yang durhaka lalu langit tidak menurunkan hujan (I Raj 18:16-18)

iii. Lenyap dengan cepat (17)

Δ        Membelakangi Allah menyebabkan negara binasa (II Raj 17:5-23)

[3]   Kesimpulan

i. Mengasihi Tuhan

Δ        Kiranya Tuhan tetap menujukan hatimu kepada kasih Allah ….. (II Tes 3:5)

ii. Beribadah kepadaNya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu.

Δ        Jangan berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu (I Sam 12:20)

D.         Bicarakanlah Sewaktu Dalam Perjalanan Dan Sewaktu Berbaring

Nas Kitab: Ulangan fasal 11 ayat 18-22

Prakata

Membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun (Ul 11:19)

[1]   Peringatan Untuk Diri Sendiri

 1. Menaruh dalam hati
 2. Menaruh dalam jiwa
 3. Ikatkan pada tangan
 4. Kenakan pada dahi

Δ        Perhatikanlah perkataan, simpanlah di lubuk hati (Ams 4:20-21)

[2]   Mengajar Anak-Anak

 1. Duduk di rumah
 2. Dalam perjalanan
 3. Berbaring, bangun

Δ        Harus bicarakannya

Δ        Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan: Tuhan memperhatikan dan mendengarnya (Mal 3:16)

[3]   Beritahu Semua Orang (11:20)

 1. Tuliskan pada tiang pintu
 2. Tuliskan pada pintu gerbang

Δ        Memang setiap hari mereka mencari Aku dan suka untuk mengenal segala jalanKu. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya mereka menanyakan Aku tentang hukum-hukum yang benar, mereka suka mendekat menghadap Allah (Yes 58:2)

[4]   Kesimpulan (11:21)

 1. Mendiami tanah yang dijanjikan
 2. Warisan anak-anak turun-temurun
 3. Panjang umur

Δ        Tahun-tahun hidup ditambah selama ada langit di atas bumi (Ams 9:11)

E.          Semua Orang Takut Kepada Orang Yang Kuat Perkasa

Nas Kitab: Ulangan fasal 11 ayat 22-25

Prakata

Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu: Tuhan, Allahmu, akan membuat seluruh negeri yang kauinjak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu (Ul 11:25)

[1]   Menghalau Bangsa Yang Kuat, Memperoleh Tanah Mereka (11:23)

 1. Menghalau segala bangsa
 2. Bangsa-bangsa yang lebih kuat dan lebih besar.
 3. Menduduki tanah mereka

Δ        Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikanNya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka; semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka (Yos 21:44)

[2]   Tempat Yang Diinjak Umat Akan Menjadi Milik Mereka (Ul 11:24)

 1. Dari padang gurun sampai ke gunung Libanon – Utara ke Selatan
 2. Dari sungai Efrat sampai ke laut di sebelah barat – Timur ke Barat

Δ        Negeri yang telah dijanjikan Allah dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub (Kej 50:24)

[3]   Gemetar Dan Ketakutan Menimpa Bangsa-Bangsa Lain (Ul 11:25)

 1. Tidak ada yang akan dapat bertahan.
 2. Penduduk negeri ini menjadi gemetar dan takut.

Δ        Siapapun yang teringat kepada Yehuda akan terkejut (Yes 19:16-17)

[4]   Kesimpulan (11:22)

 1. Mengasihi Tuhan
 2. Hidup menurut segala jalanNya
 3. Berpaut padaNya

Δ        Hizkia berpaut kepada Tuhan, All ah…… , ke manapun juga ia pergi, ia beruntung (II Raj 18:5-6)

F.          Gunung Sebagai Tanda Bukti Abadi

Nas Kitab: Ulangan fasal 11 ayat 26-32

Prakata

Jadi apabila Tuhan, Allahmu, telah membawa engkau ke negeri, yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka barulah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal (Ul 11:29)

[1]   Gunung Sebagai Tanda Saksi (11:29-30)

i. Lokasi dua gunung

    Di sebelah barat sungai Yordan, sebelah matahari terbenam – sebelah barat sungai Yordan

‚    Bertentangan Gilgal dekat pohon-pohon terbantin di More

Δ        Tinggal di lembah Sungai Yordan, jelas kelihatan

ii. Ucapan saksian dua gunung

    Gunung Gerizim – Berkat (27)

‚    Gunung Ebal – Kutuk (28)

Δ        Di sanalah Yosua ……. Seluruh orang Israel berdiri sebelah-menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, setengah menghadap ke gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, lalu menberkati bangsa Israel (Yos 8:30-35)

[2]   Saksian Yang Tidak Akan Lenyap

i. Saksian hati yang merdeka

Δ        Telah diberitahukan berkat dan kutuk ( 26)

Δ        Pilihan bebas sama ada berkat atau kutuk

Δ        Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan (Yos 24:15)

ii. Saksian sejarah

Δ        Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada (Pkh 4:1)

iii. Saksian yang abadi

Δ        Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai; gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu …….., dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap (Yos 55:12-13)

[3]         Kesimpulan

Δ        Maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini (11:32)

Δ        Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukumMu di hadapan (Mzm 119:30)

Kitab Ulangan Fasal 10

Ulangan Fasal 10

[Chen Sheng Qian]

A.   Membuat Semula Loh Batu Dan Menerima Kembali Kesepuluh Firman

Nas Kitab:  Ulangan fasal 10 ayat 1 hingga 5; rujuk: Kitab Keluaran fasal 34 ayat 1 hingga 4.

Prakata

Pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaKu ke atas gunung, dan buatlah sebuah sebuah tabut dari kayu (Ul 10:1)

[1]   Pahat Semula Loh Batu (10:1-3)

 1. Pahatlah dua loh batu (1)
 2. Yang serupa dengan yang mula-mula (1)

Δ        Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat (Mat 5:17-18)

Δ        Hukum Taurat tidak akan ditiadakan semata-mata kerana dosa manusia (Mzm 119:126)

[2]   Mendaki Semula Gunung (10:3)

 1. Dengan kedua loh itu di tangan (3)
 2. Mendaki gunung (3)
 3. Empat puluh hari empat puluh malam (10:10)

Δ        Sabar dalam segala hal di antara para pemercaya (II Kor 12:12)

[3]   Terima Semula Kesepuluh Firman (10:4)

 1. Pada loh itu Ia menuliskan (4)
 2. Sama dengan tulisan yang mula-mula (4)
 3. Memberikan loh itu kepadaku (4)

Δ        Perintah-perintah itu adalah baik (Neh 9:13)

Δ        Jangan menambahi ataupun mengurangi (Ul 4:2)

[4]   Kesimpulan (10:5)

Meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut (5)

 1. Simpan dengan baik-baik
 2. Menghargai perintah

Δ        Berpeganglah pada perkataanKu dan simpanlah perintahKu dalam hatimu (Ams 7:1)

B.  Apakah Yang Dimintakan Allah?

Nas Kitab: Ulangan fasal 10 ayat 12-13 dan 20

Prakata

Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu (Ul 10:12, 20)

[1]   Takutlah Akan Tuhan (10:12-13)

 1. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkanNya (12)

Δ        Menuruti segala perintahNya dan berbuat apa yang berkenan kepadaNya (I Yoh 3:22)

 1. Beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa (12)

Δ        Hanya, lakukanlah dengan sangat setia perintah, berpaut padaNya dan berbakti kepadaNya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu (Yos 22:5)

 1. Berpegang pada perintah dan ketetapanNya (13)

Δ        Kasih kepada Allah ialah menuruti perintah-perintahNya (I Yoh 5:3)

[2]   Harus Takut Akan Tuhan (10:20)

 1. Beribadah padaNya

Δ        Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan (Rm 12:11)

 1. Berpaut padaNya

Δ        Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu (Ams 3:5)

 1. Demi NamaNya haruslah engkau bersumpah.

Δ        Lakukanlah segala hal dalam nama Tuhan Yesus (Kol 3:17)

[3]   Kesimpulan (10:13)

Supaya baik keadaanmu

C.   Sunatkan Hati Jangan Tegar Tengkuk

Nas Kitab:  Ulangan fasal 10 ayat 14-19

Prakata

Sesungguhnya, Tuhan, Allahmulah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya …….. sebab itu sunatlah hatimu (Ul 10:14,16)

[1]   Kerana nenek moyangmulah hati Tuhan terpikat (10:15)

 1. Berkenan akan nenek moyang
 2. Memilih nenek moyang
 3. Memilih kamu – keturunan

Δ        Dipilih untuk menjadi umat kesayanganNya (Ul 7:6-8)

[2]   Tuhan Allah yang disegani (10:17-19)

i. Allah termulia (17)

Allah segala allah

‚Tuhan segala tuhan

Δ        Allah segala kerajaan di bumi (II Raj 19:15)

ii. Allah terbesar (17)

Kuat

‚Dahsyat

Δ        Tuhan, Allah yang mahabesar dan dashyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahMu (Dan 9:4).

iii. Allah maha adil (17)

Tidak memandang bulu

‚Tidak menerima suap

Δ        Berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan, Allah kita (II Taw 19:7).

iv. Allah yang penuh belas kasihan (18)

Membela hak anak yatim dan janda

‚Menunjukkan kasih kepada orang asing

Δ        Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda (Mzm 146:9)

[3]   Kesimpulan

Δ        Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan (Ams 28:14)

D.        Dialah Allah, Pokok Puji-Pujianmu

Nas Kit ab:  Ulangan fasal 10 ayat 20-22

Prakata

Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu …… Dialah pokok puji-pujianmu (Ul 10:20-21)

[1]   Allah Telah Melakukan Perbuatan-Perbuatan Yang Besar Dan Dahsyat (10:21)

i. Melakukan di antaramu (21)

Δ        Apa yang telah Kuperbuat kepadamu (Yoh 13:12)

ii. Yang telah kaulihat dengan matamu sendiri (21)

Melihat Allah dengan mata sendiri (Kel 19:16-19)

Melihat mujizat dengan mata sendiri (Yos 24:7)

Δ        Kami adalah saksi mata dari kebesaranNya (II Ptr 1:16)

[2]   Memperbanyakkan Umat Yang Sedikit Itu (10:22)

i. Yang terus hidup tidak dibinasakan

Δ        Tuhan membuat umatNya sangat subur (Mzm 105:24)

ii. Daripada tujuh puluh orang menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit.

Δ        Bilangan umat pilihan tidak terhitungkan (Bil 1:1 – 2:34)

[3]   Kesimpulan

Pujilah Tuhan, pujilah Dia (Rm 15:10-11)

Kitab Habakuk Fasal 3

Habakuk Fasal Tiga: Allah Tuhanku Itu Kekuatanku

Prakata: Habakuk fasal 3 ayat 1-19

[1]   Doa Yang Beriman (3:1, 2)

1.     Doa nabi (Flp 4:6, 7)

¬    Mengakui dosa dengan rendah hati

­ Saleh dan takut akan Tuhan

®    Memohon dengan sungguh-sungguh

2.     Memohon Tuhan membangkitkan semula perbuatanNya (Ezr 9:8, 9; Mzm 60:3)

3.     Memohon Tuhan memperingati belas kasihanNya (Mzm 103:8-14; Rm 11:22; ruj: Za 1:15)

[2]   Pujian Yang Beriman (3:3-15)

 1. Memuji kekudusan Tuhan (3; Mzm 99:5)
 2. Memuji kemuliaan Tuhan (4; Mzm 29:1-4)
 3. Memuji kekuasaan Tuhan (5-6; Luk 1:49)
 4. Memuji keadilan Tuhan (7-8; Zef 3:5)
 5. Memuji kesetiaan Tuhan (9-11; I Kor 10:13)
 6. Memuji kasih setia Tuhan (12-15; Yes 63:9)

Δ        Renungilah perbuatan ajaib Tuhan (Ayb 37:14; Mzm 105:1-10; 62:8)

[3]   Nyanyian Yang Beriman (3:16-19)

i. Menanti dengan tenang (16)

Δ        Allah adalah segala jawapan dalam sejarah; segala sesuatu ada     kehendakNya (Yes 55:8-9; Yer 29:10-15)

ii. Sukacita dalam pengharapan (17-18)

¬    Iman teguh yang tidak tergoyangkan (Dan 3:18; Rm 8:35-39)

Hidup kerana percaya, bukan kerana melihat (II Kor 5:7-10)

®    Bersukacita di dalam Tuhan (Mzm 43:4-5; Flp 4:11-14)

iii. Tuhan adalah kekuatanku (19)

¬    Membuat kakiku seperti rusa (II Sam 22:34; Mzm 18:34)

­     Membuat aku berkenderaan mengatasi bukit-bukit di bumi (Ul 32:13; 33:29)

Kata Penutup

 1. Memberi nyanyian pujian di waktu malam (Ayb 35:10; Mzm 30:6)
 2. Bersandar pada Tuhan mendapat kekuatan semula (Mzm 28:6-9; Yes 40:29-31; 30:15)